Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 25 Septembrie 2020 - 1866 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 26 septembrie 2019, ora 14,00.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 26 septembrie 2019, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit."a", alin.3 lit "a", alin.5, art.155 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ; in temeiul art.196 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, DISPUNE:  

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 26 septembrie 2019, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

CONTRASEMNEAZA

PENTRU SECRETAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV

DUMITRU MATEI CINCEA

 

 

Bistrita, la 19 SEPTEMBRIE 2019

Nr. 400

CDM/SA.ex.4.

 

ANEXA la Dispozitia nr.400/19 SEPTEMBRIE 2019 a Primarului municipiului Bistrita  PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 26.09.2019 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Amenajament pastoral pentru pajistile din UAT Municipiul Bistrita pentru perioada 2019-2029"
  2. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.133/26.10.2017 privind actualizarea listei reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Bistrita si societatea BABU EXPRESS CAFE SRL, pentru spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, stiuat in municipiul Bistrita, str.Liviu Rebreanu nr.21
  4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.1, str.Independentei nr.46", municipiul Bistrita
  5. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020"
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Consolidarea strazii Gorunului" municipiul Bistrita - interventii, ca urmare a accidentului tehnic din 22.11.2017
  7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.101/16.10.2014 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea sumelor necesare pentru sustenabilitatea proiectului PECO45 "Invata impreuna cu mine", finantat prin programul "Sinergii pentru viitor - Copii aflati in situatii de risc"
  8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2019
  9. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita

10.  Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala Bistrita

11.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Directiei de Servicii Publice Bistrita

12.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale a municipiului Bistrita

13.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Directiei de Administrare a Pietelor din Municipiul Bistrita

14.Proiect de hotarare privind modificarea programului de circulatie al mijloacelor de transport public local prevazut in anexa 6.2.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritoriala a municipiul Bistrita nr.48/L din 30 mai 2019

15.Informarea nr.8047/30.08.2019 a Directiei de Asistenta Sociala privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2019

16.  Diverse

 

 

 

INTOCMIT

PENTRU SECRETAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV

DUMITRU MATEI CINCEA

 

 

 

CDM/SA.ex.4.

0 comentarii2457 vizualizări24 septembrie 2019
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0