Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 18 Iunie 2019 - 6392 vizitatori azi
In Bistrita-Nasaud au fost amenajate 313 sectii de votare la care sunt inscrisi 262.455 de alegatori.

In conformitate cu prevederile HG nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud, a realizat urmatoarele activitati:

-        A fost emis Ordinul Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud nr. 200 din 19.09.2018, privind constituirea Comisiei Tehnice judetene pentru coordonarea activitatilor de organizare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prevazute in legislatia in vigoare.

-        Au fost asigurate sediul si dotarea tehnico-materiala a Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6, jud. Bistrita-Nasaud, care functioneaza in sediul Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud, Piata Petru Rares, nr.1.

-        A stabilit si a amenajat relocarea BEJ, pentru duminica 8 octombrie 2018, de la ora 1900, la Centrul Olimpic de Tenis de Masa, sala "Gheorghe Bozga", Str. Parcului , nr.1.

 

In conformitate cu prevederile HG nr. 744/2018 privind stabilirea masurilor tehnico-organizatorice, a bugetului si a cheltuielilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud, va aduce la cunostinta urmatoarele:

 • In judetul Bistrita-Nasaud au fost amenajate 313 sectii de votare la care sunt inscrisi 262.455 de alegatori.
 •  Conform prevederilor legale au fost tiparite 288.761 de buletine de vot, cu 10% mai mult decat numarul de alegatori.
 • Au fost realizate 269.945 de timbre autocolante cu mentiunea "VOTAT RRC 2018" si 1.565 de stampile.

Va informam ca:

 • Dupa preluarea sub paza, in data de 30.09.2018, a buletinelor de vot, in numar de 288.761, s-a stabilit graficul de distribuire a acestora, precum si a celorlalte materiale necesare desfasurarii referendumului. Primarii unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud vor intra in posesia acestora vineri, 05.10.2018.
 • Presedinte B.E.J. a fost desemnat dl. judecator Dorin Alexandru Petrisor.
 • Datele de contact ale B.E.J. Bistrita-Nasaud sunt: telefon 0263/235798, fax 0263/235702, adresa de e-mail bejbistritanasud@bec.ro,  site http://referendum2018.bec.ro
 • Purtator de cuvant  si voce unica, a fost desemnat Agent sef adjunct de politie- Sirb Crina Maria, din cadrul IPJBN- adresa e-mail: crina.sirb@bn.politiaromana.ro, telefon 0766/724751. Asadar, aceasta va asigura, si in caz de incidente, comunicarea pe toata perioada celor doua zile ale referendumului.
 • Lista cu presedintii sectiilor de votare poate fi consultata pe site-ul Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud: https://bn.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/referendum-6-7-octombrie-2018/

Mentionam ca pe intreaga desfasurare a referendumului la sediul Institutiei Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud se va asigura serviciul de permanenta de catre personalul institutiei, in intervalul orar: 0700-2200, telefon: 0263/231249.

 

Informatii utile

BAZA LEGALA

 • ·       Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei, publicata in M.Of. , nr.798 din 18 septembrie 2018;
 • ·       Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ·       Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ·       Hotararea Guvernului nr. 743 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018;
 • ·       Hotararea Guvernului nr. 744 privind stabilirea masurilor tehnico-organizatorice, a bugetului si a cheltuielilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.
 • ·       Hotararile si deciziile Biroului Electoral Central pot fi accesate prin intermediul site-ului Biroului Electoral Central - referendum national pentru revizuirea Constitutiei 2018: http://referendum2018.bec.ro
 • ·       De asemenea, pe site-ul respectiv la Sectiunea "Legislatie" se regasesc actele normative cu incidenta in domeniul referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din zilele de 6 si 7 octombrie 2018.

CAND ARE LOC REFERENDUMUL?

Cetatenii sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot, in zilele de 6 si 7 octombrie 2018, dupa cum urmeaza:

 • ·       in ziua de sambata, 6 octombrie 2018, intre orele 7,00 si 21,00;
 • ·       in ziua de duminica, 7 octombrie 2018, intre orele 7,00 si 21,00.

Cetatenii care participa la referendumul national au dreptul sa se pronunte prin "DA" sau "NU" la urmatoarea intrebare inscrisa pe buletinul de vot: "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?"

UNDE SE POATE VOTA?

Cetatenii vor vota la sectia de votare unde sunt arondati, conform listelor electorale permanente. Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si sediile acestora, vor fi aduse la cunostinta publicului de catre primarii localitatilor si Autoritatea Electorala Permanenta.

Cetateanul care, in ziua referendumului national, se afla intr-o alta localitate decat cea in care este inscris in lista electorala poate sa isi exercite dreptul de vot in localitatea respectiva, la orice sectie de votare, urmand a fi inscris intr-o lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverintei care tine loc de act de identitate.

Pentru alegatorii care se afla in strainatate in ziua votarii, Ministerul Afacerilor Externe organizeaza sectii de votare pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare, sectiile consulare si institutele culturale din strainatate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autoritatilor straine, sectii de votare si in afara sectiilor de votare mentionate mai sus.

CUM SE VOTEAZA ?

Au dreptul de a participa la referendum toti cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua referendumului inclusiv, cu exceptia debililor sau a alienatilor mintal pusi sub interdictie, precum si a persoanelor condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

Accesul participantilor la referendum in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al sectiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, dupa verificarea inscrierii in lista electorala sau dupa inscrierea in lista electorala suplimentara va inmana participantului buletinul de vot si stampila cu mentiunea "Votat".

Participantul la referendum isi va exprima vointa in mod individual, intr-o cabina inchisa, aplicand stampila "Votat" numai in unul dintre cele doua patrate ale buletinului de vot, corespunzator optiunii sale.

Dupa ce a votat, participantul la referendum va indoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta stampila de control, sa ramana in afara, dupa care il va introduce in urna, avand grija sa nu se deschida.

Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

Presedintele poate sa ia masuri ca stationarea celui care voteaza in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot in afara celei care voteaza este interzisa!

Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, in scopul de a-l ajuta.

Pentru persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditate, la cererea celor aflati in aceasta situatie sau la cererea organelor de conducere ale institutiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, in care cei netransportabili se afla internati, presedintele biroului electoral al sectiei de votare desemneaza din cadrul biroului un numar de membri care se deplaseaza cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii la locul unde se afla cel in cauza, pentru a se efectua votarea.

ATRIBUTIILE MNISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute de legislatia in vigoare privind referendumul national pentru revizuirea Constitutiei, care revin ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului, se constituie Comisia tehnica centrala pentru coordonarea activitatilor de organizare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei.

Presedintele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei este ministrul afacerilor interne.

Ministerul Afacerilor Interne va dispune masuri pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice in localitatile tarii, pe intreaga perioada de organizare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei.

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, va mentine si asigura ordinea publica in zona sectiilor de votare si securitatea dosarelor intocmite de birourile electorale din tara, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si securitatea pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii.

Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne va asigura paza sediilor Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscriptie, ale oficiilor electorale si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.

Pe parcursul celor doua zile in care vor fi organizat referendumul, dar si al campaniei, structurile MAI vor asigura interventia rapida la toate sesizarile privind posibile incidente electorale sau alte situatii de incalcare a legii.

CONTRAVENTII

Constituie contraventii, potrivit art. 49 din Legea 3/2000, in masura in care, potrivit legii, nu sunt infractiuni, urmatoarele fapte:

 • ·       inscrierea, cu buna stiinta, a unei persoane in mai multe liste electorale ale localitatii de domiciliu; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
 • ·       refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot si in imprejurimi;
 • ·       refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot si stampila de votare persoanei inscrise in lista si care prezinta actul de identitate, precum si inmanarea buletinului de vot unei persoane care nu prezinta acest act;
 • ·       parasirea localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului referendumului si de semnarea procesului-verbal de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;
 • ·       absenta nejustificata a presedintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
 • ·       tiparirea fara drept, in vederea utilizarii in ziua referendumului, de buletine de vot.
 • ·       Contraventiile prevazute la art. 49 lit. a)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, iar cele prevazute la lit. e) si f), cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 49 se face prin proces-verbal intocmit de:

 • ·       ofiterii si subofiterii de politie, pentru faptele prevazute la lit. a)-c) si f);
 • ·       presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru fapta prevazuta la lit. d);
 • ·       presedintele biroului electoral, in cazul membrilor acestuia, precum si presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul presedintilor birourilor electorale ierarhic inferioare.
 • ·       In cazul contraventiilor prevazute la art. 49 lit. d) si e), odata cu incheierea procesului-verbal, agentul constatator va aplica si amenda.
 • ·       Procesul-verbal de constatare a contraventiilor prevazute la art. 49 lit. a)-c) si f) va fi inaintat judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, care va aplica sanctiunea.
 • ·       Bunurile destinate, folosite sau rezultate din savarsirea contraventiilor prevazute la art. 49 lit. f) se confisca.

INFRACTIUNI ELECTORALE PREVAZUTE DE CODUL PENAL CARE SE APLICA IN MOD CORESPUNZATOR SI IN CAZUL FAPTELOR SAVARSITE CU PRILEJUL UNUI REFERENDUM

 • ·       Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale
 • ·       Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
 • ·       Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
 • ·       Coruperea alegatorilor
 • ·       Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi>

Nu intra in categoria bunurilor prevazute mai sus, bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.

 • ·       Frauda la vot
 • ·       Fapta persoanei care voteaza:
 • ·       fara a avea acest drept;
 • ·       de doua sau mai multe ori;
 • ·       prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
 • ·       Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
 • ·       Violarea confidentialitatii votului
 • ·       Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda. Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
 • ·       Nerespectarea regimului urnei de vot
 • ·       Deschiderea urnelor, inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
 • ·       Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
 • ·       Falsificarea documentelor si evidentelor electorale
 • ·       Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
 • ·       Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta ori de pe lista electorala suplimentara a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista.
 • ·       Tentativa la infractiunile electorale se pedepseste.

 

TU VOTEZI! M.A.I. TE INFORMEAZA !

O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=SwPqtPojB0Y

 

 

 

 

 istrita, Piata Petru Rares, nr. 1, 420080; Telefon: 0263/216150; Fax: 0263/214235

e-mail: inform_publice@prefecturabn.ro; website: bn.prefectura.mai.gov.ro

0 comentarii1183 vizualizări04 octombrie 2018
rss 2.0
rss 2.0