Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 10 August 2020 - 14474 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 13 iunie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 13 iunie 2019, ora 14,00.   Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E : ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 13 iunie 2019 ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri 2019 privind incluziunea minoritatii rome din municipiul Bistrita

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare al Directiei de Asistenta Sociala

 3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.226/19.12.2018 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita pentru anul scolar 2019-2020

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii municipiului Bistrita, ca membru, in cadrul retelei internationale a municipalitatilor pentru pace "Mayors for Peace"

 5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.9/31.01.2019 privind aprobarea participarii municipiului Bistrita, in calitate de partener, la realizarea proiectului "Making Spend Matter", finantat prin programul URBACT III

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii terenului in suprafata de 50.875 mp, proprietate privata a Municipiului Bistrita, situat in zona Subcetate, in vederea inscrierii in evidentele de carte funciara a constructiei edificata cu destinatia de lacas de cult

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren in intravilanul municipiului Bistrita si construire casa de locuit in municipiul Bistrita, str.Crizantemei, CF nr.72126, nr.cad.72126

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan in vederea construirii unor locuinte individuale in regim de inaltime de maxim P+2E, in localitatea componenta Viisoara din municipiul Bistrita

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil functiune mixta S+M+Mez+6E+Er si amenajari exterioare, in intravilanul municipiul Bistrita, str.Calea Moldovei nr.13

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobile mixte cu regim de inaltime S+P+10E, locuinte colective si spatii comerciale, amenajari, imprejmuire, pe un teren situat in municipiul Bistrita, str.Malinului nr.23

 11. Informarea nr.2097/11.03.2019 a Directiei de Asistenta Sociala privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2018

 12. Diverse

     

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

                      AVIZ DE LEGALITATE

PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

     

Bistrita, la 6 IUNIE 2019

Nr. 246

CDM/SAE.ex.4.

 

0 comentarii2422 vizualizări06 iunie 2019




[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu





rss 2.0
rss 2.0