Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 08 August 2020 - 7464 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean B-N in sedinta ordinara la data de 29 mai 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 29 mai 2018, orele 15ºº.  Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-       Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       avizul de legalitate nr. IBa/10682 din 24.05.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: 

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 29 mai 2018, orele 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

  

 1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 25 aprilie 2018.

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 17 mai 2018.

 

 1. Proiect de hotarare privind prima rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud pe anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.43/2018 privind infiintarea Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie bugetara pe anul 2017.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta al judetului Bistrita-Nasaud, actualizat in anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.54/2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Bistrita-Nasaud pentru anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aderarea judetului Bistrita-Nasaud la Euroregiunea "Siret-Prut-Nistru".

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aderarea judetului Bistrita-Nasaud la Asociatia "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru".

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 159/2016 privind aprobarea indicatorilor si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Instalare lift exterior" - sediul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Ioan Tintean - Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului: "Modernizare DJ 172 G, km 0+000-10+000, Nuseni-Feleac-Chirales, judetul Bistrita-Nasaud".

Initiator: Ioan Tintean - Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului: "Modernizare DJ 154 D, km 12+120-16+120, Viile Tecii-Budurleni-Brateni, judetul Bistrita-Nasaud".

Initiator: Ioan Tintean - Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Diverse.

 

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 25.05.2018.

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

        - Compartiment audit public intern;

 

 

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

        - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

p. PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE,

IOAN TINTEAN

 

 

 

           Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDETULUI,

                    MICA OPREA

 

 

 

Nr. 102

Din 24.05.2018

MN/2 ex.

0 comentarii2436 vizualizări25 mai 2018
rss 2.0
rss 2.0