Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 20 Aprilie 2019 - 12900 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara in 31 octombrie 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 octombrie 2018, orele 1500.  Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Avand in vedere:

-        Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        avizul de legalitate nr.IBa/22034 din 26.10.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu,

in temeiul prevederilor art.94 alin.(1) si art.106 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: 

Art.1 Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 octombrie 2018, orele 1500, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ, Piata Petru Rares, nr.1, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. 1.    Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 28 septembrie 2018

 

2.  Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 17 octombrie 2018

 

  1. 3.    Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului judetului Bistrita-Nasaud pentru trimestrul III al anului 2018

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 4.    Proiect de hotarare privind a cincea rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2018

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 5.    Proiect de hotarare privind organizarea manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, in anul Centenarului Marii Uniri, de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

6.  Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.29 din 19.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 7.    Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL tinerilor specialisti din sanatate

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 8.    Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii la produsele agricole pentru evaluarea in lei a arendei stabilita potrivit legii, in natura, precum si pentru productia de masa verde obtinuta pe pajisti pentru anul 2019

Initiator: Vasile Puica - Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 9.    Proiect de hotarare privind acordarea burselor de excelenta, burselor de merit si burselor de ajutor social, studentilor, pentru anul universitar 2018-2019

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 10.   Proiect de hotarare privind aprobarea Intelegerii de Cooperare intre Judetul Bistrita-Nasaud din Romania si Consiliul Regional Brenner din Statul Israel

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 11.   Proiect de hotarare privind numirea domnului Pintea Marius in functia de director al Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 12.    Diverse.

 

 

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 26.10.2018.

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

        - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

                Aviz de legalitate:

           SECRETARUL JUDETULUI

                      MICA OPREA

 

 

Nr. 221

Din 26.10.2018

B.E./2 ex.

0 comentarii1316 vizualizări31 octombrie 2018
rss 2.0
rss 2.0