Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 09 August 2020 - 16926 vizitatori azi
Convocarea de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 05.08.2011, ora 14,30.

Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: prevederile art.39 alin.2, alin 4, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 si alin.4, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68, alin.1, art. 115, alin.1, lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 D I S P U N E :  ART.UNIC - Se convoaca de indata Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 05.08.2011, ora 14,30. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi: 

  1. 1.     Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Realizarea unei retele electrice de joasa tensiune in regim de urgenta pentru un grup de 60 locuinte din str. Dealul viilor din localitatea component Viisoara;

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

 PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

    AVIZ DE LEGALITATE

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

 

Bistrita, la 4 AUGUST 2011

Nr.1126

SMA/ex.5

0 comentarii2072 vizualizări04 august 2011
rss 2.0
rss 2.0