Administratie Luni 16 Iulie 2018 - 9738 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 21 septembrie 2017.

Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 D I S P U N E :

 ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 21 septembrie 2017, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii municipiului Bistrita in colaborare cu Federatia Romana de Culturism si Fitness la organizarea Campionatului Mondial de Culturism si Fitness juniori si masters Bistrita 2017
  2. Proiect de hotarare privind inscrierea strazii Carpinis in evidentele de carte funciara in proprietatea publica a Municipiului Bistrita

3.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.69/30.05.2013 privind aprobarea concesionarii directe a cotei 31333/2553891 parti teren, proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in localitatea componenta Unirea, in vederea extinderii aerodromului existent si a constructiilor anexa

4.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 144 mp, situat in zona de acces la Complexul Sportiv Polivalent Bistrita in vederea amplasarii unor constructii provizorii pentru activitati de alimentatie publica si de comercializare si inchiriere articole sportive

5.  Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri privind contractul de inchiriere nr.112/242/E/09.04.2015 incheiat pentru terenul situat in municipiul Bistrita str.Cuza-Voda nr.4-6 cu destinatia de baza sportiva

6.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2017

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a municipiului Bistrita in proprietatea privata a municipiului Bistrita a unor bunuri, in vederea casarii si valorificarii, ca urmare a dezafectarii de la utilitatea publica

8.  Proiect de hotarare pentru aprobarea deplasarii unei delegatii a municipiului Bistrita in orasul infratit Besan?on - Franta, in vederea participarii, in perioada 7 - 10 octombrie 2017, la manifestarile organizate pentru aniversarea a 20 de ani de infratire intre cele doua orase

9.  Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si ale serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica

  1. Proiect de hotarare privind inlocuirea invelitorilor de azbociment ale constructiilor de pe raza teritoriala a municipiului Bistrita, cu invelitori din alte materiale
    1. Proiect de hotarare hotarare privind stabilirea reducerilor la impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice si juridice
    2. Diverse

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

 

                                                        AVIZ DE LEGALITATE

                                                        PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

 

Bistrita, la 14 SEPTEMBRIE 2017

Nr. 438

SAE/ex.4.

 

0 comentarii1932 vizualizări14 septembrie 2017
rss 2.0
rss 2.0