Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 07 August 2020 - 12104 vizitatori azi
NOUTATI IN DOMENIUL PENSIILOR - PENSII RECALCULATE.

Casa Judeteana de Pensii Bistrita Nasaud are misiunea de a administra si gestiona resurse alocate de la buget pentru stabilirea pensiilor specifice sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in vederea aplicarii politicilor si programelor in domeniu a Casei Nationale de Pensii Publice si ale Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

Prin aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor, principalele atributii ale institutiei sunt urmatoarele:

- stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale si plata acestora (pensii si alte indemnizatii);     

- colectarea si virarea contributiilor de asigurari sociale pentru asiguratii care au incheiat contracte de asigurare sociala;

          - evidenta, in judet, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;

          - organizarea activitatii de expertiza medicala a capacitatii de munca;

- aplicarea prevederilor conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvoltarea relatiilor cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege.

 

Din numarul total de peste 60.000 de pensionari aflati in evidentele institutiei noastre, se disting cele 5 categorii de beneficiari ai pensiei de limita de varsta, pensiei anticipate, anticipate partiale, de invaliditate si de urmas.

Avand in vedere modificarile aparute in aceasta perioada in legislatia cu aplicabilitate asupra sistemului public de pensii, care au generat cresteri ale drepturilor, dorim sa le facem cunoscute pensionarilor, asiguratilor din sistem, precum si tuturor persoanelor interesate.

La TV si aproape in toate spatiile media se vorbeste despre recalcularea pensiilor si  majorarea punctajelor persoanelor care au fost incadrate in fostele grupe de munca I sau a II -a, precum si in conditii speciale si deosebite.

Facem cunoscut ca pensionarii care au desfasurat activitati in fostele grupe I sau a II -a de munca, iar conform noii titulaturi in conditii speciale sau deosebite, au fost indreptatiti incepand cu anul 2008 la majorarea punctajelor cu 50%, respectiv 25%, pentru perioada de activitate desfasurata in conditiile de mai sus.

Astfel, inca din anul 2008, la nivelul judetului nostru, un numar de 12.242 pensionari au beneficiat de cresterea pensiei, pentru fiecare an de spor obtinut ca urmare a desfasurarii activitatii in grupa I sau a II -a de munca. Acest proces de recalculare a continuat printr-o majorare a punctajelor anuale realizate in aceste perioade.

Apreciindu-se ca au existat categorii de pensionari exceptate de la aceste etape de recalculare si in vederea inlaturarii unor inechitati, legiuitorul a reglementat modificarea legii pensiilor.

Astfel, Legea nr. 221/27.07.2018 aduce modificari si completari la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii si are doua categorii de dispozitii, respectiv:

 •  dispozitii care vizeaza persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ in discutie, atat din punct de vedere al reducerii varstei standard de pensionare, cat si din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual;
 •  dispozitii care vizeaza anumite categorii de pensionari cu drepturi in plata, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea - la determinarea punctajului mediu anual - a unui stagiu complet de cotizare mai mic decat cel utilizat initial.

Sunt avute in vedere:

                    I.        persoanele care au realizat un numar determinat de ani in conditiile fostei grupe I de munca (anterior datei de 01.04.2001) si in conditii speciale de munca, pentru care varsta standard de pensionare se reduce cu 1 pana la 12 ani, in functie de numarul de ani de stagiu de cotizare realizati in aceste conditii, sub rezerva realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de legea nr. 263/2010

                  II.        anumite categorii socio-profesionale care sunt incadrate in conditii speciale de munca si care beneficiaza de o reducere mai mare de 12 ani a varstei standard de pensionare, precum si de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea  - la determinarea punctajului mediu anual - a unui stagiu complet de cotizare mai mic decat cel general; sub rezerva realizarii unui anumit numar de ani lucrati in aceste locuri de munca;

                 III.        pensionari care au beneficiat de majorarea prevazuta la art.169`1 si care - pana la   data de 31.12.2015 - au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decat cel general, datorita unor reglementari cu caracter special sau a dispozitiilor unor hotarari judecatoresti;

                 IV.        pensionari cu drepturi deschise intre data de 01.01.2011 si data intrarii in vigoare a prezentei legi si care au desfasurat un numar determinat de ani in conditiile  speciale prevazute la art. 30 alin.1, lit. d). e) si f) din Legea nr.263/2010.

 

In ceea ce priveste recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate in plata la data de 1 august 2018, procedura instituita prin Legea nr.221/2018 prevede ca:

 • Recalcularea se realizeaza DIN OFICIU, nefiind necesara formularea si inregistrarea unor cereri;
 • Recalcularea se va realiza in perioada 01.10.2018 - 30.09.2019;
 • Drepturile recalculate se cuvin si se acorda de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicarii deciziei de recalculare

 

In ceea ce priveste recalcularea drepturilor aflate in plata, Legea nr.221/2018 nu se refera la persoanele care:

 • si-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual in conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 si ale art. 169 din Legea nr.263/2010;
 • si-au deschis drepturile de pensie dupa data de 01.01.2011, dar au facut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I si II de radiatii);
 • si-au deschis drepturile de pensie dupa data de 01.01.2011 dar au realizat activitati incadrate in conditii speciale, altele decat cele prevazute la art.30, alin.1, lit. d), e) si f).

 

 

 

Actualmente, in evidentele Casei Judetene de Pensii Bistrita Nasaud, 721 de pensionari au facut obiectul recalcularii drepturilor in conformitate cu Legea nr. 221/2018, deciziile de pensie fiind deja expediate titularilor, plata drepturilor majorate efectuandu-se de la data de 11 aprilie 2019.

Intr-un proces evolutiv se pot prezenta si urmatoarele modificari ale drepturilor beneficiarilor sistemului public de pensii:

 • Valoarea punctului de pensie

-      Ianuarie 2016 - 871,7 lei

-      Ianuarie 2017 - 917,5 lei

-      Iulie 2017 - 1.000 lei

-      1 Iulie 2018 - 1.100 lei

-      1 septembrie 2019 - 1.265 lei

 • Pensia minima sociala

-      2016 - 400 lei

-      2017 - 520 lei

-      2018 - 640 lei

1 septembrie 2019 - 704 lei

 • Drepturile persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etice 

Incepand cu luna iulie 2017, indemnizatia lunara corespunzatoare fiecarei situatii reglementate de OUG nr. 105/1999 a crescut, atingand urmatoarele valori:

 - 400 lei/lunar (250 lei - anterior)

 - 250 lei/lunar (200 lei - anterior)

 - 400 lei/lunar (200 lei - anterior)

 - 200 lei/lunar (150 lei - anterior)

 • Indemnizatii si sporuri acordate invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi

 

-      invalizi de razboi  - 1.500 lei/lunar pentru marii mutilati incadrati in gradul I de invaliditate

-      veterani de razboi - 600 lei/lunar

-      vaduve de razboi - 600 lei/lunar

 • Indice de corectie

-      anul 2016 - 1,09

-      anul 2017 - 1,14

-      anul 2018 - 1,15

-      anul 2019 - 1,20

 

 • Pensia anticipata partiala, care se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia cu procentul de penalizare pentru fiecare luna de anticipare, a cunoscut o modificare esentiala la aparitia Legii nr. 142/2016. Astfel, fata de un procent de penalizare de 0.75%, diminuarea actuala este de doar 0.50%, pana la 0.15%.
0 comentarii2212 vizualizări17 aprilie 2019
rss 2.0
rss 2.0