Administratie Miercuri 25 Aprilie 2018 - 15354 vizitatori azi
Masuri de stimulare si subventionare a locurilor de munca.

In vederea sprijinirii mediulu de afaceri, si  pentru asigurarea unei colaborari eficiente intre factorii activi pe piata muncii, respectiv forta de munca  disponibila si angajatori, AJOFM BN, vine in sprjinul angajatorilor cu urmatoarele masuri de stimulare si subventionare a locurilor de munca  create cu precadere fata de grupurile considerate vulnerabile dupa cum urmeaza:

I. Art.80 din Legea 76/2002 prevede:

Angajatorii care incadrareaza in munca  absolventi ai institutiilor de invatamant, pe o perioada de 12 luni, cu norma intreaga si pe durata nedeterminata, vor primi pentru fiecare persoana angajata  o suma in cuantum de 900 lei lunar, cu obligaþia menþinerii raporturilor de munca cel puþin 18 luni.

Pana la data de 30.06.2017 s-au  subventionat  75 locuri de munca pentru absolventi, prin semnarea a  65  conventii.

 

II.Art.85 din Legea 76/2002 prevede:

Angajatorii care incadrareaza pe  perioada nedeterminata cu norma intreaga de lucru, persoane in varsta de peste 45 de ani, ºomeri care sunt parinþi unici susþinatori ai familiilor monoparentale, ºomeri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma  in cuantum de 900 lei, cu obligaþia menþinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel puþin 18 luni.


Pana la data de 30.06.2017 s-au subventionat  190  noi locuri de munca create,  prin incheirea a  161  conventii.

 

III.Art.93 ind.4 din Legea 72/2002 prevede:   Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, ºi care beneficiaza de     acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiþi angajatori de inserþie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru ºomaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinþa, in vigoare la data incadrarii

 in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.( in prezent indicatorul social de referinta este de 500 lei).

Pana la data de 30.06.2017  s-au subventionat un numar de 8 locuri de munca, prin semnarea a 5 conventii.

 

 IV. Legea 72/2007  privind incadrarea in munca a elevilor si studentilor pe timpul vacantelor :

Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta, pentru fiecare elev si student. (250 lei) Stimulentul se acorda pentru maxim 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic si numai in perioada  vacantelor stabilite potrivit legii.

Pana  la data de 30.06.2017  s-au subventionat un numar de 24 de persoane prin incheierea a   7  conventii cu angajatori.

Pentru luna iulie se afla in evaluare un numar de 200 de cerereri de subventionare a locurilor de munca pe perioada vacantei pentru elevi si student, cereri care se vor regasi in statistica lunii august.

 

V. Legea nr. 279/2005 privind Ucenicia la locul de munca Legea

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, pe perioada derularii acestuia, poate solicita ºi beneficiaza, la cerere, de o suma in cuantum de 1125 lei/luna,acordata din bugetul asigurarilor pentru ºomaj, in limita fondurilor alocate.... asteptam normele metodologice da aplicare.

(Pana la aceasta modificare subventia acordata lunar  era egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta, adica 300 lei/luna)

Inregistrate la AJOFM pana in prezent  avem  un numar de 16 contracte de ucenicie in cadrul unei singure conventii.

Modificari legislative importante:

 LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005  privind ucenicia la locul de munca ºi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenþii de invaþamant superior

LEGE nr.172 din 19 iulie 2017 Pentru modificarea Legii si complectarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si ocuparii fortei de munca.

 

 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA   AL AJOFM BN

Obiective stabilite pentru anul 2017:

 In conformitate cu politicile si strategiile nationale privind ocuparea fortei de munca, in cadrul CFP B-N s-a stabilit ca in anul 2017  sa se realizeze un numar de 46 programe de formare profesionala pentru 840 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca si 14 persoane care se afla in detentie.

Din cele 46 de programe,36 sunt programe de calificare, 5 de initiere, 2 de perfectionare si  5 de specializare in 27 de meserii.

Pana la data de 15.07.2017  s-au incheiat 16 programe de formare care au cuprins un numar de 244 persoane aflate in cautarea unui loc de munca si 14 detinuti., dupa cum urmeaza:

-administrator pensiune turistica

-agent de Securitate

-bucatar

-coafor

-comunicare limba engleza

-contabilitate

-frizer

 -lucrator calificat in culturi de camp si legume

-lucratori in structuri de constructii

-manager proiect

-specialist domeniul SSM

-stilist protezist unghii tehnice.

 

STRUCTURÃ SOMAJ

La finele lunii Iunie 2017 numarul total de someri inregistrati la AJOFM Bistrita-Nasaud este de 4.562 persoane, in scadere cu 100 persoane fata de luna precedenta. Dintre acestia  2.088 sunt someri indemnizati, in scadere cu 16 persoane fata de luna precedenta si 2.474 someri care nu beneficiaza de indemnizatie.

 

Structura somajului din punct de vedere a grupelor de varsta se prezinta astfel: 287 someri au varsta sub 25 de ani; 280 someri au varsta intre 25 si 29 de ani; 892 someri au varsta intre 30 si 39 de ani; 1.374 someri au varsta cuprinsa intre 40 si 49 de ani; 862 someri au varsta intre 50 si 55 de ani; 867 someri au varsta peste 55 de ani.

 Din punct de vedere al nivelului de instruire , somerii fara studii si cei cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional au ponderea cea mai mare in totalul somerilor inregistrati si sunt in numar de 3.715 , cei cu nivel de instruire liceal si postliceal sunt in numar de 641 persoane, iar cei cu studii superioare sunt 206 persoane.

0 comentarii1463 vizualizări27 iulie 2017
rss 2.0
rss 2.0