Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 15 Decembrie 2018 - 6296 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean B-N in sedinta extraordinara la data de 15 februarie 2018.

Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IBa/3028 din 09.02.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu. 

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: 

         Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 15 februarie 2018, orele 1500, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.     Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. 2.     Proiect de hotarare privind aprobarea inaintarii unei solicitari catre Consiliul local al municipiului Bistrita, de trecere a imobilului-teren, situat in municipiul Bistrita, str. Ion Pop Reteganu nr. 38, din domeniul public al municipiului Bistrita in domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 3.     Proiect de hotarare privind aprobarea inaintarii unei solicitari catre Consiliul local Nasaud, de trecere a imobilelor-terenuri, situate in orasul Nasaud, Piata Unirii, din domeniul public al orasului Nasaud in domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 12.02.2018.

     Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

         - Administratorul public al judetului;

         - Directia administratie locala;

         - Directia economica;

         - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

         - Compartiment audit public intern;

         - Birou achizitii publice, contracte;

         - Compartiment Cabinet presedinte;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

             Aviz de legalitate:

             SECRETARUL JUDETULUI,

                        MICA OPREA

 

  

 

Nr. 29 

Din 09.02.2018

MN / 2 ex.

 

0 comentarii1631 vizualizări14 februarie 2018
rss 2.0
rss 2.0