Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 31 Martie 2020 - 16336 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta de indata in data de 30 mai 2017.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta de indata in data de 30 mai 2017, ora 16.30. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere urgenta invocata in: -Adresa nr.44349/29.05.2017 a Directiei Patrimoniu, prin care se solicita convocarea unei sedinte de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita in data de 30.05.2017, in vederea aprobarii proiectului de hotarare privind inscrierea definitiva in evidentele de carte funciara a imobilului inscris in CF Bistrita nr.79356, in scopul depunerii pentru finantare, a proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice - reabilitarea si modernizarea imobilului, strada Octavian Goga, in cadrul POR 2014 - 2020, Axa prioritara nr.8, "Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale"

-Adresa nr.473/11.05.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Judetul Bistrita Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.473/11.05.2017, prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a Consiliului local a proiectului de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei din data de 31.05.2017 cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis;

prevederile art.39, alin.4, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.4 si ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta de indata, in data de 30 mai 2017, ora 16,30 Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind inscrierea definitiva in evidentele de carte funciara a imobilului inscris in CF Bistrita nr.79356 in proprietatea publica a Municipiului Bistrita

2. Proiect de hotarare privind incredintarea mandatului special reprezentantului municipiului Bistrita in  Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, domnul viceprimar Cristian Niculaie, in vederea exprimarii votului asupra cererii de aderare a Comunei Chiochis, prin Consiliul local al comunei Chiochis, la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUI

GAFTONE FLOARE

Bistrita, la 29.05.2017

Nr.278

CTT/ex.4

 

0 comentarii2905 vizualizări30 mai 2017
rss 2.0
rss 2.0