Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 11 Decembrie 2018 - 14962 vizitatori azi
Se convoaca Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 noiembrie 2017.

D I S P O Z I T I E, privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 noiembrie 2017, ora 16,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: nota justificativa nr.92007/03.11.2017 a Directiei Patrimoniu prin care se solicita convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistrita; prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

 ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 noiembrie 2017, ora 16,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind inscrierea in evidentele de carte funciara a unor bunuri imobile in proprietatea publica a Municipiului Bistrita

  2. Proiect de hotarare privind solicitarea de preluare a unui sector de drum national de pe raza municipiului Bistrita, proprietatea statului, din administrarea Ministerului Transporturilor in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita.

 

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR,

CRISTIAN MARIUS NICULAE

 

AVIZ DE LEGALITATE - SECRETAR

FLOARE GAFTONE

   

Bistrita, la 3 NOIEMBRIE 2017

Nr. 647, GF/SA.ex.4

 

0 comentarii1512 vizualizări05 noiembrie 2017
rss 2.0
rss 2.0