Administratie Sambata 23 Iunie 2018 - 5242 vizitatori azi
Accizele pentru benzine si motorina majorate. Plata defalcata a TVA, obligatorie din 01.01.2018. Verificarea calitatii apei potabile.

Modificari ale Codului fiscal. Guvernul a modificat Codul fiscal, una din masurile fiscale vizand aducerea ponderii taxelor in preturile de piata ale carburantilor in zona valorilor medii identificate la nivelul Uniunii Europene (argumente si informatii suplimentare pot fi gasite mai jos).

 Potrivit unei Ordonante adoptate astazi, accizele pentru benzine si motorina se majoreaza gradual, in doua etapte, cu 0,16 lei/litru, incepand cu 15 septembrie 2017, si cu inca 0,16 lei/litru, incepand cu 1 octombrie 2017. Aceste niveluri ale accizelor pentru carburanti sunt valabile pana in anul 2022, inclusiv.  

Masura este luata in conditiile in care nivelurile actuale ale accizelor practicate in Romania, raportat la cursul leu/euro stabilit de Banca Centrala Europeana pentru prima zi lucratoare din luna octombrie 2016, sunt foarte aproape de limita minima prevazuta de legislatia Uniunii Europene.

De asemenea, s-a constatat ca desi diminuarea fiscalitatii efectuata la inceputul anului 2017 a vizat reducerea preturilor de piata ale carburantilor, reducerea preconizata a fost atenuata ca urmare a faptului ca preturile fara taxe ale carburantilor au inregistrat cresteri astfel incat, in prezent, ponderea taxelor in pretul carburantilor este cea mai redusa din UE, fiind mult sub nivelul mediu inregistrat la nivelul UE.

In ceea ce priveste colectarea, din analiza comparativa a incasarilor din accize aferente semestrului I al anului 2017, fata de semestrul I al anului 2016, a rezultat faptul ca in primul semestru al acestui an incasarile din accize aferente produselor energetice au scazut cu 767,633 milioane lei.

O alta modificare de ordin tehnic vizeaza corelarea bazei de impozitare a  contributiilor de asigurari sociale cu cea a impozitului pe venit, in legatura cu serviciile medicale sub forma de abonament suportate de catre angajatori pentru angajatii proprii.

Mai exact, serviciile medicale sub forma de abonament suportate de catre angajatori pentru angajatii proprii nu vor fi incluse in baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale, in aceeasi limita de 400 de euro anual pentru fiecare angajat, similar regimului aplicabil in cazul impozitului pe venit.

Pe langa aceste modificari, actul normativ clarifica si regulile prin care, la impozitare, veniturile din activitati independente se incadreaza ca fiind obtinute din Romania sau din strainatate.

De asemenea, se introduce o limitare la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor reprezentand creante instrainate, in limita unui plafon de 30% din valoarea acestora.

          In ceea ce priveste impozitul pe reprezentanta aplicat firmelor straine autorizate sa functioneze in Romania, in vederea administrarii unitare a acestuia si eliminarii dificultatilor practice de prelucrare a declaratiilor fiscale, actul normativ prevede exprimarea in lei a acestuia, mentinand nivelul existent al impozitului  (valoarea de 18.000 lei reprezinta echivalentul a 4000 euro la cursul de schimb estimat prin prognoza economica a Comisiei Nationale de Prognoza, care a comunicat pentru perioada 2018-2020 un curs de schimb mediu lei/euro considerat constant, respectiv de 4,49 lei/euro).

 

Informatii suplimentare:

Potrivit analizei realizate de Ministerul Finantelor, s-a constatat faptul ca desi ponderea taxelor in pretul carburantului este sub nivelul mediu practicat in Uniunea Europeana, acest lucru nu este direct corelat cu pretul la pompa al benzinei si motorinei.

De exemplu, in luna iulie 2017, in Romania, ponderea taxelor in pretul la pompa era cea mai mica din Uniunea Europeana, respectiv 52% din pretul benzinei si  50% din pretul motorinei, in conditiile in care, in medie, la nivelul Uniunii Europene, taxele cumuleaza 62% din pretul benzinei si respectiv 57% din pretul motorinei. Si comparativ cu tarile din regiune, ponderea taxelor in preturile de piata ale carburantilor este in prezent mai redusa in Romania. Cu titlu de exemplu:

  • Austria - ponderea taxelor in preturile de piata: 60% in cazul benzinei si 55% in cazul motorinei,
  • Polonia - ponderea taxelor in preturile de piata: 57% in cazul benzinei si 54% in cazul motorinei
  • Bulgaria - ponderea taxelor in preturile de piata: 53% pentru benzina si 51% pentru motorina. 

 

 

.

 

 

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor avea obligatia, de la 1 ianuarie 2018, de a detine si gestiona un cont de TVA pentru incasarea si plata TVA aferente operatiunilor taxabile (achizitii de bunuri/servicii, livrari de bunuri/prestari servicii). De asemenea, institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA vor avea obligatia, incepand cu aceeasi data, de a detine un cont de TVA pentru incasarea taxei pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile realizate.

Guvernul a adoptat, in sedinta de astazi, printr-o ordonanta, instituirea platii defalcate a Taxei pe Valoarea Adaugata, in scopul reducerii evaziunii fiscale in domeniul TVA, tinand cont de faptul ca exista o diferenta semnificativa intre TVA incasata la bugetul de stat si taxa declarata in deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile inregistrate in acest scop. Masura este in avantajul contribuabililor corecti, care isi achita sumele datorate cu titlu de TVA catre bugetul de stat, intrucat va contribui la reducerea semnificativa a concurentei neloiale din partea acelor contribuabili care nu isi platesc datoriile catre stat si utilizeaza resursele financiare din TVA pentru alte scopuri.  

Se estimeaza ca prin aplicarea noii masuri vor fi obtinute venituri suplimentare bugetare de circa 6 miliarde de lei pana in anul 2020.

Mecanismul privind plata defalcata a TVA presupune in principal:

-       Deschiderea unui cont de TVA de catre persoanele impozabile, inclusiv institutii publice, inregistrate in scopuri de TVA, la institutii de credit si/sau unitati ale Trezoreriei Statului. In cazul conturilor de TVA deschise la unitati  ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora si comisioanele aferente oricaror operatiuni in legatura cu acestea, se suporta de la bugetul Trezoreriei Statului, fara a fi percepute de la titularii de cont. Totodata, extrasele conturilor de TVA deschise la unitati ale Trezoreriei Statului, vor fi puse gratuit la dispozitia titularilor de cont si in format electronic.

-       Plata de catre beneficiari - institutii publice, persoane impozabile, cu exceptia persoanelor fizice neinregistrate si care nu au obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA, a TVA aferente operatiunilor taxabile in contul distrinct de TVA al furnizorului/prestatorului

-       Virarea/depunerea de catre furnizor/prestator in contul sau de TVA a TVA aferente diferentei intre incasarile si platile in numerar, precum si a TVA aferente incasarilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute in numerar, in termen de 7 zile lucratoare de la incasare;

-       Utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de catre furnizor/prestator a taxei aferente achizitiilor sale furnizorilor/prestatorilor sai, precum si a taxei datorate bugetului de stat;

-       Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA in alt cont de catre titular doar cu aprobarea ANAF si instituirea unui termen de maximum 3 zile lucratoare in care se aproba transferul de catre ANAF;

-       Interzicerea retragerii in numerar a unor sume din contul de TVA.

Potrivit actului normativ adoptat de Executiv, in perioada premergatoare aplicarii obligatorii a masurii, respectiv 1 octombrie - 31 decembrie 2017, agentii economici pot opta pentru aplicarea optionala a platii defalcate a TVA, acestia beneficiind de unele facilitati precum:

-       anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite conditii;

-       acordarea unei bonificatii de 5% la plata impozitului pe profit sau, dupa caz, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Actul normativ mai prevede, printre altele:

-       instituirea obligatiei persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA de a isi vira in contul de TVA in maximum 7 zile lucratoare de la incasare TVA aferenta facturilor emise inainte de 1 ianuarie 2018 sau, dupa caz, inainte de data la care aplica optional mecanismul;

-       infiintarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA organizat de ANAF si in care sunt inscrise persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017;

-       instituirea unor contraventii si sanctiuni specifice pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in cadrul actului normativ, dupa cum urmeaza:

  • stabilirea unei perioade de gratie de 7 zile lucratoare in cadrul careia sa se corecteze erorile;
  • in cazul in care erorile nu au fost corectate in termenul de 7 zile lucratoare, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile; 
  • dupa termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA, se aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA, se aplica o amenda de 10% din suma reprezentand TVA. 

Informatii suplimentare

In Romania, Taxa pe Valoarea Adaugata reprezinta cea mai importanta sursa de venit a bugetului general consolidat, reprezentand 23,1% din venituri, in 2016. Desi Romania a implementat mai multe masuri de combatere a fraudei fiscale in domeniul TVA, printre care taxarea inversa, anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA care are drept consecinta refuzul deducerii taxei atat la persoana al carei cod a fost anulat, cat si la beneficiar, se confrunta in continuare cu cel mai ridicat nivel al GAP-ului de TVA (raportul dintre TVA datorata si neplatita la buget si obligatia totala de TVA de plata) la nivel comunitar.

ANAF si-a asumat cresterea ratei de conformare voluntara la plata pentru TVA la 85% in 2018, urmand ca acest indicator sa ajunga la 90% pana in 2020.

 

.

 

 

Planurile de siguranta a apei vor deveni obligatorii, incepand din 2021, pentru sistemele de aprovizionare cu apa potabila, colective sau individuale, care furnizeaza in medie o cantitate de apa mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane.

Guvernul a modificat si completat in acest sens, prin ordonanta, Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, avand in vedere sustinerea puternica de care beneficiaza abordarea pe baza de risc, respectiv, introducerea planurilor de siguranta a apei, promovata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, atat fata de Comisia Europeana, cat si in alte structuri si instrumente ale Organizatiei Natiunilor Unite cum ar fi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila, Protocolul Apa si Sanatatea, si altele.

Modificarile sunt aliniate la principiile de evaluare si de gestionare a riscurilor, prevazute in Ghidul privind calitatea apei potabile al OMS, statele membre avand libertatea de a alege daca, prin actele de transpunere, vor prevedea evaluarea riscului in cadrul programelor de monitorizare sau nu.

Urmeaza ca, pana la 31 decembrie 2018, prin ordin comun al ministrului Sanatatii, ministrului Apelor si Padurilor si ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, sa fie aprobat un Cadru general pentru Planurile de siguranta ale apei, precum si stabilirea responsabilitatilor autoritatilor competente, producatorilor si distribuitorilor de apa privind intocmirea, evaluarea si avizarea Planurilor de siguranta a apei.

Ministerul Sanatatii si Ministerul Apelor si Padurilor vor pune la dispozitia producatorului de apa potabila datele privind sursele de poluare, precum si cele privind calitatea corpurilor de apa utilizate pentru captare in scopul potabilizarii.

Totusi, pentru a pregati introducerea acestei abordari, a fost agreat un interval de timp de 3 ani in vederea punerii la dispozitie a unor instrumente care sa vina in sprijinul producatorilor de apa, dar si pentru pregatirea reprezentantilor autoritatilor publice care vor fi implicate in aprobarea planurilor de siguranta a apei si auditarea acestora.

Planurile de siguranta a apei vor fi modificate ori de cate ori intervin modificari in elementele constitutive si de operare a sistemului de aprovizionare cu apa sau in calitatea sursei de apa si vor fi reavizate periodic de catre autoritatile competente, din 3 in 3 ani.

Ordonanta aprobata astazi de Guvern creeaza mecanisme suplimentare de verificare a calitatii apei potabile, sigura pentru sanatatea consumatorilor, stabilind in sarcina producatorilor si distribuitorilor de apa potabila obligatia monitorizarii operationale, care se va face in functie de planurile de siguranta a apei si de rezultatul evaluarii riscurilor, si au fost stabiliti parametrii care trebuie monitorizati si metodele de analiza a lor. Scopul monitorizarii operationale este de a produce periodic informatii despre calitatea organoleptica, fizico-chimica si microbiologica a apei potabile produsa si distribuita si despre eficienta tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie. 

 

 

 

 

 

 

Contact:

Biroul de presa al Guvernului presa@gov.ro

0 comentarii1701 vizualizări31 august 2017
rss 2.0
rss 2.0