Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 25 Martie 2019 - 2592 vizitatori azi
DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local Bistrita, in data de 19 aprilie 2018.

Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E : 

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 19 aprilie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrita pe anul 2017
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local al municipiului Bistrita pe Trim I 2018
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, pe anul 2018
  1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2019
  2. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2019
  3. Proiect de hotarare privind emiterea avizului consultativ in vederea acordarii titlului de "Colegiu" pentru Liceul de Muzica "Tudor Jarda"
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistrita pentru activitatea sportiva a copiilor si juniorilor
  5. Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului public de interes local cu personalitate juridica "Directia de Administrare a Pietelor din municipiul Bistrita"
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Bistrita a unor bunuri imobile, constand in constructii si amenajari la terenuri, situate in Bistrita, localitatea componenta Unirea, care nu sunt de uz sau interes public

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea apartamentarii blocurilor de locuinte pentru tineri, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul Bistrita, zona Subcetate - etapa III, in vederea inscrierii in evidentele de carte funciara si vanzarii catre actualii chiriasi

11.  Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri cu privire la vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, in baza Legii nr.550/2002

12.  Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru valorificarea spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in strada Liviu Rebreanu nr.46

13.  Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii terenului in suprafata de 52.981 mp, proprietate privata a Municipiului Bistrita, situat in zona Subcetate, in vederea realizarii proiectului "Amenajare spatii verzi in zona Subcetate"

14.  Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUI

GAFTONE FLOARE

 

 

Bistrita, la 12 APRILIE 2018

Nr. 160

GF/SAE.ex.4.

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan. 

0 comentarii1421 vizualizări12 aprilie 2018
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0