Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 21 Februarie 2019 - 2798 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 2 august 2018.

R O M A N I A, JUDETUL BISTRITA NASAUD, MUNICIPIUL BISTRITA, P R I M A R, D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 2 august 2018, ora 14 ,00.  Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere: urgenta determinata de necesitatea transmiterii la ADR Nord-Vest a hotararilor Consiliului Local al Municipiului Bistrita de aprobare a unor proiecte aflate in etapa de precontractare si a cheltuielilor aferente, pentru continuarea procesului de precontractare si de termenele procedurale pe care ADR NV trebuie sa le respecte in raport cu Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 in vederea transmiterii documentatiei pentru contractarea proiectelor;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 2 august 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru declararea de utilitate publica a unor terenuri proprietate privata pentru realizarea proiectului "Centru intermodal de transport public" din municipiul Bistrita
  2. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Bistrita a unor imobile situate in municipiul Bistrita, Strada Granicerilor
  3. Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului bunurilor care apartindomeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.187/30.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea "Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Bistrita
  5. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 4, Municipiul Bistrita" si a cheltuielilor legate de proiect.
  6. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistrita" si a cheltuielilor legate de proiect.
  7. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1, Municipiul Bistrita" si a cheltuielilor legate de proiect.
  8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 15/14.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea, reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrita si localitatile componente".

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE,  PENTRU SECRETARUL MUNICIPIULUI,

DIRECTOR EXECUTIV

CINCEA DUMITRU MATEI

 

 

Bistrita, la 30 IULIE 2018

Nr. 334

CTT/ex.4

 

Mihai Rusti
Serviciul Relatii Publice, Comunicare
Primaria municipiului Bistrita

0 comentarii1232 vizualizări01 august 2018
rss 2.0
rss 2.0