Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 23 Februarie 2020 - 3238 vizitatori azi
Raport privind activitatea desfasurata de ITM, B-N in 2018.

Raport privind activitatea desfasurata de INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA, BISTRITA - NASAUD ANUL 2018.  I.  STATISTICI  PRIVIND CONTROALELE  SI  ALTE  ACTIVITATI IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA. 

1.1. Indicatori privind activitatile in domeniul relatilor de munca.

Rezultatele activitatii de control desfasurate de inspectorii de munca din inspectoratul teritorial de munca Bistrita - Nasaud, evaluate pe baza indicatorilor specifici in domeniul relatiilor de munca, sunt prezentate sintetic in tabelul urmator:

 

INDICATORI  SPECIFICI

 2018

 

1

Numar de unitati controlate:

 

 

? in domeniul RM

819

 

2

Numar de controale efectuate MFFL:

 

 

? in domeniul RM

683

 

3

Numar angajatori sanctionati

 

 

? in domeniul RM

162

 

4

 

Numar de sanctiuni in domeniul RM

219

 

Amenzi: 29 si 190 Avertismente

 

 

Legea 53/2003 rep.

Legea

   97

 

Legea 52/2011 rep.

 

    0

 

Hg 905/2017

   111

 

OG.37/2007

    4

 

HG 384/2001

    1

 

Legea 156/2000

    2

 

OG.25/2014

    2

 

Lg.108/1999

2

 

Numar persoane depistate fara forme legale de angajare

42

 

angajare

 

 

Valoare totala amenzi

620000

 
 

 

 

 

5

 •Numar masuri dispuse

355

 

 

1.2. Indicatori specifici domeniului relatiilor de munca 

In anul 2018, inspectorii de munca in domeniul relatiilor de munca au dus la indeplinire toate actiunile stabilite in programul cadru de actiuni, in acestea fiind prevazute si intalniri cu actorii implicati.

Astfel, numarul unitatilor controlate la nivelul judetului Bistrita - Nasaud in anul  2018 a fost de 819, reprezentand o scadere  fata de anul 2017,fapt datorat numarului scazut de inspectori de munca din cadrul compartimentului CCRM,in semestrul II 2018.

Numarul unitatilor controlate in domeniul RM comparativ anul 2013 - 2018 se prezinta astfel:

 

In activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca al judetului Bistrita-Nasaud s-a urmarit schimbarea fundamentala a raportului dintre administratie si cetatean, prin realizarea unui serviciu public in folosul exclusiv al cetateanului si al celor care beneficiaza de serviciile institutiei noastre. Un accent deosebit s-a pus pe cresterea transparentei activitatii,pe preventie si pe coerenta actiunilor intreprinse de functionarii publici din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca al judetului Bistrita-Nasaud. In acest sens s-a urmarit aplicarea unitara a prevederilor legale privind raporturile de munca si evidenta muncii prestata pe baza contractelor individuale de munca si s-a tinut cont de necesitatea adaptarii la complexitatea si diversitatea situatiilor cu care se confrunta inspectorii de munca in indeplinirea activitatilor.

Actiunile de control au urmarit in principal cresterea rolului si eficientei Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud prin constientizarea angajatilor si angajatorilor cu privire la respectarea legislatiei de  munca si protectie sociala referitoare la incadrarea in munca, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor juridice de munca si depunerea REVISAL.

A crescut rigurozitatea in activitatea functionarilor publici si in ceea ce priveste motivarea si formularea  raspunsurilor la petitiile adresate de cetateni, actionandu-se pentru scurtarea termenelor in care institutia noastra comunica raspunsurile solicitate si identificarea de solutii legale pentru remedierea problemelor sesizate.

Obiectivele si coordonatele care au fost avute in vedere in aceasta perioada  au constat in :

-asigurarea desfasurarii in conditii optime a relatiilor cu publicul atat la sediul central al Inspectoratului de Munca al judetului Bistrita-Nasaud precum si la nivelul punctelor teritoriale de lucru din Nasaud ;

-verificarea modului in angajatorii respecta prevederile Legii 53/2003-Codul Muncii, republicat, H.G.905/2017 privind registrul salariatilor, Legii 62/2011 privind dialogul social, Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional republicata, Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate rep., ale OG.25/2014;HG.384/2000, O.U.G. nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioada de conducere,pauzele si perioadele de odihna a conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.

-primirea in audienta a publicului, solutionarea sesizarilor si reclamatiilor adresate de public institutiei noastre ;

-asistenta de specialitate si consultanta in domeniul relatiilor de munca;

-inregistrarea Registrelor generale de evidenta a salariatilor in format electronic .

Urmare acestor actiuni de control ale inspectorilor de la Corpul de Control Relatii de Munca au fost constatate urmatoarele abateri de la normele legale in vigoare, in domeniul legislatiei muncii :

in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii republicata,au fost aplicate un numar de 17  amenzi,pentru incalcarea prevederilor  art.15 lit.a-d,in valoare de 570000 lei si au fost depistate un numar de 42 persoane la angajatorii verificati in actiunile de control .

-neinfiintarea registrului si/sau netransmitere  a acestuia in forma electronica la I.T.M.B-N in termenele prevazute de H.G. nr.905/2017 a fost sanctionata prin aplicarea a  sanctiuni contraventionale,respectiv 3 amezi  in cuantum de 24000 lei si 108 avertismente ;

-pentru alte incalcari ale prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii au fost aplicate un numar de 78 sanctiuni contraventionale respectiv 73 avertismente si 7 amenzi in cuantum de 14000 lei ;

-pentru incalcari ale Legii nr.108/1999 republicata au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale, respectiv o amenda   in cuantum de 10000 lei  si un avertisment;

-pentru incalcari ale prevederilor OG.37/2007 au fost aplicate 4 avertismente;

-pentru incalcari ale prevederilor OG.25/2004,a fost aplicate 2 sanctiuni,respectiv o amenda in cuantum de 2000 lei si un avertisment;

-pentru incalcari ale Legii 156/2000 au fost aplicate doua sanctiuni,respectiv avertismente;

-pentru incalcari ale HG.384/2001 a fost aplicata o singura sanctiune,respectiv avertisment.

Verificarile efectuate in baza Legii nr.62/2011 au vizat un numar de 26 angajatori. La 11 dintre acestia au fost depistate nereguli privind initierea negocierilor colective, fiind dispuse masuri de intrare in legalitate.

In consensul bunei colaborari ,in anul 2018,au continuat actiunile in comun cu institutia prefectului,jandarmeriei si  oficiului roman pentru imigrari.

 

II.  REZULTATELE  ACTIUNILOR  PLANIFICATE

Rezultatele actiunilor planificate in domeniul relatiilor de munca

In anul 2018, conform Programului cadru de actiuni al Inspectoratului Teritorial de Munca BN s-au desfasurat urmatoarele campanii:

  La data de 31.01.2018 s-a incheiat Campania de INFORMARE SI CONSTIENTIZARE,cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat,aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art.VII din OUG.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative,registrul general de evidenta a salariatilor si transformarea muncii nedeclarate in munca declarata.Au fost realizate un numar de 86 de actiuni de informare si constientizare,atat la persoane juridice cat si la persoane fizice,precum si 22 de aparitii publice.

Incepand cu data de 19.02.2018 s-a declansat Campania Nationala privind respectarea prevederilor legale privind relatiile de munca si securitatea si sanatatea in munca de catre agentii de munca temporari si de catre utilizatorii salariatilor temporari.Actiunile de control s-au desfasurat in perioada 19.02-30.04.2018

Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Relatii de Munca au verificat un numar de 4 angajatori. Nu au fost dispuse masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Totalul s-au aplicat sanctiuni contraventionale.

In perioada 19.03-30.03.2018 s-a desfasurat Campania Nationala privind respectarea de catre operatorii care presteaza  servicii postale si de curierat a prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelot individuale de munca,a timpului de munca si de odihna a conducatorilor auto si curierilor cu domeniul de activitate principal ,potrivit codului CAEN 5320-Alte activitati postale si de curierat. Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Relatii de Munca au verificat un numar de 13 angajatori. Au fost dispuse 4 masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

In perioada 29-31.05.2018 s-a desfasurat Campania Nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea modului in care se respecta prevederile legale care reglemneteaza relatiile de munca si securitatea si sanatatea in munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul alimentatiei publice"BUFET EXPRES,RESTAURANT FAST-FOOD,PIZZERIE".Au fost efectuate un numar de 22 de controale,s-au aplicat un numar de 12 sanctiuni/avertismente,nefiind dispuse masuri.

Avand in vedere Planul de cooperare operativa pentru depistarea angajatilor straini ilegali si combaterea muncii nedeclarate a strainilor in anul 2018,in perioada 14-20.05.2018,s-a derulat Campania de informare a angajatorilor care au angajati straini sau a celor interesati in acest demers.Au fost facute publice materiale informative,atat pe sit-ul institutiei,cat si publicatilor de presa,de asemenea impreuna cu reprezentantul Biroului pentru Imigrari am convocat la sediul ITM-BN,o intalnire de lucru unde au participat doar trei angajatori.

 In perioada 02.04-29.06.2018,s-a desfasurat Campania nationala privind verificarea modului

in care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut i contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.Au fostverificati un numar de 57 angajatori,si au fost aplicate un numar de 6 sanctiuni/ avertismente. 

 

In perioada iulie-septembrie 2018 s-a derulat la nivel national Campania Nationala "o zi pe saptamana".Au fost verificati un numar de 27 angajatori,au fost sanctionati un numar de 3 anagjatori,si au fost aplicate un numar de 5 sanctiuni,din care o amenda cf.art.260 alin.1 lit.e din Legii 53/2003 rep.si 4 avertismente.       

 

In perioada 05-07.09.2018 s-a declansat Campania Nationala privind verificarea modului in care agentiile de turism respecta prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 Au fost verificati  un numar de 3 angajatori. Nu au fost dispuse masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

In 24.09.2018 a avut loc la Bistrita,Campania de informare acasa!Siguranta in lume!

In perioada 24-28.09.2018 s-a desfasurat Campania nationala privind respectarea de catre beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 rep.privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.Au fost verificati un numar de 13 beneficiari,fara a fi depistate deficiente.

In perioada 19.-20.10.2018 s-a desfasurat Campania Nationala privind activitatea in domeniul"Intretinerea si repararea autovehiculelor"-cod CAEN 4250 Spalatorii auto.Au fost verificati un numar de 6 angajatori , au fost dispuse 2 masuri pentru remedierea deficientelor constatate si a fost aplicata o sanctiune-avertisment.

In perioada 19-29 noiembrie s-a desfasurat Campania nationala privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de munca,a timpului de munca si de odihna a conducatorilor auto,a legislatiei si a directivelor europene ce vizeaza detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii transnationale,cod CAEN 4941 SI 4931.

Au fost verificati un numar de 20 de angajatori, au fost aplicate 7 sanctiuni(3 avertismente si 4 amenzi in valoare de 7500 lei,si au fost aplicate 7 masuri.

 

In perioada 05-14.12.2018 s-a desfasurat Campania Nationala pentru verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la conditiile de functionare si procedura de inregistrare a persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei ca agenti de plasare a fortei de munca.Au fost identificate un numar de 6 angajator, au fost aplicate 6 sanctiuni si s-au constatat 6 deficiente pentru care s-au aplicat masuri.

In anul 2018 au fost transmise scrisori de notificare pentru munca nedeclarata care    au ca scop cresterea gradului de constientizare a angajatorilor privind conformarea voluntara la cerintele legislatiei in domeniul relatiilor de munca.

   

INSPECTOR SEF

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BISTRITA-NASAUD

Berbecar Otilia

 

INSPECTOR SEF ADJ.RM

Stejerean Julia

 

Sef serviciu CCRM

Moldova Augustin

 
0 comentarii1568 vizualizări18 decembrie 2019
rss 2.0
rss 2.0