Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 10 August 2020 - 37504 vizitatori azi
Se convoaca Consiliul local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 22 decembrie 2016.

Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 22 decembrie 2016, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioscuri si tonete in pietele municipiului Bistrita

2.  Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere pentru mesele din Piata Independentei Nord si Piata Decebal, in vederea comercializarii de produse

3.  Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare in favoarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. a imobilului situat in municipiul Bistrita, str.Calea Moldovei nr.9A

 1. 4.    Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta al masei lemnoase pe picior ce se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a municipiului Bistrita, in anul 2017

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2017, precum si destinatia materialelor lemnoase care pot fi vandute direct, corespunzator fondului forestier proprietate publica a Municipiului Bistrita

6.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului proprietatea publica a municipiului Bistrita, avand categoria de folosinta faneata, situat in intravilanul municipiului Bistrita, str.Tarpiului, in vederea intretinerii si exploatarii

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Asociatia Folclorica "Balada" Bistrita, pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, str.Gheorghe Sincai nr.20

8.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Liga Dreptatii Impotriva Coruptiei si Abuzurilor din Romania Filiala Bistrita, pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, Piata Mica nr.21

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 cuprinzand asociatiile si fundatiile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului Romaniei nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare si care pot beneficia de atribuirea unui spatiu cu destinatia de sediu

 1. 10.          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de folosinta gratuita a unor spatii situate in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.2, in favoarea Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud - Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Bistrita-Nasaud
 2. 11.          Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modificare sistem de incalzire la sala de sport", Liceul Tehnologic Agricol
 3. 12.          Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Dispecerat operativ pentru ordine publica si servicii de protectie civila", str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistrita
 4. 13.          Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013 "Imbunatatirea eficentei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 4 si Bistrita 5"
 5. 14.          Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale in regim de inaltime maxim P+2E in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, beneficiar Cicai Dumitru"
 6. 15.          Proiect de hotarare privind aprobarea Planurilor de ocupare ale functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si serviciilor fara personalitate juridica, Directiei Servicii Publice Bistrita si Directiei Municipale de Servicii Sociale, pe anul 2017                                                                  
 7. 16.          Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2016
 8. 17.          Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, bugetul creditelor interne si bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrita pe Trim IV 2016
 9. 18.          Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2017 si a contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita - cod serviciu social 8730 CR-V-I
 10. 19.          Proiect de hotarare privind stabilirea costului serviciilor de asistenta si ingrijire prin intermediul Compartimentului de Asistenta la Domiciliu a persoanelor varstnice - cod serviciu social 8810ID-II in anul 2017 si contributia lunara datorata de acestea pentru serviciile acordate
 11. 20.          Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2017 pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
 12. 21.          Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.115/27.11.2014 privind aprobarea cooperarii intre Institutul "Confucius" de la Universitatea "Babes Bolyai" Cluj Napoca, Municipiul Bistrita, Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud si Asociatia de Prietenie cu Republica Populara Chineza, Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud pentru infiintarea Centrului de Predare a limbii Chineze in municipiul Bistrita 
 13. 22.          Proiect de hotarare privind retragerea municipiului Bistrita din Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita-Nasaud
 14. 23.          Informarea nr.114442/06.12.2016 a Directiei Municipale de Servicii Sociale privind absenteismul scolar si abandonul scolar al beneficiarilor ajutorului social, precum si cu privire la participarea parintilor la sedintele cu parintii
 15. 24.          Analizarea petitiei/propunerii inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.103551/26.10.2016, depusa de doamna Alexa Ionela Manuela din Bistrita, cu privire la necesitatea initierii unui Proiect de hotarare privind reglementarea circulatiei mijloacelor de transport apartinand scolilor de soferi in municipiul Bistrita si a Raportului comun nr.111765/23.11.2016 al Politiei Locale a Municipiului Bistrita si al Directiei Administratie Publica, Juridic.

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan. 

 

0 comentarii4410 vizualizări15 decembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0