Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 21 Septembrie 2020 - 6036 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliului local Bistrita in data de 31 ianuarie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 ianuarie 2019, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 ianuarie 2019, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:  

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea ghidurilor solicitantilor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2019 pentru activitati nonprofit de interes local, in baza Legii nr.350/2005

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii municipiului Bistrita, in calitate de partener, la realizarea proiectului "Making Spend Matter", finantat prin programul URBACT III

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2019, precum si cantitatea si destinatia materialelor lemnoase care pot fi vandute direct, corespunzator fondului forestier proprietatea publica a Municipiului Bistrita

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Instalatie de transport persoane, tip teleschi "SKI LIFT" pe amplasamentul partiei de schi din Complexul Sportiv polivalent Unirea, municipiul Bistrita"

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Instalatie de vara tip "ALPINE COASTER" pe amplasamentul partie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea, municipiul Bistrita"

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Amenajare teren de sport in localitatea componenta Unirea"

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Trasee pietonale si piste de ciclisti in Centrul Istoric" municipiul Bistrita-etapa I"

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a cinci parcele de teren situate in localitatea componenta Viisoara, proprietatea municipiului Bistrita, pentru realizarea investitiei "Blocuri de locuinte cu destinatia de locuinte sociale, Viisoara - etapa II"

 9. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei terenului proprietate privata, in suprafata de 147 mp, situat in intravilanul municipiului Bistrita afectat de strada Remus Cristian Bucur, in vederea inscrierii in domeniul public al municipiului Bistrita cu destinatia de "strada"

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Bistrita si Parohia Evanghelica C.A. din Romania, pentru imobilul in suprafata de 444 mp si terenul aferent in suprafata de 360 mp, situat in localitatea componenta Unirea nr.267, cu destinatia de Gradinita

 11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.26/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita pentru completarea anexei nr.1 la Hotararea nr.171/02.12.2002 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri cu privire la vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita, precum si cu privire la respectarea destinatiei legale a spatiilor inchiriate asociatiilor, fundatiilor si partidelor politice

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii unor amplasamente aflate in incinta imobilelor, proprietate publica a municipiului Bistrita, pentru amplasarea de automate de bauturi calde

 13. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.20387/189/P/19.10.1998 incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud, pentru terenul in suprafata de 67 mp, situat in municipiul Bistrita, str.Granicerilor nr.5, pentru extindere cladire

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistrita

 15. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Politiei locale a municipiului Bistrita

 16. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita

 17. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Bistrita a unor terenuri adiacente Drumului National - Varianta de ocolire a municipiului Bistrita, precum si a altor strazi din municipiu

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii si a pretului de cumparare a terenului in suprafata de 86 mp, situat in intravilanul municipiului Bistrita, ocupat de trotuar si partea carosabila a sensului giratoriu din Calea Moldovei, proprietar Coros Carolina Maria Gabriele

 19. Proiect de hotarare hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a locuintei proprietatea privata a municipiului Bistrita, situata in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, str.Principala nr.90A, scara A, apartamentul 5, catre actualii chiriasi, Berbece-Gliga Anita Ancuta si Berbece-Gliga Ioan

 20. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei a trei terenuri proprietatea Societatii Apple Development SRL, situate in intravilanul municipiului Bistrita, afectate de strada de legatura intre str.Calea Moldovei si str.Granicerilor, in vederea inscrierii in domeniul public al municipiului Bistrita

 21. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Bistrita a unor terenuri situate in municipiul Bistrita, intravilanul localitatii componente Slatinita, avand destinatia de alei si spatiu verde stradal

 22. Diverse

   

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

        AVIZ DE LEGALITATE

     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         GAFTONE FLOARE

   

Bistrita, la 23 IANUARIE 2019

Nr. 34

GF/SAE.ex.4.

0 comentarii2366 vizualizări23 ianuarie 2019
rss 2.0
rss 2.0