Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 07 August 2020 - 11316 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean B-N in sedinta ordinara in 27 martie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 martie 2019, orele 1200. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Avand in vedere:

-      Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      avizul de legalitate nr.IA/4694 din 21.03.2019 al Serviciului juridic,

In temeiul prevederilor art.94 alin.(1) si art.106 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: 

Art.1 Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 martie 2019, orele 1200, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ, Piata Petru Rares, nr.1, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. 1.     Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 28 februarie 2019

 

  1. 2.     Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 15 martie 2019

 

  1. 3.     Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor evaluarii anuale a managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 4.     Proiect de hotarare privind aprobarea mandatului de reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A. Bistrita

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 5.     Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, asupra unor imobile-terenuri si constructii situate in intravilanul orasului Beclean, proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 6.     Proiect de hotarare privind aprobarea liniilor de garda in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 7.     Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea si eliberarea din functie a administratorului public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud

Initiator: Tintean Ioan - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 8.     Proiect de hotarare privind aprobarea inaintarii unei cereri catre Consiliul local al municipiului Bistrita, de trecere a unui imobil-teren, situat in municipiul Bistrita, str.Pacii, nr.2, din domeniul public al municipiului Bistrita in domeniul public al judetului  Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 9.     Diverse.

 

Art.2 (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 22.03.2019.

 

Art.3  Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul juridic cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila;

- Directia drumuri judetene, mediu, transport;

- Serviciul administratie, relatii externe;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

        - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

                   Aviz de legalitate:

           SECRETARUL JUDETULUI

                    MICA OPREA

 

 

Nr. 57

Din 21.03.2019

BE/4 ex.

 

0 comentarii2275 vizualizări27 martie 2019
rss 2.0
rss 2.0