Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 18 Iunie 2019 - 6424 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 8 octombrie 2018.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 8 octombrie 2018, ora 14,00.   Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta determinata de necesitatea transmiterii hotararii de aprobare a proiectului "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita" si a cheltuielilor aferente, pentru continuarea procesului de precontractare, care dureaza maxim 30 de zile si care a fost demarat in data de 26.09.2018, urmare adresei ADR NV

urgenta determinata de necesitatea publicarii de catre Autoritatea de reglementare din domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, in forma acceptata de catre aceasta in cadrul procedurii de achizitie publica, respectiv pana la data de 19.10.2018;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :  

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 8 octombrie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:  

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Bistrita
  2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Proiectului "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita" si a cheltuielilor legate de proiect
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita, modificata ca urmare a verificarii inainte de publicare de catre Agentia Nationala de Achizitii Publice
  4. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.112/19.07.2018 privind aprobarea in anul 2018 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru unitatile de cult, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania

  

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

AVIZ DE LEGALITATE

       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

 

 

Bistrita, la 3 OCTOMBRIE 2018

Nr. 429

GF/SA.ex.4

 

0 comentarii1197 vizualizări04 octombrie 2018
rss 2.0
rss 2.0