Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 24 Februarie 2020 - 12000 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in 13 februarie 2020.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 13 februarie 2020, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere:

urgenta determinata de necesitatea transmiterii cu celeritate catre ADR Nord-Vest a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bistrita de aprobare a proiectelor si a cheltuielilor aferente, pentru continuarea procesului de precontractare, cu termen de transmitere 10 zile calendaristice; prevederile art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit."b", art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; DISPUNE:

 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 13 februarie 2020, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie.

ART.2 (1) - Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - materiale sedinta;

(2) - Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

   

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

   

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETAR GENERAL

GAFTONE FLOARE

       

Bistrita, la 7 FEBRUARIE 2020

Nr. 19

GF/SA.ex.4.

 

ANEXA

la Dispozitia nr.19/7 FEBRUARIE 2020

a Primarului municipiului Bistrita

   

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.02.2020

   
  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Proiectului "Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud" si a cheltuielilor legate de proiect

  2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de atribuire prin licitatie publica a contractelor pentru concesionarea, inchirierea si vanzarea bunurilor proprietate publica sau privata a Municipiului Bistrita

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2020 si estimat pe anii 2020-2022

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pe anul 2020

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, pe anul 2020 si estimat pe urmatorii 2 ani

    

INTOCMIT

SECRETAR GENERAL

GAFTONE FLOARE

     
0 comentarii805 vizualizări07 februarie 2020
rss 2.0
rss 2.0