Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 10 Iulie 2020 - 5440 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 24 mai 2018.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 24 mai 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 24 mai 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:  

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea participarii unei delegatii a municipiului Bistrita la Jubileul de 25 de ani de Parteneriat dintre orasul Wiehl (Germania) si orasul Hem (Franta), de la Wiehl, Germania, din perioada 1 - 4 iunie 2018

 2. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2018 in cadrul celei de-a doua sesiuni de selectie, in conformitate cu Hotararea nr.2/31.01.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita

 3. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita

  1. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 3 la Hotararea nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita

  2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita

  3. Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.187/30.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

  4. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Bistrita a unor imobile situate in municipiul Bistrita, localitatea componenta Slatinita

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului, constructie si teren, situat in municipiul Bistrita, str.Mesteacanului, din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Bistrita si concesionarea prin licitatie publica deschisa in vederea reabilitarii si amenajarii unui Centru de servicii sociale integrate

  6. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului, constructie si teren, situat in municipiul Bistrita, str.Aleea Ineu, din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Bistrita si concesionarea prin licitatie publica deschisa in vederea reabilitarii si amenajarii unui punct liturgic

  7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Bistrita si domnii Herzog Marius Remig, Brand Monika si Grameth Jutta, pentru imobilul constructie in suprafata de 332,70 mp si teren in suprafata de 809,87 mp, situat in municipiul Bistrita, strada Parcului nr.22, in care functioneaza Gradinita cu Program Normal nr.8 Bistrita

  8. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte ramase libere in urma renuntarii fostilor beneficiari

  9. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al municipiului Bistrita pentru realizarea lucrarilor de modernizare, extindere si schimbarea destinatiei constructiei proprietatea numitilor Ploscar Marin si Ploscar Garofita, situata in municipiul Bistrita, strada Closca nr.2, pe terenul inscris in CF Bistrita nr.61841, coproprietar Statul Roman

  10. Proiect de hotarare privind incredintarea mandatului special domnului Administrator public al municipiului Bistrita, Avram George, in calitate de reprezentant al municipiului Bistrita, sa voteze, in numele si pe seama Municipiului Bistrita, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud, pentru aprobarea prelungirii Contractului de achizitie publica nr.1908/02.09.2016 a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare pentru judetul Bistrita-Nasaud, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud si SC SUPERCOM S.A., prin incheierea Actului aditional nr.7

  11. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Bistrita prin Politia Locala, si Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita-Nasaud, in scopul derularii campaniei "fii pietOM! Asigura-te!", pentru prevenirea accidentelor rutiere in care sunt sunt implicati pietoni

  12. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor specifice pentru evaluarea activitatii, in vederea asigurarii bunei desfasurari a activitatii Politiei Locale in anul 2018

  13. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de selectie a candidatilor pentru functia de administrator unic neasociat si aprobarea Scrisorii de asteptari la Societatea Business Park Bistrita Sud SRL

  14. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Garii - Bulevardul Decebal - str.Andrei Muresanu - str.Nasaudului" municipiul Bistrita

  15. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii"

  16. Proiect de hotarare privind asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice

  17. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Amenajare spatii verzi in zona Subcetate"

  18. Proiect de hotarare privind redenumirea Directiei Municipale de Servicii Sociale Bistrita in Directia de Asistenta Sociala Bistrita, cu pastrarea personalitatii juridice, si aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare

  19. Diverse

   

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

         AVIZ DE LEGALITATE

     SECRETARUL MUNICIPIULUI

GAFTONE FLOARE

   

Bistrita, la 17 MAI 2018

Nr. 190

GF/SAE.ex.4.

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan

.

0 comentarii2037 vizualizări18 mai 2018
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0