Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 07 August 2020 - 11932 vizitatori azi
Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 21 decembrie 2016.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 21 decembrie 2016, orele 14ºº. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avizul de legalitate nr. IAa/19280 din 16.12.2016 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 DISPUNE: 

Art.1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 21 decembrie 2016, orele 14ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

  1. 1.     Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 29 noiembrie 2016. 
  1. 2.     Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 7 decembrie 2016. 
  1. 3.     Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 14 decembrie 2016. 
  1. 4.     Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si institutiile subordonate pentru anul 2017. 

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 5.     Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pentru anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 6.     Proiect de hotarare pentru modificarea organigramei  si a statului general de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 55/2016.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 7.     Proiect de hotarare pentru modificarea organigramei  si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 59/2016.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 8.         Proiect de hotarare privind trecerea imobilului Vila nr. 1, situat in orasul Singeorz-Bai, str. Trandafirilor, nr. 13A, judetul Bistrita-Nasaud din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud in domeniul public al orasului Singeorz-Bai.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 9.         Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului judetului Bistrita-Nasaud pentru trimestrul IV al anului 2016.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 10.    Diverse:

- Raportul nr. VA/17133/15.11.2016 al Comisiei speciale de analiza si verificare a modului de realizare a activitatilor aferente Contractului de concesiune nr. 34/04.01.2013 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de management si operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, judetul Bistrita-Nasaud. 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 17.12.2016. 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                 - Administratorul public;

                 - Directia administratie locala;

                 - Directia economica;

                 - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achizitii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet presedinte;

                 - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

         - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

  

PRESEDINTE - EMIL RADU MOLDOVAN. 

 

       Aviz de legalitate:

SECRETARUL JUDETULUI,

       MICA OPREA

 

  Nr. 242/Din 16.12.2016

MN/2 ex.

 

0 comentarii3983 vizualizări17 decembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0