Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 03 Martie 2021 - 10556 vizitatori azi
INFORMATII CU PRIVIRE LA SOMAJUL TEHNIC.

A.J.O.F.M. Bistrita - Nasaud aduce la cunostinta angajatorilor, ca pot obtine informatii cu privire la masurile adoptate in domeniul de activitate propriu - drepturi banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, SOMAJ TEHNIC - luate in contextul starii de urgenta, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr.30/2020, prin urmatoarele mijloace de comunciare la distanta:

- Telefon Fix: 0263 236296 (secretariat AJOFM BN si nr. de fax), int. 228;

- Telefon Fix (numere directe dedicate acestei situatii): 0263 236295 si 0263 236298;

- Posta electronica: bistrita-nasaud@anofm.gov.ro;

De asemenea, angajatorii sau angajatii care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la acordarea somajului tehnic, pot apela Call center: 021/4444-000, numar cu tarif normal introdus de ANOFM.

Cererile si documentele doveditoare pentru stabilirea si plata, in conditiile legii, a drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, pe perioada starii de urgenta, pot fi depuse la A.J.O.F.M.  Bistrita - Nasaud  in format letric sau prin posta electronica, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor.

Informatii cu privire la somajul tehnic:

Pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, (somajul tehnic) ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 4.072 lei.

De somaj tehnic beneficiaza salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:

a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobate prin ordin;
Pentru angajatorii mentionati la lit. a), plata indemnizatiei se va realiza in baza urmatoarelor docuente, depuse prin posta electronica:
1. cerere semnata si datata de reprezentantul legal, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1;
2. certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;
3. lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajatii care au contracte individuale de munca active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Pentru angajatorii mentionati la lit. b), plata indemnizatiei se va realiza in baza urmatoarelor documente, depuse prin posta electronica:
1. cerere semnata si datata de reprezentantul legal, intocmita conform modelelor prevazute in anexa nr. 2;
2. declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020, si ca nu are capacitate financiara pentru a plati toti salariatii (Modelul declaratiei pe propria raspundere prevazut la art. XI alin. (3) se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului fondurilor europene);
3. lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul indemnizatiei de somaj tehnic, calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Pentru calculul impozitului pe venit prevazut la alin. (5) se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul de plata si declarare a obligatiilor este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

Pentru indemnizatia de somaj tehnic nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele prevazute la art. XII alin. se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiei de somaj tehnic se face in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor de catre angajator.

 

Cu stima,

Otilia Rapan

Director Executiv

 

0 comentarii1834 vizualizări25 martie 2020
rss 2.0
rss 2.0