Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 03 August 2020 - 14204 vizitatori azi
PLAN TERITORIAL COMUN DE ACTIUNE pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor.

PLAN TERITORIAL COMUN DE ACTIUNE pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar 2019-2020

 Capitolul I - CONSIDERATII GENERALE

Cresterea sigurantei in scoli reprezinta unul din obiectivele prevazute de Strategia Nationala de Aparare a Tarii si un obiectiv strategic al Guvernului Romaniei, institutiile responsabile fiind interesate sa participe activ la consolidarea unui climat de siguranta in mediul scolar, bazat pe protejarea si informarea corecta, atat pentru a contribui la educarea tinerelor generatii  cat si pentru a raspunde asteptarilor legitime ale populatiei ca scoala sa reprezinte un mediu prin excelenta dedicat studiului si educatiei, protejat de violenta sau alte forme de criminalitate.

Evolutia si tendintele situatiei operative inregistrate in anul scolar 2018-2019, privind climatul de siguranta publica in incinta si in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar, releva un trend  descendent (existand o scadere cu 19,2 % a infractiunilor comise fata de anul scolar anterior) al numarului de fapte antisociale, avand ca autori sau victime elevi, precum si cadre didactice. Dintre acestea, 90,5% au fost savarsite in incinta unitatilor de invatamant.

Cu toate ca unitatile teritoriale de politie si jandarmi, in colaborare cu unitatile de invatamant, au desfasurat o multitudine de activitati pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei specific acestui domeniu, au existat unele situatii in care incidentele scolare produse au avut un impact negativ asupra climatului de siguranta civica din mediul scolar.

Din analiza evenimentelor inregistrate, a rezultat faptul ca fenomenul violentei juvenile manifestat in unitatile de invatamant preuniversitar are ca suport criminogen conflictele spontane, fara  forme specifice de organizare premeditata, iar 33.3 % din faptele inregistrate sunt fapte de furt, majoritatea constand in telefoane mobile si sume de bani apartinand elevilor.

De asemenea, in urma evaluarilor efectuate pe parcursul anului scolar 2018-2019 pe linia asigurarii cu paza a unitatilor de invatamant preuniversitar, s-a constatat ca 20 din acestea erau asigurate cu o forma de paza umana, 135 au sistem de supraveghere video, 134 nu dispun de niciun fel de paza, iar 14 unitati de invatamant preuniversitar nu au gard sau au gardul imprejmuitor necorespunzator.

Consiliul judetean si consiliile locale aloca, in limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea imprejmuirilor, securizarea cladirilor unitatilor de invatamant, pentru iluminat si pentru alte masuri prin care creste siguranta unitatilor scolare, la solicitarea consiliului de administratie al unitatilor scolare.

Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud va dispune respectarea si revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar - ROFUIP si proceduri specifice (daca este cazul),  aplicabile atat elevilor si personalului didactic, cat si parintilor si personalului auxiliar, care sa contribuie la cresterea gradului de siguranta in incinta unitatilor scolare.

Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita-Nasaud sprijinit de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud asigura climatul  de ordine si siguranta in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar, actionand pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, atat prin aplicarea cu fermitate a prevederilor legale in vigoare, cat si prin realizarea unor programe parteneriale cu institutiile scolare ori organizatii cu atributii in domeniu.

         Fundamentarea Planului Teritorial Comun de Actiune

In conformitate cu prevederile art.1, din Legea nr.35/2007,  privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, modificata prin Legea nr.29/2010, "siguranta in unitatile de invatamant se realizeaza  sub coordonarea prefectului si este in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, a inspectoratelor scolare a D.G.P.M.B. sau a inspectoratelor judetene de politie, a D.G.J.M.B ori a inspectoratelor judetene de jandarmi si a unitatilor scolare."

Prezentul document va asigura aplicarea unitara, la nivel judetean, a activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate de reprezentantii institutiilor implicate in vederea realizarii obiectivelor si rezultatelor propuse, a responsabilizarii acestora, creand totodata cadrul optim de identificare si rezolvare, in comun, a deficientelor inregistrate in acest domeniu. De asemenea urmareste modul de colaborare intre factorii responsabili pe acest segment, pentru optimizarea organizarii si functionarii sistemului-cadru.

 

 

 

 

 

 

Capitolul II - OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PLANULUI TERITORIAL COMUN DE ACTIUNE

 

Obiectiv specific

Activitati/actiuni

Raspunde/

realizeaza

Termene de realizare

Rezultate scontate

Indicatori de evaluare

 

 LA NIVEL  JUDETEAN

 

1. Cunoasterea Planului National Comun de Actiune (PNCA), elaborarea, cunoasterea si aplicarea Planului Teritorial Comun de Actiune (PTCA),  la nivel judetean

1.1.Desemnarea specialistilor( actualizarea Grupului mixt de lucru privind cresterea sigurantei elevilor                             si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in                                   incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar                    constituit prin Ordinul Prefectului  nr.224 din 13.09.2017) care implementeaza si adapteaza, la nivel judetean Planul National  Comun de Actiune (PNCA)

Prefectul,

Ofiter de politie,  Ofiter de jandarmi,

Ofiter pentru situatii de urgenta, Inspectorul scolar, Reprezentantul Consiliului Judetean/

Grupul mixt de lucru privind cresterea sigurantei elevilor                                  

 

 

 

 

Premergator anului scolar

 

Implementarea la nivel teritorial a PNCA si elaborarea PTCA

- Cunoasterea PNCA, existenta si cunoasterea  PTCA

- Nr. specialisti care implementeaza si adapteaza PNCA, si PTCA

- Nr. subunitati de politie si subunitati de jandarmi, respectiv unitati de invatamant preuniversitar unde se implementeaza

 

1.2. Pe baza adaptarii PNCA, elaborarea Planului Teritorial Comun de Actiune (PTCA) la nivelul judetului, incheiat intre Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, Inspectoratul Scolar Judetean, Inspectoratul de Politie Judetean,  Inspectoratul de Jandarmi Judetean, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita

Prefectul, Ofiter de politie si jandarmi/

inspector scolar /alt personal desemnat/

Grupul mixt de lucru privind cresterea sigurantei elevilor                                  

 

2. Actualizarea datelor privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar la nivel judetean (numar si tip de unitate de invatamant preuniversitar) si  identificarea

 

 

 

infrastructurii existente privind  siguranta scolara (mijloace de protectie si paza, autorizatii de securitate la incendii, asigurarea mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu, conditii de evacuare a persoanelor in cazul producerii situatiilor de urgenta,  ).

 

2.1. Actualizarea listei unitatilor de

invatamant preuniversitar existente la nivel judetean si clasificarea acestora in functie de tipul lor si existenta infrastructurii referitoare la siguranta scolara (pe baza informatiilor primite de la unitatile de invatamant preuniversitar, prin completarea Anexei nr. 1).

 

 

IPJ - ISJ - ISU

SOP - unitati de invatamant preuniversitar

 

 

Pana la data de 01.09. a fiecarui an scolar

 

 

Actualizarea datelor privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar, la

 

 

 nivel judetean, in vederea monitorizarii acestora din punctul de vedere al asigurarii sigurantei scolare

- Evidenta actualizata a unitatilor de invatamant preuniversitar existente la nivel national si a existentei infrastructurii referitoare la siguranta scolara

 

2.2. Evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar atat din punct de vedere al asigurarii cu paza si elemente de protectie (conform prevederilor Legii 333/2003) cat si referitor la situatia operativa inregistrata in anul precedent

IPJ prin ofiterii desemnati si ISJ

Pana la data de 10.09. a fiecarui an scolar

 

- Situatii transmise celor doua institutii centrale (DOP si MEN).

 

2.3. Informarea prefectului si a autoritatilor administratiei publice locale cu privire la necesitatea imbunatatirii conditiilor de securitate a unitatilor de invatamant preuniversitar conform prevederilor Legii nr. 35/2007, cu modificarile si completarile ulterioare1 si a conditiilor de securitate la incendii;

1 (Conducerea unitatii de invatamant va solicita in scris, ori de cate ori este nevoie, Consiliului Judetean  si consiliilor locale, alocarea de resurse pentru realizarea imprejmuirilor, securizarea cladirilor unitatilor de invatamant, functionarea sistemului de iluminat public, introducerea sistemelor de supraveghere video a spatiului scolii si asigurarea tuturor masurilor necesare cresterii sigurantei unitatii de invatamant, conform obligatiilor ce revin acestor autoritati locale cu respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 35/2007, care prevede: "Art. 4 - (1) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale aloca, in limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea imprejmuirilor, securizarea cladirilor unitatilor de invatamant, pentru iluminat si pentru alte masuri prin care creste siguranta unitatilor scolare, la solicitarea consiliului de administratie al unitatilor scolare, cu sprijinul de specialitate acordat de politie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare).

IPJ/SOP prin ofiterii desemnati

ISJ prin reprezentantul desemnat, ISU  prin reprezentantul desemnat

Permanent

Informarile privind  modificarile aparute in reteaua scolara

 

2.4 Informarea IJJ cu privire la :

- unitatile de invatamant preuniversitar care le revin in responsabilitate la nivel judetean;

- evaluarea acestora din punct de vedere al asigurarii cu paza si elemente de protectie (conform prevederilor Legii 333/2003)

-situatia operativa inregistrata in anul precedent in zona unitatilor de invatamant date in responsabilitate, cu relevanta pentru cresterea sigurantei publice

IPJ/SOP prin ofiterii desemnati

 

Pana la data de 10.09. a fiecarui an scolar

 

Evidenta actualizata a unitatilor de invatamant preuniversitar ce revin in responsabilitatea jandarmeriei si a existentei infrastructurii referitoare la siguranta scolara

 

2.5. Informarea ISJ de catre IPJ/SOP cu privire la repartitia unitatilor de invatamant in responsabilitatea structurilor cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice (politie, jandarmerie si politie locala)

IPJ/SOP prin ofiterii desemnati

Pana la data de 10.09. a fiecarui an scolar

Evidenta actualizata a unitatilor de invatamant preuniversitar ce revin in responsabilitatea politiei, jandarmeriei si politiei locale

 

2.6. Transmiterea, la DOP si MEN,  a situatiei centralizate a listei unitatilor de invatamant preuniversitar existente la nivel judetean si  a clasificarii acestora in functie de tipul lor si existenta infrastructurii referitoare la siguranta scolara.

 

IPJ - ISJ

 

In fiecare luna pana la data de 15

 

- Situatii transmise celor doua institutii centrale (DOP si MEN).

 

2.7. Informarea I.P.J. si I.J.J. de catre I.S.J. asupra modificarilor intervenite pe parcursul anului scolar, la infrastructura pentru siguranta scolara.

ISJ

Ori de cate ori intervin modificari

Informarile privind modificarile aparute in reteaua scolara teritoriala.

 

 

3. Cunoasterea reglementarilor de interventie aplicabile unitatilor de invatamant preuniversitar

 

3.1.Diseminarea reglementarilor privind modul de interventie, catre structurile teritoriale de politie/jandarmi, respectiv unitatile de invatamant preuniversitar.

 

Ofiter de politie/inspector scolar desemnat

08.11. al fiecarui an scolar

 

Pe parcursul anului scolar

Cresterea gradului de siguranta a elevilor si a cadrelor didactice in unitatile de invatamant preuniversitar

Gestionarea operativa a incidentelor

Optimizarea modului de interventie

- reglementari  diseminate

- Cunoasterea reglementarilor diseminate la nivel  teritorial

 

- Numar controale comune efectuate

 

Nr. informari transmise

 

3.2.Diseminarea altor reglementari in domeniu.

 

3.3Efectuarea de controale comune cu politia pe linia elaborarii, respectarii si aplicarii Regulamentelor Interne de catre unitatile de invatamant preuniversitar, remedierea deficientelor inregistrate

 

 

4.Evaluarea dinamicii fenomenului violentei in mediul scolar, precum si  a modului in care este realizata siguranta elevilor si a personalului didactic.

 

4.1 Monitorizarea permanenta si evaluarea  evolutiei si dinamicii fenomenului delincventei juvenile in mediul scolar, indeosebi a faptelor comise cu violenta, pe baza analizelor semestriale realizate la nivel local de catre institutiile partenere.

I.P.J. cu participare IJJ si I.S.J. prin persoanele desemnate din ambele institutii

 

Permanent, pt. monitorizare

 

 

Trimestrial, pt. evaluare

Cunoasterea la nivel teritorial a fenomenului infractional in mediul scolar

Existenta documentelor de evaluare semestriala.

Nr. de informari reciproce si intalniri de lucru.

 

4.2.Monitorizarea permanenta si evaluarea  gradului de siguranta a elevilor si personalului didactic, precum si de protectie a unitatilor  de invatamant, pe baza unor controale comune la unitatile si subunitatile din subordine.

I.P.J. - ofiterii desemnati cu participare IJJ

I.S.J.- inspectorii desemnati

 

 

 

I.P.J. - ofiteri desemnati

Identificarea cantitativa si  structurala a fenomenului de violenta inregistrat semestrial .

Identificarea principalelor cauze favorizante ale fenomenului violentei.

 

 

4.3. Verificarea modului de elaborare si completare a dosarului de obiectiv de catre politistii responsabili de unitatea scolara, conform Anexei nr. 3.

 

5.Imbunatatirea capacitatii institutionale de prevenire si combatere a fenomenului violentei in scoli.

 

5.1. Organizarea unor module de instruire la nivel teritorial, in "cascada", a politistilor si  cadrelor didactice, de catre politistii si  cadrele didactice formate ca formatori, in cadrul programelor derulate anterior pe acest domeniu.

I.P.J. - I.S.J. persoanele formate din ambele institutii

 

In fiecare an scolar

 

 

 

Instruirea politistilor, jandarmilor  si a cadrelor didactice

 

Numarul modulelor de instruire

Numarul politistilor, jandarmilor si  a cadrelor didactice instruite

 

5.2.Realizarea de parteneriate cu institutii guvernamentale si organizatii neguvernamentale care pot sprijini activitatile de prevenire desfasurate, la nivel teritorial, de catre personalul MAI si  al MENCS.

Institutia prefectului,

I.P.J., I.J.J., I.S.J. - persoanele formate din ambele institutii

In fiecare an scolar

Atragerea de parteneri  pentru cresterea sigurantei scolar.

Nr. de parteneriate

Nr. actiuni derulate in baza parteneriatelor

 

 

 

5.3. Realizarea  de programe/proiecte si  campanii de prevenire  a violentei in mediul scolar.

Institutia prefectului,

I.P.J.,  I.J.J., I.S.J.

Pe tot parcursul anului scolar

 

 

Cresterea gradului de informare a elevilor, profesorilor si parintilor pentru prevenirea violentei in mediul scolar

 

Numar de programe/proiecte/ campanii implementate

Nr. de beneficiari ai proiectelor/ programelor/si campaniilor

 

5.4.Analizarea aspectelor privind modul de asigurare cu paza a unitatilor scolare si identificarea de solutii de remediere a deficientelor constatate si intocmirea de informari catre consiliile judetene si institutiile prefectului.

Institutia prefectului,

I.P.J., I.J.J., I.S.U. si I.S.J., autoritati ai administratiei publice locale

Trimestrial, in cadrul intalnirilor efectuate sub coordonarea prefectului, conform Legii nr. 35/2007, cu modificarile si completarile ulterioare

Identificarea unor surse financiare  pentru realizarea imprejmuirilor, securizarea cladirilor, iluminat si pentru alte masuri prin care creste siguranta unitatilor scolare

 

 

 

Nr. intalniri efectuate la nivel teritorial

Nr. masuri propuse/implementate

 

5.5.Analizarea cu celeritate a informarilor transmise de I.S.J., identificarea si alocarea resurselor necesare pentru cresterea sigurantei in unitatile scolare.

Consiliul Judetean, Consiliile Locale, sub Coordonarea Institutiei Prefectului

Pe parcursul anului scolar

Fonduri atrase

Nr. cereri rezolvate

 

5.6.Informarea MDRAP, cu privire la solicitarile de fonduri necesare asigurarii cu paza si gard  a unitatilor de invatamant preuniversitar

Consiliul Judetean, Consiliul Local

Pe parcursul anului scolar

Nr. solicitari existente

 

6. Informarea conducerilor MAI-IGPR/DOP si MENCS despre gradul si  modul in care este realizata siguranta in unitatile de invatamant de la nivel teritorial, prezentand concluzii si propuneri de imbunatatire a acesteia

6.1.Elaborarea rapoartelor comune privind gradul si  modul in care este asigurata siguranta scolara la nivel teritorial, de catre responsabilii cu gestionarea problematicii prevenirii si  combaterii delincventei juvenile din institutiile semnatare si transmiterea acestora la MAI/IGPR/DOP, IGJR si MENCS/DGIP

I.P.J. elaboreaza rapoarte cu participarea IJJ si I.S.J. prin persoanele desemnate din ambele institutii

 

 

Trimestrial

Cunoasterea gradului de siguranta al unitatilor de invatamant

Existenta  rapoartelor

 

 

 

6.2.Elaborarea de analize privind activitatile desfasurate si rezultatele obtinute pentru cresterea gradului de siguranta in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar si transmiterea acestora la IGPR-DOP, IGJR-DOSP, IGSU si la Institutia prefectului, analizaele vor cuprinde indicatorii cuprinsi in anexele nr.1 si 2

IPJ/IJJ/ISUJ si unitatile administrativ-teritoriale

Pana la data de 10 a fiecarei luni

 

 

Pana la 01.09., 01.03, 15.07

Existenta  rapoartelor

 

 

6.3.Informarea reciproca cu privire la activitatile desfasurate si rezultatele obtinute pentru cresterea gradului de siguranta in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar

IPJ/IJJ/ISUJ

Pana la data de 10 a fiecarei luni

Existenta  rapoartelor

 

 

7. Asigurarea pregatirii unitare la nivel judetean a copiilor, elevilor si studentilor, pentru formarea unui comportament adecvat in cazul producerii situatiilor de urgenta

7.1. Desfasurarea semestriala a cel putin doua exercitii practice de simulare privind modul de comportare si de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta (cutremur, incendiu in interiorul sau exteriorul cladirii, inundatie, explozie , accident chimic in vecinatate) in functie de factorii de risc existenti

 

Conducerea scolilor

Semestrial

Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta in cazul unui eveniment real

Numar exercitii

 

7.2. Desfasurarea de activitati de informarea preventiva in domeniul situatiilor de urgenta

ISUJ

Cu ocazia controalelor efectuate la scoli, ziua portilor deschise etc.

Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta

Numar de informari preventive efectuate

 

8.Mediatizarea rezultatelor pozitive obtinute in procesul cooperarii interinstitutionale in domeniul prevenirii si  combaterii delincventei juvenile.

8.1. Intensificarea mediatizarii rezultatelor pozitive in domeniul cooperarii interinstitutionale

 

 

 

IPJ/IJJ/ I.S.J. prin persoanele desemnate

 

 

 

Pe parcursul anului scolar

Determinarea unei atitudini pro-active a reprezentantilor mass-media, a opiniei publice, fata de prevenirea si  combaterea fenomenului violentei in mediul scolar

 

 

 

 

Numarul de stiri, emisiuni, articole publicate despre rezultate pozitive in prevenirea si combaterea delincventei juvenile Numarul partenerilor mass-media care difuzeaza informatii despre rezultate.

 

8.2. Implicarea mass-media (presa scrisa, posturi de radio si televiziune) in prezentarea si promovarea bunelor practici referitoare la activitatile informativ - preventive derulate in unitatile de invatamant preuniversitar.

 

 LA NIVEL LOCAL (unitati de invatamant preuniversitar din municipiu, orase, comune)

 

 

 

 

 

 

1. Aplicarea Planului Local Comun de Actiune (PLCA)

 

1.1.Elaborarea Planului Local Comun de Actiune, pe baza PNCA si a PTCA, in fiecare unitate de invatamant preuniversitar (PLCA).

 

Pentru unitatile de invatamant preuniversitar, PLCA este inclus ca anexa la Planul operational al unitatii scolare privind reducerea fenomenului violentei in mediul scolar.

Conducerile structurilor de politie, jandarmi,  si  unitatilor de invatamant si a unitatílor administrativ teritoriale              (primar/persoana desemnata)

La data de 15.09. a fiecarui an scolar

Cresterea eficientei muncii de prevenire a delincventei juvenile in spatiul scolar, prin imbunatatirea colaborarii si  conjugarea  eforturilor comune, in scopul asigurarii unui nivel superior de siguranta in mediul scolar.

- Existenta si cunoasterea continutului planului.

 

 

1.2.Diseminarea PLCA catre tot personalul din subordine,  cu atributii in domeniu.

 

1.3 Desemnarea unui politist pentru fiecare unitate de invatamant, care sa gestioneze si sa raspunda de prevenirea si combaterea fenomenului antisocial in mediul scolar. Comunicarea la S.O.P. a modului de repartizare a politistilor pe fiecare unitate de invatamant.

 

Conducerile structurilor de politie si  conducerile unitatilor de invatamant  si a unitatílor administrativ teritoriale ( primar/persoana desemnata)

 

La data de 15.09. a fiecarui an scolar

Cresterea eficientei muncii de prevenire a delincventei juvenile in spatiul scolar, prin imbunatatirea colaborarii si  conjugarea  eforturilor comune, in scopul asigurarii unui nivel superior de siguranta in mediul scolar.

- nr. politisti  desemnati .

- nr. cadre didactice desemnate

- nr. persoane desemnate din primarie/ consiliul local

 

 

1.4 Desemnarea unui cadru didactic, din fiecare unitate de invatamant preuniversitar, care sa raspunda de siguranta scolara.

1.5  Desemnarea unei persoane din cadrul primariei / consiliului local, care sa raspunda de siguranta scolara.

 

1.6 Informarea reciproca privind persoanele responsabile din institutiile responsabile la nivel local. (politie-unitate de invatamant preuniversitar- primarie).

 

 

2.  Actualizarea datelor privind   reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar la local (numar si tip de unitate de invatamant preuniversitar) si  identificarea infrastructurii existente referitoare la siguranta scolara (mijloace de protectie si paza autorizatii de securitate la incendii, asigurarea mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu, conditii de evacuare a persoanelor in cazul producerii situatiilor de urgenta,   ).

 

2.1. Transmiterea, la I.P.J.-I.S.J-ISU  a situatiei existente in unitatile de invatamant preuniversitar, in legatura cu existenta infrastructurii referitoare la siguranta scolara, prin completarea Anexei nr. 1.

Unitati de invatamant preuniversitar prin conducerea lor/structurile teritoriale de politie, prin politistul care are in responsabilitate unitatea de invatamant preuniversitar,

persoana din cadrul primariei / consiliului local, care raspunde de siguranta scolara.

 

Pana la data de 25.08. a fiecarui an scolar

 

 

 

 

Actualizarea datelor privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar, la nivel local, in vederea monitorizarii acestora din punctul de vedere al asigurarii sigurantei scolare

- Evidenta actualizata a unitatilor de invatamant preuniversitar existente la nivel local si a existentei infrastructurii referitoare la siguranta scolara

 

 

2.2. Informarea I.S.J. de catre unitatile de invatamant preuniversitar asupra modificarilor intervenite pe parcursul anului scolar, din punctul de vedere al infrastructurii referitoare la siguranta scolara.

 

 

Unitati de invatamant preuniversitar prin conducerea lor/ structurile teritoriale de politie, prin politistul care are in responsabilitate unitatea de invatamant preuniversitar.

 

La inceputul fiecarui semestru scolar

- situatii transmise celor doua institutii I.P.J. -I.S.J.

Informarile privind modificarile aparute in reteaua scolara teritoriala.

 

 

3. Includerea in cadrul Regulamentului Intern al unitatilor de invatamant preuniversitare a unor prevederi privind realizarea sigurantei scolare.

Includerea de catre fiecare unitate de invatamant preuniversitar, in cadrul Regulamentelor Interne, a  unor prevederi clare privind asigurarea sigurantei scolare, a obligatiilor si responsabilitatilor care revin atat cadrelor didactice, elevilor, personalului auxiliar si de paza.

Conducerile unitatilor scolare

 

In luna septembrie  a fiecarui an scolar

 

Cresterea sigurantei scolare in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar

RI care include prevederi  privind asigurarea sigurantei scolare pentru fiecare unitate scolara.

 

3.2.Informarea cadrelor didactice, politistilor, jandarmilor, politiei locale, unitatii administrativ-teritoriale (persoanei desemnata din partea primariei / consiliului local)  elevilor si parintilor cu privire la prevederile privind asigurarea sigurantei scolare.

In luna octombrie a fiecarui an scolar

Cunoasterea RI de catre structurile de politie competente teritorial, si beneficiarii directi si indirecti ai educatiei (elevi si parinti)

 

3.3. Includerea obligatiei cadrelor didactice de a aduce la cunostinta conducerii unitatilor de invatamant , a politiei/jandarmeriei,  si a unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia functioneaza,  orice manifestare  de conduita a elevilor sau a diverselor persoane din zona unitatilor de invatamant ce poate prezenta un risc la siguranta scolara

Conducerile unitatilor scolare

 

La intocmirea Regulamentului

Cresterea sigurantei scolare in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar

Nr. informari politie/jandarmerie

 

 

Cunoasterea gradului si a modului in care este realizata siguranta scolara, precum si identificarea cauzelor si conditiilor ce genereaza violenta in incinta si in zona adiacenta acestora.

 

Evaluarea din punctul de vedere al situatiei operative, referitoare la siguranta scolara,  inregistrate in anul precedent.

Unitati de invatamant preuniversitar prin conducerea lor/ Comisia de prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

I.P.J.. prin politisti desemnati

In luna septembrie a fiecarui an scolar

 

 

 

 

Cunoasterea, la nivel local,  a problemelor cu care se confrunta unitatile de invatamant preuniversitar, in vederea gestionarii sigurantei scolare

 

 

Lista cu unitatile scolare clasificate din punct de vedere al asigurarii cu mijloace de protectie si paza

 

4.2 Identificarea  cauzelor si conditiilor care genereaza sau favorizeaza comiterea faptelor antisociale.

Unitati de invatamant preuniversitar prin conducerea lor/ Comisia de prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

I.P.J.I.J.J.. pentru unitatile de invatamant din responsabilitate prin politisti/jandarmidesemnati si  unitatea administrativ-teritoriala prin  persoana desemnata

 

Trimestrial

 

 

Analizele si propunerile de solutionare

 

 

 

4.3. Identificarea solutiilor de remediere a cauzelor si conditiilor care genereaza sau favorizeaza comiterea faptelor antisociale in incinta si in zona adiacenta unitatilor scolare.

Trimestrial

 

 

4.4. Stabilirea, in colaborare cu conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar, a modului de cooperare si actiune, a procedeelor de anuntare a evenimentelor etc.

La inceputul fiecarui an scolar

 

- Informari reciproce

 

 

 

 

 

 

Analize de caz efectuate In comun

 

4.5. Informarea reciproca privind inregistrarea si  raportarea actelor de violenta  la nivel local, comise in incinta si  in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar.

Pe parcursul anului scolar

 

4.6. Efectuarea, in comun, a analizelor de caz post-factum in cazul unor incidente deosebite pentru identificarea cauzelor si conditiilor care au favorizat savarsirea faptei, si masurile dispuse pentru eliminarea acestora

 

4.7 Intocmirea Dosarului de obiectiv[1], pentru fiecare unitate  de invatamant preuniversitar, de catre politistii desemnati sa raspunda de siguranta scolara, conform Anexei nr. 3.

Politistul care are in responsabilitate  unitatea de invatamant preuniversitar

La inceputul anului scolar si completare pe parcursul acestuia

Dosare de obiectiv pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar

 

4.8. Efectuarea de actiuni si controale tematice la nivel local, in functie de constatarile desprinse din analizele efectuate, la care sa participe structurile de jandarmi, politiei locale, ISU si unitatea administrativ-teritoriala,  conform atributiilor ce le revin.

Sefii politiilor municipala, orasenesti, ai sectiilor si posturilor de politie rurale/ politiilor locale/sefi structuri de jandarmi, ISU si  unitatea administrativ-teritoriala prin  persoana desemnata

Trimestrial

 

Nr. actiuni  si controale realizate

 

 

5.Evaluarea evolutiei si dinamicii fenomenului violentei in mediul scolar, precum si  a modului in care este realizata siguranta elevilor si a personalului didactic.

 

5.1.Monitorizarea evolutiei si dinamicii fenomenului delincventei juvenile in mediul scolar, indeosebi a faptelor comise cu violenta.

Sefii Politiilor municipala/ orasenesti/ Sectiilor si posturilor de Politie Rurala/ conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar

Trimestrial

 

Cunoasterea, la nivel local a problemelor cu care se confrunta unitatile de invatamant preuniversitar, in vederea bunei gestionari a sigurantei scolare

Rapoarte  semestriale de monitorizare

 

 

Verificarea modului de elaborare si completare a dosarului de obiectiv de catre politistii responsabili de unitatea scolara, conform Anexei nr. 3.

 

Sefii ierarhici ai politistului desemnat

Sefii subunitatilor de politie

Periodic

 

Nr. verificari efectuate

 

6.Imbunatatirea capacitatii institutionale de prevenire si combatere a fenomenului violentei in scoli.

 

6.1. Organizarea de intalniri, ori de cate ori este nevoie, in vederea analizarii sigurantei scolare, stabilirii modului de abordare a situatiei inregistrate si a elaborarii analizelor semestriale.

Politistii desemnati responsabili de unitatea scolara, jandarmi si conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar prin Comisia de prevenirea si combaterea violentei si persoana desemnata din partea primariei / consiliului local

 

 

Nr. intalniri avand ca tema  analizarea sigurantei scolare

 

 

6.2.Planificarea instruirii politistilor si jandarmilor si a cadrelor didactice pe module de instruire, conform planificarii elaborate la nivel judetean.

I.S.J.

Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar

I.P.J., I.J.J.,Ofiteri de politie/politisti /jandarmi/ politie locala

 

In luna septembrie  a fiecarui an scolar

 

Politisti/jandarmi/ cadre didactice  instruiti/instruite

Numarul  politistilor, jandarmi si  a cadrelor didactice planificate sa urmeze modulele de instruire

 

Cunoasterea procedurilor comune pentru gestionarea incidentelor inregistrate in unitatile de invatamant.

Gestionarea operativa a incidentelor

Insusirea procedurilor de catre personalul MAI si MEN cu atributii in domeniu

 

Realizarea de parteneriate cu institutii guvernamentale si organizatii neguvernamentale care pot sprijini activitatile de prevenire desfasurate la nivel local de catre personalul MAI si  al MEN pe diverse segmente ale fenomenului violentei.

I.S.J.

Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar

I.P.J./I.J.J.

Ofiteri de politie/politisti/

jandarmi/alt personal desemnat/ politie locala

Unitatea administrativ-teritoriala

 

 

 

 

Pe parcursul anului scolar

 

 

 

 

 

 

Atragerea de parteneri cu scopul cresterii sigurantei scolare.

Numarul  de institutii si  organizatii angrenate in cadrul parteneriatului pentru cresterea sigurantei in spatiul scolar

 

Elaborarea de programe/proiecte campanii si planuri de masuri  de prevenirea violentei in mediul scolar.

Cresterea gradului de informare a elevilor, profesorilor

Nr. parteneri atrasi in parteneriate

Numar programe/proiecte/ campanii implementate

Nr. de beneficiari ai proiectelor/ programelor

 

Includerea unitatilor de invatamant identificate cu grad de risc in itinerariile de patrulare auto si pedestre, ca punct obligatoriu de stationare si in trecere, in special pe timpul sosirii si plecarii elevilor la/de la cursuri.

 

I.P.J./I.J.J.

Ofiteri de politie/politisti/

jandarmi/alt personal desemnat/ politie locala

 

 

 

 

 

Permanent

Prevenirea comiterii de infractiuni in zona adiacenta unitatilor scolare

 

Nr. patrule auto si pedestre  in zona unitatilor scolare

 

6.7.Adaptarea permanenta a dispozitivelor de ordine si siguranta publica, in functie de situatia operativa, si implicarea structurilor de jandarmi si politie locala conform atributiunilor ce le revin

 

6.8.Stabilirea activitatilor preventive prioritare, in functie de evolutia situatiei operative inregistrate la nivelul fiecarei unitati de invatamant, privind faptele de violenta, precum si de calendarul activitatilor scolare.

 

 

 

 

 

Trimestrial

 

 

Cresterea gradului de informare a elevilor, profesorilor

 

 

 

 

Nr. activitati preventive tematice derulate

 

6.9. Stabilirea, impreuna cu conducerea unitatilor de invatamant, a agendei activitatilor instructiv-educative, asigurarea participarii politistilor la sedintele comitetului de parinti, la consiliile profesorale si la orele de dirigentie, in vederea prevenirii violentei in scoli si in zona adiacenta acestora.

Politistii desemnati responsabili de unitatea scolara si conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar/ Comisia de prevenirea si combaterea violentei

Trimestrial

 

 Planificarea activitatilor

Nr. participari intalniri/sedinte etc.

 

6.10 Asigurarea prezentei unor lucratori cu atributii de politie rutiera in zona unitatilor de invatamant situate pe drumuri intens circulate, ori unde s-au produs accidente rutiere  in care au fost implicati elevi.

Structurile de politie rutiera sau structurile de ordine publica cu atributii in domeniul rutier competente teritorial/ politie locala

Permanent

Prevenirea accidentelor rutiere

Nr. lucratori politie rutiera  in zona unitatilor scolare

 

6.11.Destructurarea si dispersarea grupurilor de persoane cu comportament deviant/delincvent care frecventeaza zonele unitatilor scolare si tulbura climatul de normalitate si siguranta civica.

Structurile de politie si jandarmi

Permanent

Prevenirea producerii de infractiuni

Nr. actiuni

 

6.12.Informarea autoritatilor locale cu privire la: necesitatea participarii structurilor de politie locala la mentinerea ordinii publice in imediata apropiere a unitatilor de invatamant si de asigurarea a pazei acestora conform atributiunilor ce le revin.

Unitati de invatamant preuniversitar prin conducerea lor/ politie locala/ I.P.J. si I.S.J. prin ofiteri sispecialisti desemnati

In luna septembrie a fiecarui an scolar si pe parcursul anului

Cresterea gradului de siguranta in unitatile de invatamant preuniversitar

Nr. informari

 

 

 

 

 

 

6.13 Conducerea unitatii de invatamant va informa/solicita in scris, ori de cate ori este nevoie, Consiliului Judetean  si consiliile locale privind alocarea de resurse pentru realizarea imprejmuirilor, securizarea cladirilor unitatilor de invatamant, functionarea sistemului de iluminat public, introducerea sistemelor de supraveghere video a spatiului scolii si asigurarea tuturor masurilor necesare cresterii sigurantei unitatii de invatamant, conform obligatiilor ce revin acestor autoritati locale cu respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 35/2007.

 

 

Unitati de invatamant preuniversitar prin conducerea lor

 

 

 

 

 

Ori de cate ori este necesar

Cresterea gradului de siguranta in unitatile de invatamant preuniversitar

Nr. informari/solicitari

 

 

 

 

Nr. informari catre autoritatile publice locale

 

6.14.Analizarea cu celeritate a informarilor transmise de conducerile unitatilor de invatamant  privind deficientele inregistrate de acestea in domeniul securizarii  si identificarea si distribuirea de fonduri in vederea remedierii deficientelor.

Consiliile locale

 

Pe parcursul anului scolar

 

Nr. cereri rezolvate

 

6.15.Organizarea, in comun, a unor actiuni in cadrul carora sa fie urmarite cu prioritate: - combaterea abandonului si absenteismului scolar;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 128/1994;

-  asigurarea unui climat de normalitate si siguranta civica, in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar;

- respectarea prevederilor Regulamentelor Interne;

- modul de executare a serviciului de catre personalul de paza, in special realizarea controlului de acces in incinta unitatilor de invatamant.

Sefii Politiilor municipala/ orasenesti/ Sectiilor si posturilor de politie rurala/ structurile de jandarmi/politie locala/conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar Comisia de prevenirea si combaterea violentei  si primarul / persoana desemnata din partea primariei / consiliului local

Pe parcursul anului scolar

 

Nr. activitati efectuate

 

 

7. Asigurarea pregatirii unitare la nivel judetean a copiilor, elevilor si studentilor, pentru formarea unui comportament adecvat in cazul producerii situatiilor de urgenta

7.1. Desfasurarea semestrial a cel putin doua exercitii practice de simulare privind modul de comportare si de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta (cutremur, incendiu in interiorul sau exteriorul cladirii, inundatie, explozie , accident chimic in vecinatate) in functie de factorii de risc existenti

 

Conducerea scolii

Semestrial

Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta in cazul unui eveniment real

Nr. exercitii

 

7.2. Desfasurarea de activitati de informarea preventiva in domeniul situatiilor de urgenta

ISU

Cu ocazia controalelor efectuate la scoli, ziua portilor deschise etc.

Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta

Numar de informari preventive efectuate

 

8.Informarea I.P.J.,  I.S.J. si Institutia prefectului, despre modul in care este realizata siguranta, prezentand concluzii si propuneri de imbunatatire a acesteia

8.1.Elaborarea rapoartelor privind modul in care este asigurata siguranta scolara la nivel local, de catre reprezentantii institutiilor semnatare, responsabili cu gestionarea problematicii prevenirii si  combaterii delincventei juvenile si completarea grilelor nr.1 si 2 (anexa nr.2) cu termen de transmitere la  Institutia prefectului pana la  01.03., 15.07, 01.09

-I.P.J., I.S.J., politisti desemnati

Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar si  persoana desemnata din partea primariei / consiliului local

 

Trimestrial   Anual

 

 

Pana la 01.03., 15.07, 01.09

Cunoasterea nivelului climatului de siguranta scolara la nivel de management al I.P.J. si I.SJ.

 

 

Existenta   rapoartelor

 

 

 

 

 

 

9.Mediatizarea rezultatelor pozitive obtinute in procesul cooperarii inter-institutionale in domeniul prevenirii si  combaterii delincventei juvenile si a masurilor de siguranta

9.1 Intensificarea mediatizarii rezultatelor pozitive in domeniul cooperarii.

I.P.J./I.J.J., I.S.J.

Politisti /alt personal desemnat

conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar

 

 

 

Pe parcursul anului scolar

Determinarea unei atitudini pro-active a reprezentantilor mass-media, implicit a opiniei publice, fata de prevenirea si  combaterea fenomenului violentei in mediul scolar

Numarul de stiri, emisiuni, articole publicate despre rezultate pozitive in domeniul prevenirii si combaterii delincventei juvenile in scoli.

Numarul partenerilor mass-media care difuzeaza informatii despre  rezultatele pozitive in domeniu

 

9.2 Atragerea mass-mediei in promovarea activitatilor de bune practici, precum si a activitatilor informativ-preventive derulate in unitatile de invatamant.

 

 

 

IV. LISTA ABREVIERILOR:

PNCA - Plan National Comun de Actiune  

 PTCA - Planului Teritorial Comun de Actiune  

PLCA - Plan Local Comun de Actiune

MENC - Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stintifice 

MAI -Ministerul Afacerilor Interne

MDRAP - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

MFP - Ministerul Finantelor Publice

ISJ - Inspectoratul Scolar Judetean

IGPR - Inspectoratul General al Politiei Romane

DOP - Directia de Ordine Publica

IPJ - Inspectoratul de Politie Judetean

IJJ - Inspectoratul de Jandarmi Judetean

ISUJ- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean

 

V. DISPOZITII FINALE:

Prezentul Plan nu restrictioneaza participarea la orice alte activitati de cooperare/colaborare cu terte persoane.

Prezentul Plan Teritorial Comun de Actiune intra in vigoare la data semnarii,  putand fi modificat in functie de evaluarile periodice.

Evaluarile modului de implementare a planului se realizeaza trimestrial sau ori de cate ori este necesar.

Anexele 1-3 fac parte din prezentul Plan de actiune.

Prezentul document se incheie in 6 (sase) exemplare originale, cate unul la: Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud, Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud, Inspectoratul pentru Situatii De Urgenta "Bistrita"  Al Judetului Bistrita Nasaud si Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

 

ADJUNCT AL SEFULUI INSPECTORATULUI AL I.P.J.

BISTRITA-NASAUD

                                               Comisar sef de politie

 

 

ION-MARIUS SUGAR

 

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI SEF AL I.J.J. BISTRITA-NASAUD

Colonel

 

 

LAURENTIU BORSAN

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI SEF AL I.S.U.

BISTRITA-NASAUD

Colonel

 

LIVIU-MARCEL POP

INSPECTOR SCOLAR PENTRU MANAGEMENT  INTITUTIONAL

Profesor

 

 

NEGRUSERI  VASILE

 

 

 [1]Dosarul de obiectiv intocmit pentru fiecare unitate de invatamant va fi realizat de politistul responsabil, iar pe timpul concediilor de odihna, medicale, studii etc., dosarul va fi predat in custodie sefului ierarhic.

 

0 comentarii2779 vizualizări30 august 2019
rss 2.0
rss 2.0