Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 11 August 2020 - 40796 vizitatori azi
Se convoaca Consiliul local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 16 martie 2017.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 16 martie 2017, ora 14,00, Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere: prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 16 martie 2017, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea infiintarii Autoritatii Urbane la nivelul municipiului Bistrita, organism intermediar de nivel II al POR 2014 - 2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Consolidarea si modernizarea corpului A (corp liceu), Colegiul National Liviu Rebreanu, Bulervardul Republicii nr.8", municipiul Bistrita

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pe anul 2017

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, pe anul 2017

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2017

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

      PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

 

Bistrita, la 10 MARTIE 2017

Nr. 134

CDM/SA.ex.4

 

0 comentarii4200 vizualizări10 martie 2017
rss 2.0
rss 2.0