Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 15 Decembrie 2018 - 6724 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 22 februarie 2018.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 22 februarie 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 22 februarie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren in intravilan si construire ansamblu de locuinte colective si servicii", str.Ghinzii, nr.4-4A, Municipiul Bistrita, beneficiari Ponoran Florin Vasile si Ponoran Mirela Anca

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construirea unei cladiri P+M - spatiu comercial si birou", in municipiul Bistrita, str.Constantin Roman Vivu, nr.61, beneficiar Marica Vasile

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construirea unei reprezentante auto si piese magazin piese auto", str.Calea Clujului nr.35, municipiul Bistrita, beneficiar Ani Daniel

 4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.64/26.03.2009 pentru infiintarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA - structura cu specific silvic prin reoganizarea Servicului public municipal "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita"

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatie avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa’’

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajarea zonei centrale inclusiv teren de sport in localitatea componenta Slatinita"

  1. Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului public de interes local "Directia de administrare a pietelor din municipiul Bistrita", ca serviciu public cu personalitate juridica

  2. Proiect de hotarare privind modificarea Orgranigramei si a Statului de functii ale Politiei locale a municipiului Bistrita

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de Cooperare intre Institutul "Confucius" de la Universitatea "Babes Bolyai" Cluj-Napoca, Municipiul Bistrita, Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud si Asociatia de Prietenie cu Republica Populara Chineza, Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud

10.  Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat incheiat intre Municipiul Bistrita si Parohia Ortodoxa Slatinita, pentru imobilul situat in localitatea componenta Slatinita nr.123, cu destinatia de "Sediu administrativ si educational"

11.  Proiect de hotarare pentru completarea anexei nr.1 la hotararea nr.171/02.12.2002 a consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri cu privire la vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea consiliului local al municipiului Bistrita precum si cu privire la respectarea destinatiei legale a spatiilor inchiriate asociatiilor, fundatiilor si partidelor politice, cu modificarile si completarile ulterioare

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte

13.  Proiect de hotarare privind aprobarea modului de calcul al chiriei si a cuantumului acesteia pentru locuintele situate in municipiul Bistrita, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului BistritA

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii terenului in suprafata de 56.333 mp, proprietate publica a Municipiului Bistrita, situat in localitatea componenta Unirea, str.Aerodromului nr.3

15.  Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei terenului proprietate privata, in suprafata de 12 mp, situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Independentei nr.32, in vederea inscrierii in domeniul public al municipiului Bistrita

16.  Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru utilizarea unor suprafete de teren proprietate publica a municipiului Bistrita, pentru amplasarea de terase, constructii provizorii cu diferite destinatii, precum si pentru terenurile folosite ca si cale de acces

17.  Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Bistrita a unor imobile constructii industriale si edilitare, scoase din functiune, edificate pe terenuri apatinand domeniului public, in vederea casarii si valorificarii

18.  Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Bistrita a terenului in suprafata de 1.049 mp, situat in str.Zefirului, provenit din CF Bistrita nr. nr.61351

19.  Proiect de hotarare privind darea in administrare, prin gestiune directa, a activitatii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe raza municipiului Bistrita catre Directia Servicii Publice Bistrita

20.  Proiect de hotarare privind incredintarea mandatului special viceprimarului municipiului Bistrita, domnul Niculae Cristian Marius, in calitate de reprezentant al municipiului Bistrita, sa voteze, in numele si pe seama Municipiului Bistrita, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita Nasaud, pentru aprobarea prelungirii Contractului de achizitie publica nr.1908/02.09.2016 a serviciului public de salubrizare, respectiv "Activitatea de colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare pentru judetul Bistrita-Nasaud, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud si SC SUPERCOM S.A.", prin incheierea Actului aditional nr.6

21.  Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita" domnisoarei SZÖCS BERNADETTE-CYNTHIA

22.  Informarea nr.11.813/13.02.2018 a Directiei Patrimoniu cu privire la solicitarea domnului Vaida Tibor, in calitate de administrator al Societatii VAIDA COM SRL Bistrita, privind prelungirea termenului contractului de inchiriere, incheiat pentru terenul proprietate publica a municipiului Bistrita, in suprafata de 5,2 mp situat in str.Garii nr.15BIS, pe care este amplasata constructia cu destinatia de chiosc

23.  Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

       AVIZ DE LEGALITATE

                            SECRETAR,

FLOARE GAFTONE

 

 

 

Bistrita, la 14 FEBRUARIE 2018

Nr. 70

GF/SAE.ex.4.

 

0 comentarii1680 vizualizări15 februarie 2018
rss 2.0
rss 2.0