Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 05 August 2020 - 17920 vizitatori azi
Programul "Prima Chirie" destinat stimularii mobilitatii fortei de munca.

Odata cu intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr.374/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud primeste cererile insotite de documentele necesare pentru acordarea sumelor prevazute in Programul "Prima chirie" (prima de relocare).

Beneficiaza de prima de relocare persoanele inregistrate ca someri la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud care se incadreaza in munca, ulterior datei inregistrarii la agentie, cu norma intreaga, pe o perioada de cel putin 12 luni, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia.

Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea, in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora, nu depasesc suma de 5.000 lei/luna si este in cuantum de 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire (chirie si utilitati) in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare nu se cumuleaza cu alte prime de mobilitate, potrivit legii.

In cazul in care persoanele inregistrate ca someri la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud, se incadreaza in munca pe durata mai mica de 12 luni, iar ulterior isi schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni, ori

nedeterminata, nu beneficiaza de aceasta prima. 

Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele indreptatite trebuie sa depuna la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor mentionate in lege, in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca. 

Totodata, veniturile nete lunare luate in considerare in vederea acordarii primei sunt: 
• venituri din salarii si asimilate salariilor;
• venituri din cedarea folosintei bunurilor;
• venituri din pensii;
• venitul minim garantat;
• indemnizatia de somaj; 
• stimulentul de insertie;
• indemnizatia de concediu pentru cresterea copilului. 

Prima de relocare se acorda lunar, incepand din luna urmatoare depunerii documentelor, pentru o perioada de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie sa depuna lunar documente care sa ateste plata chiriei, a facturilor la utilitati, declaratii si adeverinte privind veniturile realizate lunar, astfel incat sa dovedeasca faptul ca se incadreaza in prevederile legii. 
Atat documentele pentru deschiderea dosarului, cat si cele lunare, se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

Pentru persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc noua resedinta in alt judet, dosarul care a stat la baza stabilirii si, dupa caz, a platii drepturilor se va transfera, in original, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca care a stabilit si a acordat dreptul ramane dosarul cu copiile de pe acte. Agentiile pentru ocuparea fortei de munca care preiau dosarele persoanelor prevazute la aliniatul precedent achita in continuare drepturile prevazute de lege si urmaresc indeplinirea de catre persoane a obligatiei ce le revine, potrivit legii, de a mentine raporturile de munca sau de serviciu pe perioada pentru care au aceasta obligatie.

Documentele necesare pentru a beneficia de "Prima chirie" (prima de relocare) pot fi descarcate de  pe site-ul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud, adresa: www.ajofmbn.ro, de la rubrica "Formulare".

Mai multe informatii despre "Prima chirie" pot fi obtinute de la numarul de  telefon: 0263 - 236295.

Fax AJOFM B-N: 0263-236296 si e-mail: ajofm@bn.anofm.ro.

 

 

 Otilia Rapan

Director Executiv

 

0 comentarii3479 vizualizări21 iunie 2017
rss 2.0
rss 2.0