Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 03 Aprilie 2020 - 6570 vizitatori azi
Activitatea pentru anul 2016 al S.G.A. Bistrita-Nasaud.

Actiuni intreprinse si rezultate constatate in urma monitorizarii calitatii resurselor de apa pe teritoriul judetului. Pentru protectia calitatii resurselor de apa, in cadrul retelei Sistemului National de Monitoring Integrat aferent arealului aflat in administrarea S.G.A. Bistrita Nasaud, la nivelul anului 2016 au fost stabilite 22 sectiuni pe rauri, asigurandu-se astfel, cerintele specifice de investigare pentru urmatoarele tipuri si programe de monitoring:

-       supraveghere - 9 sectiuni;

-       translatare - 1 sectiune;

-       operational - 9 sectiuni;

-       intercalibrare - 1 sectiune;

-       potabilizare - 9 sectiuni;

 

si 2 de sectiuni pentru lacuri, stabilite pentru urmatoarele tipuri si programe de monitoring:

-       supraveghere  - 2 sectiuni;

 Mediile de investigare analizate prin actualul Sistem National de Monitoring Integrat sunt: apa, sedimentele si biota.

Frecventele de monitorizare au fost stabilite functie de cerintele Directivelor specifice, precum si de variabilitatea parametrilor relevanti din cadrul arealului arondat. 

Pe baza rezultatelor analizelor efectuate in sectiunile de monitorizare sunt evaluate starea/potentialul ecologic si starea chimica a celor 12 corpuri de apa de suprafata in stare naturala (rauri) si 3 corpuri de apa puternic modificate (2 - rauri si 1 - lac).

 

Evaluarea starii ecologice si chimice a corpurilor de apa-rauri in stare naturala

 La finele anului 2016 starea ecologica a celor 12 corpuri de apa se prezinta astfel:

-       8 corpuri de apa (72,9 %) au inregistrat o stare buna, respectiv: Somesul Mare-izvoare-cf. Feldrisel si afluentii, Somesul Mare -cf. Feldrisel-cf. Sieu, Paraul Bailor cu afluentul Paraul Rosu, Rebra si afluentii, Salauta si afluenti, Runc (Idies), Bistrita -aval acumularea Colibita - CHE Colibita, Ilisua -cf. Valea Lunga-cf. Somes Mare si afluenti.

-       4 corpuri de apa (27,1 %) au inregistrat o stare moderata, respectiv:  Ilva si afluenti fara Lesu, Sieu -cf. Budac-cf. Somesul Mare, Dipsa si afluentii, Rosua si afluenti.

 In ceea ce priveste starea chimica a celor 9 corpuri de apa monitorizate in anul 2016, situatia se prezinta astfel:

-       8 corpuri de apa (88,9 %) au inregistrat o stare chimica buna, respectiv: Somesul Mare-izvoare-cf. Feldrisel si afluentii, Somesul Mare -cf. Feldrisel-cf. Sieu, Ilva si afluenti fara Lesu, Rebra si afluentii, Salauta si afluenti, Runc (Idies), Bistrita -aval acumularea Colibita - CHE Colibita, Rosua si afluenti.

-       1 corp de apa (11,1 %) a inregistrat o stare chimica proasta, respectiv: Paraul Bailor cu afluentul Paraul Rosu.

 

Evaluarea potentialului ecologic si a starii chimice a corpurilor de apa puternic modificate. 

Cele 2 corpuri de apa de suprafata curgatoare puternic modificate (Bistrita-cf. Tanase-cf. Sieu si Sieu-izvoare-cf. Budac), au prezentat un potential ecologic moderat. In ceea ce priveste starea chimica, corpul de apa Bistrita-cf.Tanase-cf. Sieu a prezentat o stare buna, iar corpul de apa Sieu-izvoare-cf.Budac si afluenti nu a fost monitorizat in vederea stabilirii starii chimice a acestuia. 

 Pentru corpul de apa puternic modificat Acumularea Colibita, conform Manualului de operare al

Sistemului de Monitoring aprobat, in cursul anului 2016 s-au efectuat 4 campanii de prelevare, in lunile

aprilie, iunie, august si octombrie, rezultatele determinarilor pentru cele 2 sectiuni baraj si mijloc lac

incadrand corpul de apa  intr-un potential ecologic bun si o stare chimica buna.

 

MONITORIZAREA SI CARACTERIZAREA SECTIUNILOR DE POTABILIZARE DIN SPATIUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA

 Pentru cunoasterea calitatii apelor curgatoare de suprafata utilizate pentru potabilizare, in conformitate cu directivele Uniunii Europene nr. 75/440/EEC si 79/869/EEC transpuse in legislatia nationala prin H.G. nr. 100/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare (NTPA - 013) si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila (NTPA - 014), in subbazinul hidrografic Somes Mare in anul 2016 s-au organizat campanii de recoltare a probelor de apa la un numar de 9 sectiuni de monitorizare a acestora, respectiv:

- raul SOMESUL MARE la SASARM (amonte BECLEAN);

- raul ANIES la priza ANIES (am. cfl. Somes Mare);

- raul REBRA la priza Rebra;

- raul BISTRITA la priza BISTRITA BARGAULUI;

- raul GEAMANU la priza CUSMA;

- raul BISTRITA la priza BISTRITA;

- Paraul Voristei (afluent Runc) - Amonte loc. Runcu Salvei;

- Paraul Repede (afluent Salauta) - Amonte loc. Romuli;

- Paraul Pietrelor (afluent Ilva) - Amonte loc. Lunca Ilvei.

 

Cursurile de apa Somes Mare,  Anies, Rebra, Paraul Repede - afluent al raului Salauta, Bistrita si Geamanu, in sectiunile monitorizate, s-au incadrat in categoria A2 de calitate fiind corespunzatoare nivelului de tratare normala fizica, chimica si dezinfectie asigurat de statiile de tratare. Nu s-au inregistrat depasiri la nici unul din indicatorii fizico-chimici si cei microbiologici monitorizati, fata de categoria A2.

Paraul Voristei, afluent Runc, la priza de captare am. loc. Runcu Salvei s-a incadrat in categoria A1 de calitate fiind corespunzatoare nivelului de tratare fizica simpla si dezinfectie asigurat de statia de tratare. S-au inregistrat depasiri la indicatorul fizico-chimic: fenoli (valorile inregistrate fiind < LOD) si indicatorii microbiologici: coliformi fecali si coliformi totali. Aceste depasiri conform H.G. nr. 100/07.02.2002, nu au influentat calitatea apei la sursa, incadrandu-se in categoria A1 de calitate corespunzatoare statiei de tratare, existand o concordanta deplina intre calitatea apei de suprafata utilizate pentru potabilizare si nivelul de tratare asigurat de statia de tratare.

Paraul Pietrelor, afluent Ilva, la priza de captare am. loc. Lunca Ilvei s-a incadrat in categoria A1 de calitate fiind corespunzatoare nivelului de tratare fizica simpla si dezinfectie asigurat de statia de tratare. S-au inregistrat depasiri la indicatorii fenoli si coliformi fecali, coliformi totali si streptococi fecali. Sursa de suprafata nu a fost utilizata in cursul anului 2016, datorita problemelor existente in ceea ce priveste calitatea apei (conform documentelor DSP).

 

 

INVENTARIEREA FAUNEI PISCICOLE DIN SPATIUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA

 In anul 2016 au fost monitorizate urmatoarele sectiuni/corpuri de apa pe raurile/corpurile de apa din judet:

-Somes Mare, in sectiunea Nepos,  corespunzand zonei geografice de podis, iar ca zona piscicola speciilor ciprinicole, starea ihtiofaunei fiind buna, fiind bine reprezentate speciile cu exigente ridicate la degradarea habitatului.

-Salauta, in sectiunile amonte Romuli si Salva, corespunzand zonei geografice de munte, iar ca zona piscicola speciilor salmonicole, starea ihtiofaunei fiind buna, fiind bine reprezentate speciile cu exigente ridicate la degradarea habitatului.   

-Sieu amonte Sieut, corespunzand zonei geografice de munte, iar ca zona piscicola speciilor salmonicole, potentialul inregistrat fiind moderat. S-a constatat dominarea speciilor cu toleranta moderata la poluare.

-Sieu la Sintereag,  corespunzand zonei geografice de podis, iar ca zona piscicola speciilor ciprinicole, starea ihtiofaunei fiind moderata. S-a observat o abundenta ridicata a speciilor tolerante la incarcarile de natura organica. De asemenea, s-au identificat 2 specii invazive: Carassius auratus si Pseudorasbora parva.

-Bistrita la priza Bistrita Bargaului, corespunzand zonei geografice de munte, iar ca zona piscicola speciilor salmonicole, starea ihtiofaunei fiind buna, fiind bine reprezentate speciile cu exigente ridicate la degradarea habitatului.

-Bistrita la priza Bistrita, corespunzand zonei geografice de depresiune intramontana, iar ca zona piscicola speciilor ciprinicole, potentialul inregistrat fiind bun. Sunt bine reprezentate speciile generativ reofile si litofile.

-Dipsa la Chirales, corespunzand zonei geografice de podis, iar ca zona piscicola speciilor ciprinicole, starea ihtiofaunei fiind moderata. S-a observat o abundenta numerica ridicata in randul speciilor tolerante la degradarea mediului acvatic. A fost identificata specia invaziva "Carassius auratus".

 

EVALUAREA STARII CHIMICE A CORPURILOR DE APA SUBTERANE

 In spatiul hidrografic  aferent SGA Bistrita Nasaud  au fost identificate si delimitate doua corpuri de apa subterana:

- ROSO09- Somes Mare, lunca si terase;

- ROSO15- Muntii Rodnei;

In cadrul  Proiectului Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti, in cursul anului 2016 au fost monitorizate 2 fantani (Ilva Mica FN si Bistrita Bargaului FN) care intra in sectiunea "Fara corpuri" Somes -Tisa.

 In cadrul corpului ROSO09/Somes Mare, lunca si terase, analizand rezultatele monitorizarii calitative la punctele hidrogeologice  monitorizate, s-au constatat depasiri de valori prag la urmatorii indicatori :

-fosfati, indicator determinat in 12 foraje, a inregistrat depasirea valorii prag de 0,5 mg/l, la 2 foraje: Livezile F1 (3,7535 mg/l) si Podirei F1 (1,055 mg/l); aceste depasiri sunt cu caracter local, fara afectarea intregului corp de apa subterana;

-cloruri, indicator determinat in 12 foraje, a inregistrat depasirea valorii prag de 250 mg/l la 3 foraje : Podirei F1 (687,9 mg/l), Chiuza ord.II F1 (1195,15 mg/l) si Reteag F2 (302,95 mg/l); depasirile inregistrate la cloruri sunt datorate fondului natural, avand in vedere faptul ca aceste foraje sunt situate intr-o zona de diapire, cu un continut ridicat de cloruri.

Conform metodologiei de evaluare a starii calitative (chimice) a corpurilor de apa subterana,  in anul 2016, corpul ROSO09-Somes Mare, lunca si terase se afla in stare chimica buna, similar cu anii precedenti.

 

In cadrul corpului ROSO15/Muntii Rodnei, valorile indicatorilor monitorizati pentru cele 2 izvoare (Izvorul Rosu si Izvorul Vacarilor) nu au inregistrat depasiri ale standardelor de calitate si ale valorilor de prag pentru apele subterane. Conform metodologiei de evaluare a starii calitative (chimice) a corpurilor de apa subterana si in anul 2016, acest corp de apa subterana se afla in stare chimica buna.

 

Fara corpuri - SOMES-TISA

 In afara de punctele de monitorizare care au intrat in evaluarea corpurilor de apa subterana, in cadrul Administratiei Bazinale de Apa Somes Tisa, aferent arealului SGA Bistrita Nasaud, conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring, in anul 2016 au mai fost investigate si un numar de 2 fantani propuse pentru proiectul "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti" si anume:  Ilva Mica si Bistrita Bargaului. Nu s-au inregistrat depasiri ale standardelor de calitate la azotati.

 

APE UZATE

 Sistemul bazinal de supraveghere a calitatii apelor din bazinul hidrografic Somes-Tisa a inclus in anul 2016 si subsistemul ape uzate.

In anul 2016 in bazinul hidrografic Somes, pe teritoriul jud. Bistrita Nasaud au fost monitorizate un numar de 35 evacuari din statiile de epurare, rezultand faptul ca 9 statii au functionat corespunzator reprezentand  25,7 %, iar 26 statii au functionat necorespunzator reprezentand 74,3 %.

Pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate din statiile de epurare, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 798/2005 cu completarile si modificarile ulterioare s-au aplicat penalitati utilizatorilor in valoare de  167.046,67 lei, din care 128.489,81 lei aferente folosintelor de apa administrate de S.C. AQUABIS S.A. Bistrita.

 In anul  2016 pe cursurile de apa din judet  au avut loc 4 poluari accidentale, una pe Paraul Bailor in 28.03.2016,  agentul poluator fiind  S.C. CONVERSMIN S.A. - Sucursala Baia Mare (Perimetrul minier inchis Valea Vinului) , iar 3 pe Rosua (07.07.2016, 28.07.2016, 29.09.2016),  in 2 cazuri, respectiv cele produse la data de 07.07.2016 si 29.09.2016 agentul poluator fiind   S.C.VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU-Tratarea Deseurilor S.R.L. Sucursala Bistrita Nasaud - Centrul de Management al Deseurilor Tarpiu, jud. Bistrita Nasaud, iar in cazul celei din data de 28.07.2016 agentul poluator nefiind identificat.

 

           Compartimentul ITA al SGA Bistrita Nasaud format din 2 inspectori, in cursul anului 2016, a efectuat un numar de 319 inspectii din care 181 inspectii planificate si 138 inspectii neplanificate.

          Au fost prioritare controalele tematice:

  1. Verificarea starii tehnice si a indeplinirii masurilor dispuse anterior la alimentarile cu apa centralizate si statii de epurare. Verificarea Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate in localitatile cu >2000l.e.
  2. Verificarea starii tehnice a barajelor din categoriile de importanta C si D.
  3. Verificarea activitatii de extragere a agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apa, din terase, cuvetele lacurilor si cariere
  4. Verificarea folosintelor de apa care intra sub incidenta Directivei 96/61/EEC - IED (IPPC)
  5. Verificarea starii de salubrizare a cursurilor de apa, lacurilor si a malurilor acestora
  6. Verificarea respectarii actelor de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor de catre societatile executante a microhidrocentralelor.

 Urmare a controalelor efectuate, au fost aplicate  un numar de 60 sanctiuni contraventionale (avertismente + amenzi) iar cuantumul amenzilor aplicate in 2016 a fost de 150.000 lei (un miliard si 500 de milioane in bani vechi).

Pe teritoriul SGA Bistrita Nasaud au fost efectuate controale si aplicate sanctiuni contraventionale si de catre inspectorii Serviciului Inspectiei Bazinale a Apelor ABAST Cluj dar nu detinem date ale activitatii acestora.

 

 

Director,

Ing. Habalau Toader

 

0 comentarii3969 vizualizări03 iunie 2017
rss 2.0
rss 2.0