Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 01 Octombrie 2020 - 32548 vizitatori azi
Sedinta C.L. Bistrita va avea loc prin mijloace electronice de comunicare.

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea dispozitiei privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 27 martie 2020, ora 10,00.  

Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit."a", alin.3 lit "a", alin.5, art.155 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ordonanta militara nr.1/17.03.2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;

Ordonanta militara nr.2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;

Adresa nr.IA/6164/23.03.2020 a Institutiei Prefectului judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primariei municipiului Bistrita cu nr. 21916/24.03.2020;

in temeiul art.196 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

 

ART.I. - Se modifica articolul 1 al Dispozitiei nr.71/19.03.2020 privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita, in sedinta ordinara, si va avea urmatorul cuprins:

"ART.1. (1) Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 27 martie 2020, ora 10,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare.

               (2) Se completeaza ordinea de zi cu urmatorul punct: Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de desfasurare a sedintelor consiliului local al municipiului Bistrita prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

ART.II. Articolul 2 ramane nemodificat.

ART.III. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

Bistrita, la 24 MARTIE 2020

Nr. 75

CMD/BAS.ex.4.

 

0 comentarii1393 vizualizări25 martie 2020
rss 2.0
rss 2.0