Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 24 Septembrie 2020 - 1928 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean B-N in sedinta extraordinara la data de 15 iulie 2019.

Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 15 iulie 2019, orele 1430, 

 1.    Proiect de hotarare nr.IIA/13720 din 11.07.2019 privind a treia rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022  Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie, Comisia de cultura, Comisia de urbanism

 2.     Proiect de hotarare nr.IIB/13592 din 10.07.2019 privind implementarea in anul 2019 a "Programului pentru scoli al Romaniei" ??n judetul Bistrita-Nasaud

 Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de cultura 

 3.     Proiect de hotarare nr.IIC/13625 din 10.07.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantilor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pentru exercitarea atributiilor asociatului unic - Judetul Bistrita-Nasaud la societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L.

 Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie

 4.     Proiect de hotarare nr.IIC/13607 din 10.07.2019 privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, asupra imobilului situat in satul Chirales nr.213, comuna Lechinta Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie

 5.     Proiect de hotarare nr.IIC/13650 din 10.07.2019 privind aprobarea trecerii imobilului situat in satul Chirales nr.213, comuna Lechinta, inscris in Cartea funciara nr.28268 Lechinta, din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud in domeniul public al comunei Lechinta 

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de    administratie 

 6.     Proiect de hotarare nr.IIC/13665 din 10.07.2019 privind aprobarea alipirii unor imobile situate in municipiul Bistrita, str.Pacii nr.2A, proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud

      Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean   Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie

 Intocmit: M.O./B.E./3 ex.

 

 

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 15 iulie 2019, orele 1430

 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-        adresele nr.II/13445 din 09.07.2019 si nr.IIC/13581 din 10.07.2019 ale Directiei economice din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud prin care solicita convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara;

-        prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        avizul de legalitate nr.IA/13761 din 11.07.2019 al Serviciului juridic. 

 In temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 coroborat cu art.134 si art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, DISPUNE:

         Art.1 (1) Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 15 iulie 2019, orele 1430, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ, Piata Petru Rares, nr.1, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

(2) Proiectul ordinii de zi al sedintei extraordinare este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

 Art.2 (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 11.07.2019.

         Art.3 Consilierii judeteni pot formula si depune amendamente asupra  proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de zi a sedintei extraordinare.

 Art.4 Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul juridic cu: 

        - Secretarul judetului;

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila;

- Directia drumuri judetene, mediu, transport;

- Serviciul administratie, relatii externe;

- Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

                PRESEDINTE,                                         Contrasemneaza:

        EMIL RADU MOLDOVAN                         SECRETARUL JUDETULUI,

                                                                                  MICA OPREA

 

    

 

Nr. 135

Din 11.07.2019

B.E./3 ex.

 

0 comentarii2443 vizualizări15 iulie 2019
rss 2.0
rss 2.0