Administratie Vineri 20 Iulie 2018 - 6386 vizitatori azi
Se convoaca Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 iulie 2017.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 iulie 2017, ora 15. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avizul de legalitate nr. IA/12350 din 26.07.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; DISPUNE: 

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 iulie 2017, ora 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

  1. 1.   Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 27 iunie 2017.  
  1. 2.   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 pct. I la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 144/2016  privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor percepute in anul 2017 de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si institutiile subordonate si aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea in zona drumurilor publice de interes judetean a panourilor publicitare, a oricaror constructii sau activitati comerciale, cai de acces, amenajari sau instalatii in orice scop.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 3.   Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului judetului Bistrita-Nasaud pentru trimestrul II al anului 2017.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud  

  1. 4.   Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si functiilor contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud si Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Bistrita-Nasaud, incepand cu 01.07.2017.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

5.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 118/2016 privind validarea nominala a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, cu modificarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

6.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 50/2017 privind constituirea unui Grup de lucru care sa identifice surse de finantare nerambursabile in vederea finantarii unor proiecte de investitii ale Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 7.   Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 8.     Proiect de hotarare privind suspendarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 16/25.01.2017 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Ioan Tintean - vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 9.     Proiect de hotarare pentru modificarea Statului de functii prevazut in Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 33/2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud pentru anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Vasile Puica - vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud  

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitarea si Restaurarea Castelului din localitatea Posmus, judetul Bistrita-Nasaud", Axa prioritara 5 Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investitii 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiect nr. POR/2016/5/5.1/1. 

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru deszapezirea si combaterea poleiului pe drumurile judetene in perioada 20.10.2017-31.03.2018, in judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

12.  Proiect de hotarare privind preluarea in administrarea Judetului Bistrita-Nasaud a imobilelor, constructii si teren, proprietate publica a Municipiului Bistrita, situate in str. Horea nr. 20.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 13.    Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de Colaborare intre Judetul Bistrita-Nasaud si Ministerul Turismului in scopul realizarii si derularii obiectivelor de interes comun.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii restrictiei de circulatie, respectiv interzicerea accesului autovehiculelor cu masa totala mai mare de 3,5 tone pe drumul judetean "DJ 172D, km 0+000-5+115, Muresenii Birgaului - Colibita (lot 1, tronson 1)".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

15.  Proiect de hotarare privind a treia rectificare a bugetului judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020, prima rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor aflate in subordonarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 si prima rectificare a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

16.  Proiect de hotarare privind finantarea Programului sportiv de promovare a sportului de performanta derulat de Clubul Sportiv Municipal Bistrita pentru participarea echipei de handbal feminin senioare in Liga Nationala, sezonul competitional 2017-2018.

Initiatori: consilierii judeteni din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

17.  Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 27.07.2017.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                 - Administratorul public;

                 - Directia administratie locala;

                 - Directia economica;

                 - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achizitii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet presedinte;

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud. 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN 

 

         Aviz de legalitate:

          SECRETARUL JUDETULU       

              MICA OPREA 

 

Nr. 146

Din 26.07.2017

MN/2 ex.

0 comentarii1666 vizualizări31 iulie 2017
rss 2.0
rss 2.0