Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 07 August 2020 - 10492 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta de indata la data de 20 iunie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta de indata la data de 20 iunie 2019, orele 1500. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:-    adresa nr.IVA/11910 din 19.06.2019 a Directiei drumuri judetene, mediu transport, Serviciul administrare drumuri judetene din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud prin care solicita convocarea in sedinta de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;

-        prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        avizul de legalitate nr.IA/11913 din 19.06.2019 al Serviciului juridic. 

In temeiul prevederilor art.94 alin.(4) si art.106 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

         Art.1 Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta de indata la data de 20 iunie 2019, orele 1500, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ, Piata Petru Rares, nr.1, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.53/2019 privind aprobarea finantarii din bugetul judetului Bistrita-Nasaud a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri judetene DJ 154D Domnesti-Neteni-Albestii Bistritei, DJ 162 Sanmihaiu de Campie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochis", judetul Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 Art.2 Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

        Art.3 Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul juridic cu: 

        - Secretarul judetului;

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila;

- Directia drumuri judetene, mediu, transport;

- Serviciul administratie, relatii externe;

- Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

                  Aviz de legalitate:

           SECRETARUL JUDETULUI,

                        MICA OPREA

 

 

 

Nr. 114 

Din 19.06.2019

B.E./4 ex.

0 comentarii2625 vizualizări20 iunie 2019
rss 2.0
rss 2.0