Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 August 2020 - 7906 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean in sedinta extraordinara la data de 04 aprilie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 04 aprilie 2019, orele 1500. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-        prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        avizul de legalitate nr.IA/5495 din 29.03.2019 al Serviciului juridic. 

In temeiul prevederilor art.94 alin.(2) si art.106 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: 

        Art.1 Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 04 aprilie 2019, orele 1500, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ, Piata Petru Rares, nr. 1, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 1.  Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului, teren si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Complex sportiv localitatea componenta Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud"

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

Art.2 (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 03.04.2019.

 

        Art.3 Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul juridic cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila;

- Directia drumuri judetene, mediu, transport;

- Serviciul administratie, relatii externe;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

  

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

  

    Aviz de legalitate:

SECRETARUL JUDETULUI

       MICA OPREA

 

 

Nr. 64

Din 29.03.2019

CEC/4 ex.

 

0 comentarii2002 vizualizări04 aprilie 2019
rss 2.0
rss 2.0