Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 08 August 2020 - 5440 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 30 mai 2018.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 30 mai 2018, ora 15,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta determinata de necesitatea depunerii proiectelor pe POR 2014-2020, in vederea obtinerii finantarii in cursul lunii iunie 2018;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 30 mai 2018, ora 15,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita-etapa I"

  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Modernizare Piata Centrala" din municipiul Bistrita

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii"

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare spatii verzi in zona Subcetate"

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

AVIZ DE LEGALITATE

 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

   

Bistrita, la 25 MAI 2018

Nr. 203

GF/SA.ex.4

0 comentarii2114 vizualizări25 mai 2018
rss 2.0
rss 2.0