Administratie Miercuri 22 August 2018 - 3298 vizitatori azi
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 septembrie 2017.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 septembrie 2017, ora 13ºº. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;Avand in vedere:- Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avizul de legalitate nr. IA/16351 din 22.09.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; DISPUNE: 

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 septembrie 2017, ora 13ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 31 august 2017. 

 

2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 18 septembrie 2017. 

 

3. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud a imobilului "Sediul administrativ al Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud", situat in municipiul Bistrita, str. Alexandru Odobescu nr.11, proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

  

4. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Bistrita-Nasaud a imobilului "Sediu administrativ-birouri pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Bistrita-Nasaud", situat in municipiul Bistrita, str. Dogarilor nr.4C, proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

6. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.86/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant special de stat din subordinea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

7. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 59/2017 privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2017 si numirea comisiilor de evaluare a proiectelor.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui bun mobil, autoturism marca Dacia Duster, proprietate privata a judetului Bistrita-Nasaud, Centrului Militar Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

9. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 91/2016 privind desemnarea reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A. Bistrita.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

10. Diverse.

 

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 23.09.2017.

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu:  

- Administratorul public;

- Directia administratie locala;

- Directia economica;

- Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

- Compartiment audit public intern;

- Birou achizitii publice, contracte;

- Compartiment Cabinet presedinte;

        - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

  - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 PRESEDINTE, EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

 

             Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDETULUI,

             MICA OPREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 302

Din 22.09.2017

MN/2 ex.

 

0 comentarii1344 vizualizări28 septembrie 2017
rss 2.0
rss 2.0