Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 06 August 2020 - 23864 vizitatori azi
Convocarea de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 15 iulie 2020.

DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 15 iulie 2020, ora 10,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta invocata in adresa nr.47615/14.07.2020 a Directiei Administratie Publica, Juridic si adresa nr.47566/14.07.2020 a Directiei Integrare Europeana, prin care se solicita convocarea de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

prevederile art.134 alin.(1) lit."a", alin.(4), alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

ART.1. - Se convoaca de indata Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 15 iulie 2020, ora 10,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare pe e-mail, anterior sedintei comisiilor reunite de specialitate ale consiliului local.

                (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la sedinta comisiilor reunite ale consiliului local din data de 15.07.2020, ora 09,30. In mod exceptional, maxim 5 persoane pot participa la sedinta online a consiliului local prin intermediul echipamentelor puse la dispozitie in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, in baza unor solicitari scrise si depuse pana cel tarziu la data de 15.07.2020, ora 8,30.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

                      FLOARE GAFTONE

Bistrita, la 14 IULIE 2020

Nr. 215

GF/SA.ex.4.

 

 

 

 

ANEXA la Dispozitia nr.215/14 IULIE 2020 a Primarului municipiului Bistrita

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DE INDATA DIN DATA DE 15.07.2020 

  1. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Cristian Marius Niculae, sa voteze pentru modificarea prin Actul aditional nr.3, a Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Sprijin pentru persoanele vulnerabile", in cadrul Programului POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

 

 

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

0 comentarii749 vizualizări14 iulie 2020
rss 2.0
rss 2.0