Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 25 Februarie 2020 - 7306 vizitatori azi
Se convoaca Consiliul local Bistrita in sedinta ordinara, in 29 septembrie 2016.

D I S P O Z I T I E  privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 29 septembrie 2016, ora 14,00.   Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere:

prevederile art. 39 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art. 39 alin. 1 si alin. 3, ale art. 40 alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr. 250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E : 

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 29 septembrie 2016, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

  ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 94/23.07.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea criteriilor de evaluare a solicitarilor depuse de persoane juridice constituite in temeiul Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea inscrierii pe lista de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu destinatia de "sediu", cu modificarile si completarile ulterioare

3. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului constructie si teren, situat in municipiul Bistrita, strada Ineu, in vederea reabilitarii si amenajarii unui Punct liturgic

4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului constructie si teren, situat in municipiul Bistrita, str. Mesteacanului, in vederea reabilitarii si amenajarii unui Centru de servicii sociale integrate

5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, a cotei de 1/5 din imobilul, constructii si teren, proprietate privata a Municipiului Bistrita, situat in Bistrita, str. Alexandru Odobescu nr. 4

6. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuintele situate in municipiul Bistrita, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita

7. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietate publica a Municipiului Bistrita, situat in incinta Parcului Industrial Bistrita Sud, identificat in CF Bistrita nr. 66327, in vederea realizarii proiectului "Incubator de afaceri"

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 131/21.10.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea spatiilor/terenurilor situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita

9. Proiect de hotarare pentru aprobarea Intelegerii de Cooperare intre municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud din Romania si orasul Rehovot din Israel

10. Proiect de hotarare privind aprobarea in anul 2016 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru unitatile de cult care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania

11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita

12. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile din invatamantul preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita

13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2016

14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 148/01.09.2016 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in municipiul Bistrita, pentru persoanele fizice

15. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita", domnului Crisan Adrian

16. Proiect de hotarare privind premierea sportivului Gabriel Sincraian medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de vara in anul 2016

17. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 75/07.04.2009 privind asigurarea unor modalitati de stimulare a performantei scolare a elevilor din municipiul Bistrita si a Regulamentului privind stimularea si recompensarea de catre Consiliul local al municipiului Bistrita a performantei scolare a elevilor din municipiul Bistrita aprobat prin Hotararea nr. 139/2010

18. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al municipiului Bistrita a retelelor de apa si canalizare, statia de tratare si statia de epurare a municipiului Bistrita, precum si captarea de la Cusma cu terenuri aferente si aductiunea pana la Bistrita

19. Cererea domnului Crisan Sebastian din municipiul Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 85.868/02.09.2016, cu privire la numarul mare a pisicilor din str. Andrei Muresanu nr. 30 si Informarea nr. 90.928/20.09.2016 a Politiei Locale Bistrita

20. Plangerea prealabila inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 90.174/16.09.2016, formulata de catre domnul Craciun Silivan din Bistrita, str. Salciilor bl. 2 sc. A ap. 5, prin care solicita revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 148/01.09.2016 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in municipiul Bistrita, pentru persoanele fizice, si a Hotararii Consiliului Local nr. 149/01.09.2016 privind atribuirea si incheierea Contractului de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud", si Informarea nr. 91.899/22.09.2016 a Directiei Administratie Publica, Juridic.

 

PRIMAR - OVIDIU TEODOR CRETU

   

AVIZ DE LEGALITATE - SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

     

Bistrita, la 22 SEPTEMBRIE 2016

Nr. 830.


Foto - arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii2947 vizualizări25 septembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0