Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 06 August 2020 - 23314 vizitatori azi
Intrevedere bilaterala pentru dezvoltarea legaturilor rutiere dintre Romania si Ungaria.

Luni, 06 iulie 2020, a avut loc la Oradea, cea de-a XVIII-a intalnire a grupului de lucru romano-ungar de autostrazi la care a participat o delegatie a CNAIR condusa de Directorul General Adjunct Ovidiu Marian Barbier precum si reprezentanti ai Ambasadei Romaniei in Ungaria, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ai Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea.

Delegatia maghiara a fost condusa de Zsolt Thoroczkay, seful departamentului de Dezvoltare a Infrastructurii Rutiere din cadrul Ministerului Inovarii si Tehnologiei.

La reuniune au fost prezentate stadiile proiectelor de infrastructura rutiera de la granita romano-ungara, respectiv:

  • Autostrada A3
  • Autostrada M4
  • Drumul Expres Satu Mare - Oar (Csenger)
  • Drumul Expres M49

Delegatia romana a prezentat, de asemenea, informatii privind functionarea punctului de trecere a frontierei a autostrazii M4 si A3 precum si planurile pentru o legatura rutiera viitoare intre Drumul Expres M49 si tronsonul rutier corespunzator pe teritoriul Romaniei.

"S-a luat decizia semnarii protocolului intre Romania si Ungaria pentru deschiderea frontierei de la Bors 2, pentru care fiecare dintre parti va face demersuri la nivelul conducerii Ministerelor si Guverernelor pentru a face posibila aceasta deschidere cel tarziu in luna septembrie.

S-a stabilit realizarea unei conexiuni intre Drumul Expres M49 si Drumul Expres Oar - Satu Mare, pentru care se va semna Studiul de Fezabilitate zilele urmatoare. S-a discutat si s-a agreat de partea ambelor state ca lucrarile la drumul expres Oar-Satu Mare cat si la drumul expres M49 de pe partea maghiara sa se desfasoare in acelasi timp, astfel incat, in anul 2024 sa poata fi deschis un nou punct de frontiera.

Ca urmare a intelegerii anterioare stabilite in momentul cand am realizat punctul de trecere de la Nadlac 2 si a intrevederii de astazi, frontiera maghiara va gazdui punctul de trecere a frontierei atat la Bors 2 cat si la Oar - Satu Mare, ambele puncte de trecere a frontierei fiind pe partea maghiara.

Urmatoarea intalnire bilaterala romano - ungara va avea loc in luna octombrie 2020, dupa ce va fi inaugurat punctul de trecere al frontierei Bors 2",  a declarat Ovidiu Marian Barbier, Director General Adjunct al CNAIR SA.  

 

.

 

CNAIR a semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul Expres Tisita - Albita

 Marti,07 iulie 2020,Mariana Ionita, Director General al CNAIR, a semnat contractul de servicii avand ca obiect "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum Expres Tisita - Albita", cu ofertantul desemnat castigator al procedurii de achizitie publica, Asocierea S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - S.C. EGIS ROMANIA S.A..

 Valoarea contractului este de 11.057.073,07 lei fara TVA.

 Sursa de finantare: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.

Durata de realizare a contractului de servicii este de 26 luni de la Data de Incepere a contractului.

 Tronsonul Tisita-Albita face parte din obiectivul de investitii "Autostrada Bucuresti - Focsani- Albita".

 Proiectul are ca scop realizarea unui sector de Drum Expres intre localitatile Tisita si Albita, realizand legatura rutieraintreBucuresti si Chisinau, tronsonul fiind situat pe reteaua TEN-T globalain Romania.

 

 

Intalnire cu autoritatile locale din judetul Arges pe tema sectiunii 5 a  autostrazii Sibiu - Pitesti 

Marti, 07.07.2020, la sediul Consiliului Judetean Arges a avut loc o intalnire intre reprezentantii CNAIR, ai autoritatilor locale direct implicate in constructia sectiunii 5 a autostrazii Sibiu - Pitesti, precum si ai antreprenorului, Astaldi SpA.

La intalnire au participat primarul municipiului Pitesti, Constantin Cornel Ionica, Presedintele Consiliului Judetean Arges, Constantin Dan Manu, vicepresedintele, Marius Florinel Nicolaescu, primarii localitatilor aflate pe traseul acestei sectiuni a autostrazii Sibiu - Pitesti, reprezentantii CNAIR responsabili de implementarea acestui proiect si cei ai constructorului.

In cadrul acestei intalniri s-au dezbatut probleme legate de accesul in teren al antreprenorului pentru realizarea studiilor geotehnice necesare intocmirii proiectul tehnic de executie.

Astfel, toti cei implicati au stabilit ca in urmatoarele doua saptamani antreprenorul impreuna cu reprezentantii primariilor si ai CNAIR se vor deplasa pe amplasamentul viitorului santier pentru identificarea proprietarilor si obtinerea acordurilor pentru efectuarea studiilor.

Mentionam ca traseul Sectiunii 5 in lungime de 30,35 km este amplasat in judetul Arges, incepe in zona localitatii Curtea de Arges si contiua paralel cu raul Arges pana la actuala centura a Municipiului Pitesti.

 

                  CNAIR SA

 

 

 

 

 

 

Intalnire cu autoritatile locale din judetulArgespe tema sectiunii 5 a autostrazii Sibiu - Pitesti

 

 

 

Marti, 07.07.2020, la sediulConsiliuluiJudeteanArgesaavut loc o intalnireintrereprezentantii CNAIR, ai autoritatilor locale direct implicateinconstructiasectiunii 5 a autostrazii Sibiu - Pitesti, precum si ai antreprenorului, Astaldi SpA.

 

La intalnire au participatprimarulmunicipiului Pitesti, Constantin Cornel Ionica, PresedinteleConsiliuluiJudeteanArges, Constantin Dan Manu, vicepresedintele, Marius FlorinelNicolaescu, primariilocalitatiloraflate pe traseulacesteisectiuniaautostrazii Sibiu - Pitesti, reprezentantii CNAIR responsabili de implementareaacestuiproiectsicei ai constructorului.

Incadrulacesteiintalniri s-audezbatutprobleme legate de accesulinteren alantreprenoruluipentrurealizareastudiilorgeotehnicenecesareintocmiriiproiectultehnic de executie.

 

Astfel, toticeiimplicati au stabilitcainurmatoareledouasaptamaniantreprenorulimpreuna cu reprezentantiiprimariilorsi ai CNAIR se vordeplasa pe amplasamentulviitoruluisantierpentruidentificareaproprietarilorsiobtinereaacordurilorpentruefectuareastudiilor.

 

MentionamcatraseulSectiunii 5inlungime de 30,35 kmesteamplasatinjudetulArges,incepein zona localitatiiCurtea de Argessicontiuaparalel cu raulArgespana la actualacentura a Municipiului Pitesti.

 

0 comentarii959 vizualizări07 iulie 2020
rss 2.0
rss 2.0