Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 25 Septembrie 2020 - 1442 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 25.09.2019.

In temeiul dispozitiilor art.178 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, sunteti invitat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 25.09.2019, orele 1500, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ, Piata Petru Rares, nr.1, municipiul Bistrita, judetul Bistrita­ Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 1.    Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 28 august 2019

 2.     PROIECT DE HOTARARE Nr.VIII/19320 din 17.09.2019 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.72/2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

      Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

      Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica

 3.   PROIECT DE HOTARARE Nr.IIA/19574 din 19.09.2019 din 19.09.2019 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Bistrita-Nasaud si estimarile pe anii 2020-2022

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie, Comisia de urbanism, Comisia de cultura

 4.   PROIECT DE HOTARARE Nr.IIA/19522 din 19.09.2019 privind repartizarea sumei de 5.814 mii lei din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pe anul 2019 unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie, Comisia de urbanism, Comisia de cultura

 5.     PROIECT DE HOTARARE Nr.IIA/19540 din 19.09.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.35/2019 privind acordarea de sprijin financiar in anul 2019 pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de cultura, Comisia economica

 6.     PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/19569 din 19.09.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 43/2018 privind infiintarea Clubului Sportiv "GLORIA 2018 ? Bistrita-Nasaud, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si abrogarea unor hotarari ale consiliului judetean

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de cultura

 7.     PROIECT DE HOTARARE nr.IIC/19136 din 13.09.2019 privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, asupra imobilului situat in municipiul Bistrita, B-dul. General Grigore Balan nr.11, inscris in Cartea funciara nr. 84548 Bistrita, proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de urbanism

 8.     PROIECT DE HOTARARE nr.IIC/19414 din 18.09.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.16/2019 privind aprobarea liniilor de garda in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de cultura

 9.     PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/19528 din 19.09.2019 privind participarea Judetului Bistrita-Nasaud la majorarea capitalului social al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica

 10. PROIECT DE HOTARARE nr.IVB/19085 din 13.09.2019 privind modificarea tarifului de preluare a deseurilor biodegradabile in vederea compostarii si a tarifului de preluare a deseurilor reciclabile colectate separat in vederea sortarii percepute de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR S.R.L. Boldesti-Scaeni in baza Contractului de Concesiune nr.34 din 04.01.2013 privind  Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, judetul Bistrita-Nasaud

Initiator: Ioan Tintean - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

      Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie,  Comisia economica, Comisia de urbanism

 11. PROIECT DE HOTARARE Nr.IVA/19015 din 13.09.2019 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investitii "Modernizare DJ 172 K, km 1+316 - 4+875, Reteag-Branistea, judetul Bistrita-Nasaud"

      Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

      Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de urbanism

 12. PROIECT DE HOTARARE Nr.IVA/19283 din 17.09.2019 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investitii "Modernizare DJ 162, km 38+839 - 45+439, Silivasu de Campie (DN 16) - Sopteriu, judetul Bistrita-Nasaud"

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de urbanism

 

  1. 13.   Diverse.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

Intocmit: Butta Elena, consilier superior/1 ex.

 

0 comentarii2499 vizualizări25 septembrie 2019
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0