Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 24 Octombrie 2018 - 4024 vizitatori azi
Salarizarea personalul medical si din educatie. Cheltuieli publice.

Guvernul a aprobat in sedinta de astazi un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice.

Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2017 de tichete de masa va beneficia de acordarea indemnizatiei de hrana pe tot parcursul anului 2018, iar aceasta indemnizatie va fi exceptata in anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30%.

In ceea ce priveste acordarea sporurilor, documentul aprobat de Guvern stabileste prorogarea pana la 1 martie 2018 a prevederilor care conditioneaza incadrarea sporurilor in limita de 30% pentru personalul din sistemul sanitar. Incepand cu data de 1 martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar si de asistenta sociala, cuantumul sporurilor pentru conditii de munca se va determina conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sanatatii pana la data de 1 martie 2018, fara a depasi limita de 30%.

Tot din luna martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar, determinarea drepturilor salariale aferente activitatii prestate in linia de garda, a sporului pentru activitatea prestata in ture, a sporului acordat pentru munca prestata in zilele de sambata si duminica si de sarbatorile legale si a sporului pentru munca prestata in timpul noptii se va face conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018.

Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern vizeaza si clarificarea salarizarii garzilor obligatorii efectuate de medici in afara programului normal de lucru de la functia de baza pana la limita a 48 de ore pe saptamana.

In ceea ce priveste domeniul educatiei, noul act normativ reglementeaza modalitatea de aplicare a sistemului de plata cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control, prin ordin al ministrului Educatiei Nationale.

De asemenea, pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, Guvernul a aprobat acordarea, incepand cu 1 ianuarie 2018, a unei majorari salariale de 28,5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Celelalte categorii de personal vor beneficia de o majorare salariala de 25% incepand cu 1 ianuarie 2018 fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

Pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat si pentru personalul promovat s-a creat posibilitatea identificarii unei functii similare in plata la nivelul institutiilor subordonate, in situatia in care aceasta nu exista in cadrul aceleiasi institutii/autoritati publice, in vederea eliminarii dificultatilor existente in prezent la stabilirea modalitatii de salarizare.

Completarile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice au fost facute si pentru sprijinirea implementarii proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile. In acest sens s-a stabilit:

  • Ø eliminarea conditiei de eligibilitate a cheltuielilor de personal de a fi rambursate din fonduri europene, astfel incat vor primi majorarea salariala toate persoanele nominalizate in echipe de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;
  • Ø personalul angajat in afara organigramei pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, va fi platit conform conditiilor din ghidul solicitantului;
  • Ø conditiile de infiintare a posturilor in afara organigramei responsabile cu implementarea proiectelor, cat si procedura de recrutare si selectie a persoanelor, precum si criteriile pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala se realizeaza pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene  (MDRAPFE) care se aproba prin hotarare a Guvernului;
  • Ø Clarificarea acordarii majorarii de 25% atat pentru presedintii, cat si pentru vicepresedintii consiliilor judetene, respectiv pentru primarii si viceprimarii unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile.

Documentul adoptat de Guvern are in vedere si stimularea personalului care gestioneaza fonduri comunitare, prin stabilirea majorarii salariale de pana la 35%, fata de maxim 25% cat prevede legea in prezent. Aceasta majorare se va acorda in baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru elaborat de MDRAPFE si aprobat prin hotarare a Guvernului.

In ceea ce priveste indemnizatia de hrana, aceasta se va acorda lunar, intr-un cuantum reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului au fost corectate si unele salarii de baza in vederea respectarii corelatiilor intre functii.

 

.

 

Masuri pentru asigurarea sustenabilitatii cheltuielilor publice

Guvernul a aprobat in sedinta de astazi o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice si mentinerea in anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementarilor europene (Tratatul de la Maastricht).  

Totodata, aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale in sistemul public, conform legii salarizarii unitare, a pensiilor si a celorlalte drepturi sociale, precum si implementarea reformelor prevazute in Programul de Guvernare 2017-2020, prin eficientizarea alocarii cheltuielilor publice, respectiv prin plafonarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile.

 

Masuri pentru autoritatile publice locale, cum ar fi:

ü Pentru asigurarea sumelor necesare functionarii sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum si a caminelor publice pentru persoane varstnice, autoritatile administratiei publice locale pot aloca sume din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in plus fata de nivelul standardelor de cost. Totodata, autoritatile administratiei publice locale pot utiliza, in 2017, pentru acoperirea acestor cheltuieli, excedentul bugetului local.

ü Pentru asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice in sezonul rece 2017-2018, autoritatile administratiei publice locale pot utiliza excedentul din anii precedenti. Masura este necesara pentru asigurarea energiei termice pentru populatie, scoli, gradinite, spitale si alte institutii publice.

 

Asigurarea sustenabilitatii cheltuielilor publice 

La fel ca in anii precedenti, si in 2018, se vor aplica in continuare unele masuri de limitare a cheltuielilor publice.

ü Ordonanta de urgenta aprobata astazi include masuri in ce priveste restrictia de achizitii de autoturisme, mobilier, aparatura birotica, avand in vedere necesitatea de a  utiliza cat mai eficient  resursele  bugetare, precum si necesitatea alocarii fondurilor destinate investitiilor pentru derularea obiectivelor de investitii.

ü Potrivit actului normativ, in anul 2018, ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritatilor publice au obligatia de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii institutiei. Sunt prevazute unele exceptii, de exemplu, masura nu se aplica pentru actiunile si activitatile specifice pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

ü Munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber corespunzator.  Prin exceptie, pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia in vigoare in luna iunie 2017.

ü Nivelul indemnizatiilor acordate veteranilor si vaduvelor de razboi, persoanelor persecutate din motive politice si etnice si altor categorii de persoane, precum si  a celor acordate membrilor unor academii sau urmasilor se mentine la nivelul acordat in luna decembrie 2017.

ü O alta masura stabileste suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice, incepand cu 1 ianuarie 2018, pana la 31 decembrie 2018. Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data de 1 ianuarie 2018, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

ü se mentine procedura de plata esalonata, pe cinci ani, a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale obtinute de  personalul din sectorul bugetar, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018.  

ü Prorogarea pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, a termenelor prevazute la:

  • § art. 361 (alin 3, lit. e si g) si art. 27 (alin 6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, potrivit carora se aloca 6 % din PIB pentru invatamant si 1% din PIB pentru cercetare.
  • § art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural
  • § la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013
  • § art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

 

Plafonarea punctului de amenda

Una din masurile incluse in ordonanta de urgenta aprobata astazi vizeaza stabilirea unei valori fixe a punctului-amenda contraventionala privind circulatia pe drumurile publice. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018,  se plafoneaza   punctul-amenda la suma de 145 lei, cat este in prezent, fara a se majora in functie de salariul minim brut pe economie garantat in plata. Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.  

 

Prin ordonanta de urgenta aprobata de Executiv in sedinta de astazi se modifica si completeaza unele acte normative, printre care: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014.

 

.

 

Sanatatea, educatia si investitiile, prioritatile guvernului pentru bugetul pe 2018

Sanatatea, educatia si investitiile sunt prioritatile proiectului de buget pentru 2018, adoptat astazi in sedinta de Guvern.

Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu incadrare in tinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fata de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depasi nivelul de 200 miliarde euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri suplimentare, 21,1 miliarde lei vor merge catre bugetul sanatatii, care va avea o crestere de 17% fata de 2017, bugetul educatiei, care va avea o crestere de 16%, si bugetul alocat investitiilor, care va avea o crestere de 42%.

In proiectul de buget sunt prevazute resursele necesare pentru acordarea de vouchere de vacanta pentru toti salariatii din sistemul public, cresterea salariului minim si mediu net in intreaga economie (public si privat) cu 9%, majorarea, de la 1 iulie, a pensiilor cu 10% si a pensiei minime cu 23%. In ceea ce priveste persoanele cu dizabilitati, bugetul prevede cresterea indemnizatiei acestora cu 30% de la 1 ianuarie.

Totodata, unul dintre obiectivele guvernului pentru anul 2018 este reprezentat de reducerea ratei somajului sub 4%, si cresterea numarului de salariati cu norma intreaga cu peste 200.000 de persoane. In acest sens, guvernul va sprijini  dezvoltarea programului Start-Up Nation pentru alte 10.000 de firme, detinute in special de tineri. In acelasi timp, in buget s-au alocat 4,5 mld lei pentru programele de ajutor de stat ce vor demara anul viitor, masura ce tinteste inclusiv cresterea exporturilor cu aproximativ 7,6%.          

De asemenea, Guvernul Romaniei isi respecta angajamentele luate in fata aliatilor si aloca, pentru al doilea an consecutiv, 2% din PIB pentru aparare si 53 milioane lei pentru majorarea capitalului operatorilor economici din industria de aparare.

In ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene, Guvernul si-a propus ca in anul 2018 sa atraga 28,4 mld lei (6,3 mld euro), cu 32% mai mult fata de anul acesta.

 

 

Cheltuielile bugetare pentru anul 2018 sunt estimate la 314,5 miliarde lei  mld. lei, ceea ce reprezinta 34,6% din PIB:

ü Cea mai mare crestere o inregistreaza cheltuielile cu asistenta sociala datorita masurilor adoptate in domeniul pensiilor, a majorarii indemnizatiei sociale pentru pensionari si a altor drepturi de asistenta sociala, care ajung in anul 2018 la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9 % din PIB;

ü Cheltuielile de personal insumeaza 81,2 miliarde lei ( 8,9%), respectiv o crestere de 11,6 miliarde lei fata de anul 2017, pe fondul aplicarii Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

ü Bunurile si serviciile insumeaza in anul 2018 - 39,9 miliarde lei (4,4% din PIB), in timp ce cheltuielile cu datoria publica inregistreaza in anul 2018, 12,1 miliarde lei ( 1,3 % din PIB);

ü Cheltuielile cu investitiile inregistreaza in anul 2018 - 38,5 miliarde lei ( 4,2% din PIB), in crestere cu 11,5 miliarde lei fata de anul 2017.

 

BUGETUL pentru anul 2018 - sumele destinate pentru fiecare institutie

 

ü MINISTERUL APARARII NATIONALE - 18.164,9 milioane lei  (majorare cu 11,3% fata de 2017). S-a asigurat alocarea a 2% din PIB pentru acest minister, asigurandu-se astfel respectarea angajamentului asumat de Romania in relatia cu NATO;

ü MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE - 6.208,6 milioane lei credite bugetare (majorare cu 30,6% fata de anul 2017) si 38.343,0 milioane lei credite de angajament;

ü MINISTERUL TRANSPORTURILOR - 9.132,8 milioane lei credite bugetare (majorare cu 0,9% fata de anul 2017) si 30.911,5 milioane lei credite de angajament;

ü MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - 23.794,4 milioane lei (majorare cu 240,9% fata de anul 2017); incepand cu anul 2018, din bugetul Ministerului Educatiei Nationale se vor plati si drepturile salariale ale personalului din invatamantul preuniversitar de stat;

ü MINISTERUL SANATATII - 8.762,2 milioane lei (majorare cu 4,6% fata de anul 2017).

-        Precizam ca pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate s-a alocat suma de 33.769,0 milioane lei, cu 4,530,0 milioane lei mai mult fata de anul 2017 - (majorare de 15,5%);

ü MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE - 1.117,4 milioane lei  (majorare cu 50,4%). In bugetul acestui minister s-au alocat 150 milioane lei pentru finantarea manifestarilor, actiunilor si proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului Romaniei (1918-2018) si a Primului Razboi Mondial;

ü MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE - 31.693,0 milioane lei (scadere cu 13,2% fata de anul 2017). Mentionam ca scaderea provine din diminuarea transferurilor de la bugetul de stat, pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, de la 13.599,1 milioane lei in anul 2017, la 7.408,8 milioane lei in anul 2018;

ü MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE - 944,1 milioane lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fata de 2017) si 1.033,1 milioane lei credite de angajament. In bugetul Ministerului Afacerilor Externe s-au alocat credite de angajament pentru incheierea de contracte pentru pregatirea exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in anul 2019, in suma totala de 194,9 milioane lei.

ü MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
buget - 23.522,1 milioane lei (majorare - 23,6%);

ü MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - buget - 15.311,9 milioane lei
(majorare - 20,7%);

ü MISTERUL JUSTITIEI - buget - 3.750,6 milioane lei (scadere - 0,8%);

ü MINISTERUL PUBLIC- buget - 1.234,7 milioane lei (majorare - 0,23%);

ü MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI - buget - 517,3 milioane lei (majorare - 15,3%);

ü MINISTERUL MEDIULUI - buget - 444,9 milioane lei (scadere - 5,4%);

ü MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE - buget - 291,8 milioane lei, din care 170 milioane lei pentru majorarea capitalului social la Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A.;

ü MINISTERUL ECONOMIEI - buget - 355,9 milioane lei, din care 53 milioane lei pentru capitalul social al operatorilor economici din industria nationala de aparare aflati sub autoritatea acestuia (majorare - 104,9%);

ü MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - buget - 4.569,4 milioane lei
(majorare - 25,5%); MINISTERUL FINANTELOR  - ACTIUNI GENERALE - buget - 21.595,6 milioane lei (majorare - 1,2%);

ü MINISTERUL ENERGIEI - buget - 583,3 milioane lei (scadere - 36,0%);

ü SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI - buget - 1.336,3 milioane lei; (majorare - 24,8%);

ü MINISTERUL TURISMULUI - buget -63,4 milioane lei (majorare - 39,8%);

ü MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT - buget - 1.237,1 milioane lei (majorare - 32,4%);

ü MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII - buget -1.652,7 milioane lei (majorare - 13,6%);

ü MINISTERUL APELOR si PADURILOR - buget -438,9 milioane lei  (majorare - 26,8%);

ü MINISTERUL CONSULTARII PUBLICE SI DIALOGULUI SOCIAL
buget - 8,9 milioane lei  (majorare - 16,8%);

ü MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL - buget - 7,3 milioane lei (scadere - 0,7%);

ü MINISTERUL PENTRU ROMANII de PRETUTINDENI - buget -25,4 milioane lei (majorare - 44,6%);

ü ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA - buget - 57,6 milioane lei  
(majorare - 20,7%);

ü SENAT - buget - 196,0 milioane lei (majorare - 30,3%);

ü CAMERA DEPUTATILOR - buget - 436,2 milioane lei
(majorare - 29,6%).


Proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pentru 2018 vor fi transmise spre dezbatere si adoptare Parlamentului.

 

 

 

Contact:

Biroul de presa al Guvernului presa@gov.ro

0 comentarii1225 vizualizări07 decembrie 2017
rss 2.0
rss 2.0