Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 10 August 2020 - 36668 vizitatori azi
Consiliul Local Bistrita se reuneste joi 29 iunie 2017.

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrita sunt convocati la sedinta care a fost programata pentru joi, 29 iunie 2017. Sedinta va avea loc in sala mare a Primariei municipiului Bistrita, va incepe la orele 14.00, iar ordinea de zi cuprinde:

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Grupului de Lucru Local pentru Romii din municipiul Bistrita;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajare Pasaj Pietonal Bulevardul Independentei", din Municipiul Bistrita;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu mixt imobile cu functiuni comerciale si locuire colectiva, amenajari exterioare si strada de legatura, in municipiul Bistrita, str. Calea Moldovei nr. 40A" Beneficiari: SC. Apple Development S.R.L. si proprietarii terenurilor studiate;

4. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei terenului proprietate privata, in suprafata de 143 mp, situat in intravilanul municipiului Bistrita afectat de strada Remus Cristian Bucur, in vederea inscrierii in domeniul public al municipiului Bistrita cu destinatia de "strada";

5. Proiect de hotarare privind inscrierea in evidentele de carte funciara a unor bunuri imobile in proprietatea publica a Municipiului Bistrita;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii si a pretului de cumparare a imobilului teren situat in municipiul Bistrita, zona Subcetate, proprietatea Fundatiei Gamaliel, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Amenajare strazi, trotuare, parcaje si alei in zona locuintelor sociale din ansamblul de locuinte Subcetate etapa III";

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii si a pretului de cumparare a imobilului, constructie si teren, situat in municipiul Bistrita, strada Alexandru Odobescu nr. 17A, proprietatea ASIT SERVICES S.R.L. Bucuresti, cu destinatia de sediu administrativ;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a spatiului proprietatea privata a Municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, str. Ion Minulescu bl. G3, scara B, apartamentul 30, catre actualul chirias, domnul Popa Lucian Nicolae;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a unui imobil, constructie si teren, proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in str. Codrisor nr. 12, cu destinatia de spatiu comercial sezonier pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Bistrita si domnii Herzog Marius Remig, Brand Monika si Grameth Jutta, pentru imobilul constructie in suprafata de 332,70 mp si teren in suprafata de 809,87 mp, situat in municipiul Bistrita, str. Parcului nr. 22, in care functioneaza Gradinita cu Program Normal nr. 8 Bistrita;

11. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 21/23.02.2017 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea inchirierii directe a spatiului situat in municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr. 16, etaj, in favoarea Partidului Uniunea Salvati Romania - Filiala Bistrita-Nasaud, cu destinatia de sediu partid;

12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de inchiriere incheiate pentru terenuri apartinand domeniului public al municipiului Bistrita pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de chioscuri;

13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a spatiului situat in municipiul Bistrita, str. Nicolae Titulescu nr. 12, in suprafata de 63,53 mp, in favoarea Partidului National Liberal - Filiala Bistrita-Nasaud, cu destinatia de sediu partid;

14. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Judetului Bistrita-Nasaud a imobilelor, constructii si teren, proprietate publica a Municipiului Bistrita, situate in str. Horea nr. 20, in vederea organizarii si functionarii unor institutii publice de interes judetean in domeniul social si al educatiei;

15. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 335 mp, proprietate privata a Municipiului Bistrita, situat in municipiului Bistrita, localitatea componenta Viisoara nr. 180;

16. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietate publica a Municipiului Bistrita, identificat in CF Bistrita nr. 77131, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Centru de zi pentru persoane varstnice - Reabilitare si modernizare imobil din str. Octavian Goga, municipiul Bistrita";

17. Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013 "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2 LOT I";

18. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si ale serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica;

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si al serviciilor si institutiilor publice de interes local;

20. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii in format electronic a Registrului Agricol la nivelul municipiului Bistrita si al localitatilorcomponente;

21. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bistrita ca membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri;

22. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Bistrita, in calitate de observator, in Comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita, conform Ordinului MEN nr. 3969/2017;

23. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre  Municipiul Bistrita, Judetul Bistrita-Nasaud, Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita si Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, pentru organizarea evenimentului "Targul Mare al Bistritei".

 

 http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/ziar/portal.nsf/AllByUNID/48E64FA2FB4EC3EAC225814700505C96?OpenDocument

 

  Mihai Rusti

Serviciul Relatii Publice, Comunicare
Primaria municipiului Bistrita

 

0 comentarii4116 vizualizări24 iunie 2017
rss 2.0
rss 2.0