Administratie Joi 19 Iulie 2018 - 21118 vizitatori azi
Start la finantarile pentru dezvoltare urbana!

183 milioane euro pentru cele 6 municipii din Regiunea Nord-Vest. Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a organizat azi, 2 august, lansarea regionala a cinci ghiduri de finantare destinate municipiilor resedinta de judet, care fac parte din REGIO 2014-2020. Cele cinci ghiduri aferente Programului Operational Regional sunt:

  • · POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila" 
  • · POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific 4.2 - Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet" 
  • · POR/2017/4/4.3/1, Obiectiv specific 4.3 - Imbunatatirea regenerarii fizice,   economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania 
  • · POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectivul Specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca 
  • · POR/2017/4/4.4/4.5/1, Obiectivul Specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca  

Cea mai consistenta axa din REGIO 2014-2020 este Axa 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, care vizeaza rezolvarea problemelor in cinci domenii de interventie din resedinte de judet: mobilitate urbana, reabilitarea spatiilor degradate pentru a creste suprafata de spatiu verde in orase, finantarea incluziunii sociale in zonele marginalizate si reabilitarea infrastructurii educationale.

Modalitatea de lucru pe axa 4 este una de pionierat, introducand documente strategice, proceduri si autoritati care permit municipiilor din regiune prioritizarea cat mai eficienta a proiectelor urbane.

Intra in vigoare un proces colaborativ si asumat de lucru pentru municipiile eligibile pe Axa 4, acestea avand posibilitatea sa isi stabileasca domeniile pe care intentioneaza sa le dezvolte, din cele cinci prioritati de investitii aferente Axei prioritare 4, printr-un proces de negociere; per global se va pastra alocarea regionala.

In acest moment, alocarile in Regiunea noastra sunt repartizate astfel: 

4.1

Mobilitate

urbana 

23,7135

19,3867

36,7017

29,3563

21,8327

17,6991

148,6900

4.2

Revitalizare

urbana 

2,6347

2,1539

4,0777

3,2616

2,4257

1,9664

16,5200

4.3

Regenerare

comunitati

defavorizate 

1,2392

1,0131

1,9179

1,5341

1,1409

0,9249

7,7700

4.4 si 4.5.

 Educatie

1,6092

1,3156

2,4905

1,9921

1,4815

1,2010

10,0900

Total

 

29,1966

23,8693

45,1878

36,1441

26,8808

21,7915

183,0700

 

 

Baia Mare

Bistrita

Cluj -

Napoca

Oradea

Satu Mare

Zalau

 

 

Strategia integrata de dezvoltare urbana (SIDU) constituie conditia de baza pentru acordarea finantarii prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile; strategiile trebuie sa raspunda la cinci tipuri de provocari: economice, sociale, climatice, demografice si de mediu.

Una dintre conditiile de baza pentru finantarea proiectelor prin intermediul Prioritatii de investitii 4.1 - mobilitate urbana- o constituie fundamentarea investitiilor propuse in cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) dezvoltate la nivelul municipiilor resedinta de judet sau la nivelul acestora si al zonelor functionale urbane aferente, care sunt acum documente care fundamenteaza si Planurile de Urbanism General.

Planul de mobilitate urbana este instrumentul de planificare strategica teritoriala prin care sunt corelate dezvoltarea teritoriala a localitatilor din zona periurbana / metropolitana cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor, bunurilor si marfurilor.

Autoritatea Urbana (AU) este creata in conformitate cu Reg. (UE) nr. 1301/2013, preia de la Autoritatea de Management pentru POR atributii privind managementul si implementarea activitatilor specifice, va fi parte integranta din sistemul de management si control al POR 2014-2020, indeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II) .

AU va prioritiza proiecte prioritare finantabile in cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, inclusiv lista de rezerva, grupate pe prioritati de investitii, precum si proiectele prioritare finantabile in cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau in cadrul altor programe operationale.

 

Date de contact: Andreea Marcu, expert comunicare, tel: 0264/431550, fax: 0264/439222, mobil: 0755 777012, comunicare@nord-vest.ro

 "Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei".

 

0 comentarii1519 vizualizări02 august 2017
rss 2.0
rss 2.0