Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 30 Octombrie 2020 - 1946 vizitatori azi
Rectificarea bugetului de cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului B-N pe anul 2016.

DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta la data de 17 noiembrie 2016, orele 1500. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-       necesitatea asigurarii de urgenta a fondurilor necesare platii drepturilor salariale aferente lunii octombrie pentru personalul din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud;

-        Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IAa/17145 din 15.11.2016 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE:

          Art.1. Se convoca de indata Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta la data de 17 noiembrie 2016, orele 1500, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.   Proiect de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2016 si a bugetului de cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului Bistrita-Nasaud pe anul 2016.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

           Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

         - Directia economica;

         - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

     Aviz de legalitate:

    SECRETARUL JUDETULUI,

            MICA OPREA.

 

 

.

 

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2016 si a bugetului de cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud pe anul 2016

 Avand in vedere faptul ca pana la aceasta data nu a fost promovata de catre Guvernul Romaniei o rectificare a bugetului de stat care sa asigure plata integrala a salariilor pentru luna octombrie 2016 (cu termen de achitare  cuprins intre 09 -10 noiembrie 2016), pentru personalul din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud propun, in conformitate cu prevederile art. 127, alin. (1) lit.b) din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuarea cu suma de 520 mii lei a creditelor bugetare aprobate la capitolul 51.02.01.03 "Autoritati executive", sectiunea de functionare, Titlul I "Cheltuieli de personal" si suplimentarea cu aceiasi suma a creditelor bugetare la capitolul 68.02 "Asigurari si asistenta sociala’’, sectiunea de functionare, Titlul I "Cheltuieli de personal".

Prin aceasta rectificare bugetara se asigura resursele financiare pentru achitarea drepturilor de personal pentru salariatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud pentru luna octombrie 2016. Fac precizarea ca inca din luna martie 2016 au fost efectuate demersuri catre Guvernul Romaniei, respectiv Ministerul Finantelor Publice, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud in vederea asigurarii cheltuielilor de personal pentru anul 2016. De asemenea au fost transmise solicitari detaliate si fundamentate catre Guvernul Romaniei cu privire la faptul ca nu sunt asigurate resursele financiare pentru asigurarea salariilor. Directia economica va intocmi raportul de specialitate conform legislatiei in vigoare.  

Pe baza datelor prezentate mai sus, promovez Proiectul de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2016 si a bugetului de cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud pe anul 2016 cu solicitarea ca acesta sa fie supus aprobarii in plenul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

 

INITIATOR,

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

Capitolul IX - Finantarea sistemului de protectie a copilului

Art. 127
(1) Prevenirea separarii copilului de familia sa, precum si protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai se finanteaza din urmatoarele surse: 
a) bugetul de stat - in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judete, potrivit propunerilor formulate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotarare a Guvernului; 
b) bugetul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti - in completarea cuantumului prevazut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale; 
c) bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor; 
d) donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti, permise de lege. 
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice poate finanta programe de interes national pentru protectia si promovarea drepturilor copilului, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si din alte surse, in conditiile legii. 

 

 

 

 

 

0 comentarii4074 vizualizări17 noiembrie 2016
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0