Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 06 Decembrie 2020 - 2912 vizitatori azi
Regulament pentru eliberarea si folosirea autorizatiilor de libera trecere pentru circulatia pe strazile din municipiul Bistrita.

In sedinta din 29 septembrie a.c., Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat un proiect de hotarare cu privire la eliberarea si folosirea autorizatiilor de libera trecere pentru circulatia pe strazile din municipiul Bistrita. Hotararea nr. 158/29.09.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, caci despre aceasta este vorba, cuprinde Regulamentul pentru eliberarea si folosirea autorizatiilor de libera trecere pentru circulatia pe strazile din municipiul Bistrita, pe care il prezentam persoanelor interesate.

 CAPITOLUL I - DEFINIRE si CLASIFICARE
     ART.1. - Sunt denumite "autorizatii de libera trecere", inscrisurile tipizate eliberate de Politia locala a municipiului Bistrita, care confera posesorului/utilizatorului dreptul de a transporta marfuri, materiale etc. cu un autovehicul, intr-o perioada definita si cu un orar stabilit, pe drumurile publice din municipiul Bistrita. 
    ART.2. - Autorizatiile de libera trecere vor avea inscrise in mod obligatoriu urmatoarele:
          A. Pe fata:
a) numarul si data emiterii;
b) datele de identitate ale posesorului/utilizatorului autovehiculului (sau a persoanei fizice/juridice pe care o deserveste);
c) numarul de inmatriculare al autovehiculului;
d) tonajul autovehiculului si tipul acestuia;
e) durata de valabilitate a autorizatiei;
f) orele intre care s-a aprobat accesul.
          B. Pe verso:
a) zonele si strazile pe care este permis accesul si circulatia;
b) taxa incasata, numarul si felul documentului doveditor al achitarii;
c) instructiuni specifice (minimale) privind utilizarea autorizatiei;
    ART.3. - Clasificarea autorizatiilor de libera trecere se va face din punct de vedere al duratei de valabilitate:
          a) formular tipizat - cu valabilitate pe intreg anul:
              -- valabilitate in "program de zi";
              -- valabilitate in "program de noapte";
          b) formular tipizat barat cu diagonala cu valabilitate lunara;
              --- valabilitate in "program de zi";
              --- valabilitate in "program de noapte";
          c) formular tipizat cu valabilitatea pentru o zi.
     ART.4. -Formularele tipizate vor fi realizate prin grija Politiei locale a municipiului Bistrita, prin executarea lor la tipografie. Culorile formularelor se vor schimba pentru fiecare an calendaristic pe tipuri de autorizatii.
 
CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ELIBERARE
 
   ART.5. - In vederea eliberarii autorizatiilor de libera trecere, solicitantii vor prezenta urmatoarele documente:
a) cerere in care sa se specifice detaliat urmatoarele:
1.     motivatia solicitarii;
2.     durata pentru care solicita eliberarea autorizatiei (anual, lunar, zilnic);
3.     tonajul, felul autovehiculului;
4.     zona pentru care solicita si strazile;
5.     tipul marfurilor sau materialelor transportate;
6.     programul (zi/noapte) pe care-l solicita, etc.
b) copie a certificatului de inmatriculare al autovehiculului;
c) copie a Certificatului de inmatriculare al societatii comerciale in cazul in care se solicita o durata de la o luna la un an;
d) copie a Autorizatiei de functionare (in cazul in care magazinele de aprovizionat sunt specializate in desfasurarea produselor perisabile - paine, lactate, produse din carne);
e) copie a cartii/buletinului de identitate in cazul persoanelor fizice care efectueaza transportul cu autovehicule proprietate personala;
f) daca este cazul:
1.     documente care atesta handicapul neuro-motor (atestate de cel in drept);
2.     documente doveditoare privind domiciliul (in cazul rezidentilor) si posibilitatea de parcare a autovehiculului in incinta domiciliului (copie buletin identitate, extras C.F., etc.);
3.     alte documente in cazuri deosebite care sa ateste situatii, necesitati etc. ale solicitantilor.    
      ART.6. - Toate documentele aratate la art. 5 vor fi prezentate la sediul Politiei locale a municipiului Bistrita din Piata Centrala, nr. 2. In urma verificarilor (si eventual completarilor solicitate si dupa achitarea taxelor aferente la casieria Politiei locale), documentatia se va depune la Centrul de Relatii cu Publicul din cadrul Primariei municipiului Bistrita, pentru Politia locala. Nu se admit cereri care nu sunt insotite de documentatia completa.
     ART.7.(1) - Aprobarea autorizatiilor de libera trecere de catre directorul executiv al Politiei Locale (sau inlocuitorul sau legal) se va face dupa ce documentatia depusa de solicitant este verificata si discutata cu un reprezentant al solicitantului, care este informat despre program, tonajul admis in zona solicitata si taxele aferente, sub semnatura.
                (2) - Eliberarea autorizatiilor de libera trecere se va face de catre politistii locali desemnati din compartimentul Siguranta Circulatiei din cadrul Politiei locale, sub semnatura directorului executiv si a sefului Serviciului siguranta publica, protectia mediului si evidenta persoanelor, in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii.
               (3) - Autorizatiile de libera trecere anuale se emit pentru anul calendaristic in curs, iar taxa se achita integral, indiferent de perioada ramasa din anul respectiv.
               (4) - Autorizatiile pentru efectuarea de transporturi pentru lucrarile de constructii sau de interventii se vor elibera inclusiv pentru autoutilaje, in conformitate cu autorizatia de construire, autorizatia de spargere, etc., pentru perioada prevazuta de acestea.
               (5) - Pentru situatiile exceptionale sau de interes public, in care tonajul autovehiculului cu care se efectueaza transportul depaseste masa maxima autorizata stabilita pentru o anume zona, solicitantii vor intocmi o cerere separata, care se va inainta primarului municipiului. In aceasta situatie, autorizatia se va emite in conditiile prevazute la art. 5, 6, 7 din prezentul act normativ, numai dupa obtinerea avizului favorabil al primarului pe cererea depusa. Taxele aferente se vor achita in conditiile prevazute in anexa 2.
     ART.8. - Politia locala a municipiului Bistrita va tine evidenta autorizatiilor de libera trecere si a perioadelor pentru care au fost emise.
         
CAPITOLUL III - ZONELE DIN MUNICIPIU PENTRU CARE CIRCULATIA ESTE ADMISA NUMAI PENTRU POSESORII DE AUTORIZATII DE LIBERA TRECERE
 
      ART.9. (1)- Zona a I-a: delimitata de bd. Republicii - str. Bistricioarei - V. Conta - Parcului - Al. Odobescu. In aceasta zona, pentru aprovizionarea societatilor comerciale si pentru transportul de valori banesti la unitatile bancare se vor elibera autorizatii de libera trecere pentru autovehicule cu masa maxima autorizata pana la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local.
                   (2)- Zona a II-a: delimitata de str. Pescarilor - Al. Salciilor - Rodnei - Artarilor - Colibitei - Sucevei - Calea Moldovei - Avram Iancu - C.R. Vivu - I. Minulescu - V. Conta - C.R. Vivu - Bistricioarei - Republicii - Garii - Al. Odobescu - I. Ratiu - S. Barnutiu - P. Maior. In aceasta zona se pot elibera autorizatii de libera trecere pentru autovehicule avand masa maxima autorizata pana la 7,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local.   
                   (3)- Zona a III-a: pentrucelelalte strazi din municipiu, pe care sunt prevazute interdictii de circulatie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera autorizatii de libera trecere pentru autovehicule cu masa maxima autorizata pana la 26 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local.
                   (4) -Se pot elibera autorizatii de libera trecere pentru autovehicule cu masa maxima autorizata peste limita prevazuta la alin. 1 - 3 cu conditia achitarii unei taxe majorate astfel cum este specificat in anexa nr. 2 pct. 3 "nota".
                   (5) -Autovehiculelor tip "limuzina", cu lungimea mai mare de 6 m si masa maxima autorizata peste 2,5 tone, li se pot elibera autorizatii de libera trecere, fiindu-le interzisa parcarea acestora pe domeniul public, aleile sau trotuarele din municipiu.
      ART.10. - Nu se vor elibera autorizatii de libera trecere pentru alei, parcuri, piete, accese incinte blocuri de locuinte.
 
CAPITOLUL IV - MENTIUNI SPECIFICE
 
      ART.11. -Autorizatia de libera trecere este valabila numai in original, copiile xerox, fotocopii etc. nu confera posesorului/utilizatorului dreptul de acces in zonele pentru care se elibereaza autorizatia.
      ART.12. -Autorizatiile de libera trecere nu confera dreptul de a parca autovehiculele pe raza municipiului sau pe strazile pe care acestea au fost autorizate sa circule.
      ART.13. -Incazul in care, un mijloc de transport autorizat prin autorizatie de libera trecere (pe numar de inmatriculare) a fost avariat, scos din circulatie, radiat, instrainat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unei noi autorizatii de libera trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu conditia ca acesta sa se incadreze in aceleasi limite de tonaj. Eliberarea noii autorizatii se va face fara plata de taxe suplimentare, cu conditia ca vechea autorizatie sa fie prezentata pentru anulare.
      ART.14. - Taxa de utilizare a drumului public in vederea eliberarii autorizatiei de libera trecere se achita anticipat eliberarii acestuia si nu se restituie chiar in cazul scoaterii din circulatie, vanzarii, avariei, furtului, etc. a autovehiculului pentru care a fost eliberat.
     ART.15. - In cazul deteriorarii autorizatiei de libera trecere se poate elibera o noua autorizatie (cu aceleasi inscrisuri ca si cel deteriorat) numai dupa prezentarea formularului deteriorat in vederea anularii.
     ART.16. (1) - Pierderea sau furtul autorizatiei de libera trecere se anunta la Politia Locala a municipiului Bistrita.
(2) - In situatia prevazuta la alin. 1, se poate elibera o dovada cu valabilitatea de o luna. Dovada va purta aceleasi inscrisuri (tonaj, numar de inmatriculare, zone de acces, tip marfa, posesor etc.) ca si inscrisul original.
                   (3) - Dovada se va elibera dupa ce solicitantul a anuntat pierderea sau furtul autorizatiei si in presa locala.
                   (4) - Dupa expirarea termenului de o luna, se va putea elibera o noua autorizatie de libera trecere (cu aceleasi inscrisuri ca si vechea autorizatie pierduta) cu conditia achitarii taxelor incepand cu luna urmatoare expirarii dovezii.
 
CAPITOLUL V - OBLIGATII CE REVIN POSESORILOR
AUTORIZATIILOR DE LIBERA TRECERE
 
    ART.17. - Sa expuna autorizatia de libera trecere la loc vizibil, pe bord sau pe parbriz, in interiorul cabinei vehiculului.
    ART.18. - La solicitarea organelor de politie sau de politie locala sa prezinte autorizatia de libera trecere pentru verificarea datelor inscrise pe aceasta.
    ART.19. - Autovehiculele autorizate trebuie sa fie in stare tehnica corespunzatoare, curate, nepoluante, cu suprastructuri inchise sau prevazute cu prelata si cu aspect corespunzator.
    ART.20. - Autorizatia de libera trecere confera titularilor numai posibilitatea de descarcare si incarcare a marfurilor, dupa care zona se va lasa curata si se vor lua masuri pentru a evita murdarirea strazilor.
    ART.21. - Sa utilizeze autorizatia de libera trecere numai in conformitate cu datele inscrise pe aceasta si cu respectarea prezentului regulament.
 
CAPITOLUL VI - SCUTIRI DE LA PLATA TAXEI  DE ELIBERARE A AUTORIZATIEI DE LIBERA TRECERE
 
    ART.22. - Sunt scutite de plata taxelor si pot circula fara autorizatii de libera trecere, urmatoarele categorii de autovehicule:
     a) autovehiculele apartinand Politiei, Politiei locale, Penitenciarului, SRI, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Serviciilor de Ambulanta, Parchetului;
     b) autovehiculele speciale care se deplaseaza in cazuri de deces;
     c) autovehiculele apartinand Primariei si Directiei de Servicii Publice Bistrita;
     d) autovehiculele destinate transportului de calatori;
     e) autovehiculele apartinand S.C Electrica S.A, S.C Aquabis S.A, S.C E-ON Gaz S.A, S.C Romtelecom S.A, unitatilor de salubritate inscriptionate pentru interventii.
      ART.23. - Pentru autovehiculele institutiilor care aprovizioneaza crese, gradinite, spitale, camine de batrani, asezaminte sociale, culturale, religioase si de invatamant pe teritoriul municipiului Bistrita si care se deplaseaza in acest scop, se vor elibera in mod gratuit cate o autorizatie de libera trecere pe numar de inmatriculare.
      ART.24. - Toate institutiile si persoanele interesate, nominalizate la Art. 23, vor depune adrese de solicitare a autorizatiei de libera trecere, insotite de copii dupa cartile de identitate ale autovehiculelor pentru care se face solicitarea, respectandu-se restul conditiilor prevazute pentru celelalte cazuri.
      ART.25. - Sunt scutite de taxe si pot circula fara autorizatie de libera trecere autovehiculele dotate special, apartinand persoanelor cu handicap neuromotor, autovehiculele care transporta ajutoare umanitare, precum si autoturismele cu masa maxima autorizata cuprinsa intre 2,5-3,5 tone.
         
CAPITOLUL VII - CONTRAVENTII SI SANCTIUNI
 
     ART.26. - Constituie contraventii la prezentul regulament urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) circulatia pe strazile care nu au fost inscrise in autorizatiile de libera trecere si se sanctioneaza cu amenda intre 150-500 lei pentru persoanele fizice si intre 450- 2000 lei pentru persoanele juridice;
b) depasirea tonajului inscris in autorizatia de libera trecere pentru zona in care se afla autovehiculul si se sanctioneaza cu amenda intre 200 - 500 lei pentru persoanele fizice si intre 500- 2000 lei pentru persoanele juridice;
c) nerespectarea orarului de acces inscris in autorizatia de libera trecere si se sanctioneaza cu amenda intre 200-500 lei pentru persoanele fizice si intre 500-2000 lei pentru persoanele juridice;
d) stationarea/oprirea/parcarea autovehiculului pe strazile pe care acesta a fost autorizat sa circule se sanctioneaza cu amenda intre 250-500 lei pentru persoanele fizice si intre 600-2000 lei pentru persoanele juridice;
e) stationarea/parcarea autovehiculelor tip "limuzina", cu lungimea mai mare de 6 m si masa maxima autorizata peste 2,5 tone pe domeniul public, strazile, aleile sau trotuarele din municipiu, se sanctioneaza cu amenda intre 300-500 lei pentru persoane fizice si intre 600-2000 lei pentru persoane juridice.
      ART.27. (1) - Pentru nerespectarea conditiilor prevazute in autorizatia de libera trecere, posesorii/utilizatorii acesteia vor fi sanctionati, pe langa amenda prevazuta la art. 26, si cu retragerea autorizatiei de libera trecere.
                    (2) - Autorizatia de libera trecere retinuta, insotita de procesul-verbal de constatare a contraventiei, va fi depusa de agentul constatator la compartimentul Siguranta Circulatiei din cadrul Politiei locale a municipiului Bistrita.
                    (3) - Retragerea autorizatiei de libera trecere nu implica restituirea taxelor de utilizare a drumurilor publice care au fost achitate pentru eliberarea  acesteia.
                   (4) - In situatia prevazuta la alin. 1 si 2, obtinerea unei noi autorizatii se va putea face numai cu reluarea procedurii de autorizare si cu plata taxelor aferente.
     ART.28. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute in prezentul regulament se va face pe baza de proces-verbal de contraventie de catre agentii Politiei locale a municipiului Bistrita, de ofiterii si subofiterii din cadrul Politiei municipiului Bistrita.
     
CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE
 
      ART.29. - Hotararea are caracter normativ, se aduce la cunostinta publica, conform legii si intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2011.
      ART.30. - Autorizatiile de libera trecere, cu valabilitate pe anul 2011, eliberate anterior aprobarii prezentului Regulament, isi pastreaza valabilitatea pana la expirare.
      ART.31. - Pe toata durata de valabilitate a prezentului regulament, taxele de utilizare a drumurilor publice se vor stabili si modifica numai prin hotarari ale consiliului local. 
      ART.32. - Programul de acces al autovehiculelor pe drumurile publice din municipiul Bistrita si valoarea taxei stabilite prin Anexa nr. 2 se pot modifica prin hotarari ale consiliului local.
      ART.33. - Autorizatiile de libera trecere cu valabilitatea zilnica se vor elibera sub semnatura directorului executiv al Politiei Locale a municipiului Bistrita sau a inlocuitorului de drept.
http://www.primariabistrita.ro/ 
2 commentarii7217 vizualizări17 octombrie 2011
rss 2.0
rss 2.0