Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 11 Decembrie 2018 - 17700 vizitatori azi
Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 10 noiembrie 2017.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 10 noiembrie 2017, ora 1200. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-        prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IA/19829 din 06.11.2017 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE: 

        Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 10 noiembrie 2017, ora 1200, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

  1. 1.    Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii unui imobil-teren, situat in municipiul Bistrita, str. Prundului nr.16D, proprietate privata a judetului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 2.    Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.128/2016 privind transmiterea in folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 3300 mp, situat in municipiul Bistrita, str. Prundului nr. 16D, inscris in Cartea Funciara nr. 75577 Bistrita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata realizarii investitiei "Construirea de locuinte destinate inchirierii  pentru tinerii specialisti din sanatate", cu modificarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

 

  1. 3.    Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta cu titlu gratuit a unor imobile-teren, situate in municipiul Bistrita, proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata realizarii investitiei "Locuinte de serviciu, in municipiul Bistrita, strada Prundului", judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 4.    Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.52/26.03.2015 privind colaborarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in vederea dezvoltarii procesului de invatamant superior in judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 5.    Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.56/15.04.2015 privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca asupra imobilului "Sediu administrativ si teren aferent", situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.29, proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud, cu modificarile ulterioare.

      Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 6.    Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, incasate suplimentar in anul 2017, pe unitati administrativ- teritoriale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 

    Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

 

     Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

        - Compartiment audit public intern;

           - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

            Aviz de legalitate:

           SECRETARUL JUDETULUI,

                      MICA OPREA

 

  Nr. 332

 

Din 07.11.2017

MN / 2 ex.

 

0 comentarii1421 vizualizări08 noiembrie 2017
rss 2.0
rss 2.0