Adevarul umbla cu capul spart.          -          Cine cuteaza sa spuna adevarul poate lesne umbla batut, ca marul.          -          Adevarul invinge orice.          -          Copiii ?i nebunii spun adevĂrul.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 21 Septembrie 2018 - 2154 vizitatori azi
Convocarea de indata a C.J. B-N in sedinta la data de 18 septembrie 2017.

Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: - prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; - necesitatea asigurarii de urgenta a fondurilor necesare platii drepturilor salariale pentru personalul din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud;

-        prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IA/15909 din 18.09.2017 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

DISPUNE: 

         Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta de indata la data de 18 septembrie 2017, ora 1500, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020 si rectificarea bugetului de cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud pe anul 2017.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

 

Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica pe site-ul www.portalbn.ro.

 

     Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

         - Administratorul public

         - Directia administratie locala

         - Directia economica

         - Arhitect sef

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice

         - Compartiment audit public intern

         - Birou achizitii publice, contracte

         - Compartiment Cabinet presedinte

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

            Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDETULUI,

                    MICA OPREA

 

 

 

Nr. 294

Din 18.09.2017

MN / 2 ex.

 

0 comentarii1701 vizualizări18 septembrie 2017
rss 2.0
rss 2.0