Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 24 Octombrie 2018 - 4070 vizitatori azi
Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara.

D I S P O Z I T I E  privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 decembrie 2017, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: Nota justificativa nr.100160/29.11.2017 a Directiei Tehnice, privind solicitarea convocarii sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistrita, prin care se motiveaza urgenta, respectiv necesitatea depunerii in luna decembrie la ADR Nord-Vest Cluj-Napoca, spre finantare prin POR 2014-2020, a unor documentatii;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

D I S P U N E : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 decembrie 2017, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea 

ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

  2.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.65/ 27.04.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficienta energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare;

  3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.72/ 12.05.2016, a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investitii, referitoare la eficienta energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrita

  4. Proiect de hotarare pentru modificarea hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 104 / 14.07.2016, privind aprobarea cererii de finantare "imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 8" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin programul operational regional 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare,

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe raza municipiului Bistrita

   

PRIMAR

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

     SECRETAR

FLOARE GAFTONE

 

 Bistrita, la 4 DECEMBRIE 2017

Nr.762  GF/CTT.ex.4

 

 

0 comentarii938 vizualizări04 decembrie 2017
rss 2.0
rss 2.0