Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 August 2020 - 30552 vizitatori azi
Atestat de intreprindere de economie sociala in BN.

In cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud functioneaza  Compartimentul de Economie Sociala, care atesta intreprinderile de economie sociala si a intreprinderilor sociale de insertie constituie in baza Legii nr.219/2015, actualizata.

Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Obiectivele economiei sociale sunt:
    - consolidarea coeziunii economice si sociale;
    - ocuparea fortei de munca;
    - dezvoltarea serviciilor sociale.
Indeplinirea obiectivelor se realizeaza, in principal, prin urmatoarele activitati de interes general:

     producerea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari care contribuie la bunastarea comunitatii sau a membrilor acesteia;

     promovarea, cu prioritate, a unor activitati care pot genera sau asigura locuri de munca pentru incadrarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil;

     dezvoltarea unor programe de formare profesionala dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

     dezvoltarea serviciilor sociale pentru cresterea capacitatii de insertie pe piata muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

In sensul prezentei legi, intreprinderile sociale pot fi:
a) societatile cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata;
b) cooperativele de credit, care functioneaza in baza O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) societatile agricole, care functioneaza in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege.
Pot fi intreprinderi sociale federatiile si uniunile persoanelor juridice prevazute mai sus.

Pana la aceasta data, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud  a acordat, pentru  judetul Bistrita - Nasaud, un singur atestat de intreprindere de economie sociala.

Informatii suplimentare despre atestarea intreprinderilor sociale conform Legii nr.219/2015 si HG nr.585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, pot fi obtinute de la sediul A.J.O.F.M. Bistrita - Nasaud din Bistrita, str.Garii, nr.2-4, tel.0263-236296, int.110, persoana de contact Galut Marin, sau direct de pe site-ul institutiei: http://www.ajofmbn.ro, rubrica Economie Sociala.


Otilia Rapan - Director Executiv

 

Intocmit, Adina Preda - Consilier EURES

 

0 comentarii4214 vizualizări12 mai 2017
rss 2.0
rss 2.0