Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 31 Martie 2020 - 17096 vizitatori azi
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 mai 2017.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 mai 2017, ora 15. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;Avand in vedere:- Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       avizul de legalitate nr. IAa/8303 din 25.05.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

DISPUNE: 

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 mai 2017, ora 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. 1.   Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 26 aprilie 2017.

 

  1. 2.   Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 5 mai 2017.

 

  1. 3.   Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 26 mai 2017.

 

  1. 4.     Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 118/2016 privind validarea nominala a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, cu modificarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

 

  1. 5.     Proiect de hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Bistrita-Nasaud, editia 2017.

 Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 6.     Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, al judetului Bistrita-Nasaud, actualizat in anul 2017.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 7.   Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020, judetul Bistrita-Nasaud si a Planului operational pentru Implementarea Strategiei.

Initiator: Puica Vasile - vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 8.   Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei lunare pentru persoanele cu dizabilitati si persoanele varstnice admise in centrele din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud pentru anul 2017.

Initiator: Puica Vasile - vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 9.   Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale aflate in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Puica Vasile - vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

10.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 151/2013 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-31.12.2019, in judetul Bistrita-Nasaud, cu modificarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie bugetara pe anul 2016.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la S.C. "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A. Bistrita si S.C. "LDP Security" S.A. Bistrita pe anul 2017.

Initiator: Puica Vasile - vicepresedintele Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud 

 

13.  Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special Presedintelui Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, domnul Emil Radu Moldovan, sa voteze in Adunarea Generala pentru aprobarea aderarii Comunei Chiochis in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

14.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 144/2016 privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor percepute in anul 2017 de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si institutiile subordonate.

Initiator: Puica Vasile - vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 15.    Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 27.05.2017.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu:  

                 - Administratorul public;

                 - Directia administratie locala;

                 - Directia economica;

                 - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achizitii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet presedinte;

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

                Aviz de legalitate:

          SECRETARUL JUDETULUI,

                  MICA OPREA

Nr. 106

Din 25.05.2017

MN/2 ex.

 

0 comentarii3290 vizualizări31 mai 2017
rss 2.0
rss 2.0